Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 41 uutta turbowarranttisarjaa 13.05.2015 (sarja 2015:10 FI)

12.05.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 41 uutta turbowarranttisarjaa 13.05.2015. Warranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.Warrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 13.6.2014 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusMetso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä:Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:  http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.metso.com,www.nesteoil.com, www.nokia.com,www.nokianrenkaat.fi,www.outotec.com,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com,www.yit.com jawww.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX5F10000NDSFI4000143888DAXDE0008469008
TDAX5F10100NDSFI4000143896DAXDE0008469008
TDAX5F10200NDSFI4000143904DAXDE0008469008
TDAX5F10300NDSFI4000143912DAXDE0008469008
TDAX5F11200NDS2FI4000143920DAXDE0008469008
TDAX5F11300NDS2FI4000143938DAXDE0008469008
TDAX5F11400NDS2FI4000143946DAXDE0008469008
TDAX5F11500NDS2FI4000143953DAXDE0008469008
TDAX5F11600NDS2FI4000143961DAXDE0008469008
TDAX5R11700NDS2FI4000143979DAXDE0008469008
TMEO5F 22NDSFI4000143987Metso OyjFI0009007835
TMEO5F 25NDS2FI4000143995Metso OyjFI0009007835
TNES5F 18NDSFI4000144001Neste Oil OyjFI0009013296
TNES5R 24NDSFI4000144019Neste Oil OyjFI0009013296
TNOK5F 58NDSFI4000144027Nokia OyjFI0009000681
TNOK5F 59NDSFI4000144035Nokia OyjFI0009000681
TNOK5F   6NDSFI4000144043Nokia OyjFI0009000681
TNOK5F 61NDSFI4000144050Nokia OyjFI0009000681
TNOK5F 62NDSFI4000144068Nokia OyjFI0009000681
TNOK5R 64NDSFI4000144076Nokia OyjFI0009000681
TNOK5R 65NDSFI4000144084Nokia OyjFI0009000681
TNOK5R 66NDSFI4000144092Nokia OyjFI0009000681
TNOK5R 67NDSFI4000144100Nokia OyjFI0009000681
TNOK5R 68NDSFI4000144118Nokia OyjFI0009000681
TNOK5R 69NDSFI4000144126Nokia OyjFI0009000681
TNOK5R   7NDSFI4000144134Nokia OyjFI0009000681
TNRE5F 29NDSFI4000144142Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE5R 35NDSFI4000144159Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE5R 37NDSFI4000144167Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TOTE5F   6NDS2FI4000144175Outotec OyjFI0009014575
TSAM5F 42NDS1FI4000144183Sampo OyjFI0009003305
TSTE5F 75NDSFI4000144191Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE5F   9NDS1FI4000144209Stora Enso OyjFI0009005961
TUPM5F 12NDSFI4000144217UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM5F 13NDSFI4000144225UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TVAL5F 85NDSFI4000144233Valmet OyjFI4000074984
TVAL5F 10NDS2FI4000144241Valmet OyjFI4000074984
TWRT5F 34NDSFI4000144258Wärtsilä OyjFI0009003727
TYTY5F 64NDSFI4000144266YIT OyjFI0009800643
TYTY5R 66NDS1FI4000144274YIT OyjFI0009800643
TYTY5R 72NDSFI4000144282YIT OyjFI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
KerroinLiikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX5F10000NDS1000010000C   1/1502015-05-132015-06-18
TDAX5F10100NDS1010010100C   1/1502015-05-132015-06-18
TDAX5F10200NDS1020010200C   1/1502015-05-132015-06-18
TDAX5F10300NDS1030010300C   1/1502015-05-132015-06-18
TDAX5F11200NDS21120011200C   1/1502015-05-132015-06-18
TDAX5F11300NDS21130011300C   1/1502015-05-132015-06-18
TDAX5F11400NDS21140011400C   1/1502015-05-132015-06-18
TDAX5F11500NDS21150011500C   1/1502015-05-132015-06-18
TDAX5F11600NDS21160011600C   1/1502015-05-132015-06-18
TDAX5R11700NDS21170011700P   1/1502015-05-132015-06-18
TMEO5F 22NDS22,0022,00C   1/52015-05-132015-06-18
TMEO5F 25NDS225,0025,00C   1/52015-05-132015-06-18
TNES5F 18NDS18,0018,00C   1/22015-05-132015-06-18
TNES5R 24NDS24,0024,00P   1/22015-05-132015-06-18
TNOK5F 58NDS5,805,80C1      2015-05-132015-06-18
TNOK5F 59NDS5,905,90C1      2015-05-132015-06-18
TNOK5F   6NDS6,006,00C1      2015-05-132015-06-18
TNOK5F 61NDS6,106,10C1      2015-05-132015-06-18
TNOK5F 62NDS6,206,20C1      2015-05-132015-06-18
TNOK5R 64NDS6,406,40P1      2015-05-132015-06-18
TNOK5R 65NDS6,506,50P1      2015-05-132015-06-18
TNOK5R 66NDS6,606,60P1      2015-05-132015-06-18
TNOK5R 67NDS6,706,70P1      2015-05-132015-06-18
TNOK5R 68NDS6,806,80P1      2015-05-132015-06-18
TNOK5R 69NDS6,906,90P1      2015-05-132015-06-18
TNOK5R   7NDS7,007,00P1      2015-05-132015-06-18
TNRE5F 29NDS29,0029,00C   1/52015-05-132015-06-18
TNRE5R 35NDS35,0035,00P   1/52015-05-132015-06-18
TNRE5R 37NDS37,0037,00P   1/52015-05-132015-06-18
TOTE5F   6NDS26,006,00C   1/22015-05-132015-06-18
TSAM5F 42NDS142,0042,00C   1/52015-05-132015-06-18
TSTE5F 75NDS7,507,50C1      2015-05-132015-06-18
TSTE5F   9NDS19,009,00C1      2015-05-132015-06-18
TUPM5F 12NDS12,0012,00C1      2015-05-132015-06-18
TUPM5F 13NDS13,0013,00C1      2015-05-132015-06-18
TVAL5F 85NDS8,508,50C   1/22015-05-132015-06-18
TVAL5F 10NDS210,0010,00C   1/22015-05-132015-06-18
TWRT5F 34NDS34,0034,00C   1/52015-05-132015-06-18
TYTY5F 64NDS6,406,40C   1/22015-05-132015-06-18
TYTY5R 66NDS16,606,60P   1/22015-05-132015-06-18
TYTY5R 72NDS7,207,20P   1/22015-05-132015-06-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Stockholm 12.05.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://warrantit.nordeamarkets.com