ILMOITUS LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASTA

02.06.15 17:45 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkolaina

Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020: A921 ja FI4000148986

Nordea Pankki Suomi Oyj:n tietoon on tullut seuraavaa Viiteyhtiötä koskeva edellä mainitun lainan Lopullisten Ehtojen mukainen Luottovastuutapahtuma:

Sabine Oil & Gas Corporation

Sabine Oil & Gas Corporation -yhtiössä on 21.5.2015 tapahtunut luottovastuutapahtuma (Vakava maksuhäiriö), joka on ISDAlle ilmoitettu 28.5.2015 ja jonka ISDA on julkistanut 1.6.2015. Yhtiö on yksi sadasta viiteyhtiöistä Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa 24. Luottovastuuaika on 26.5.2015–20.6.2020, ja markkinakäytännön mukaisesti luottovastuutapahtumia voidaan tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista.

Korkotodistuksen tuotonlaskennan alainen pääoma alenee jokaisesta luottovastuutapahtumaan ajautuneesta viiteyhtiöstä yhtiön indeksipainon verran. Täten Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n koronlaskennassa käytettävä ja eräpäivänä palautettava laskennallinen pääoma alenee 28.5.2015 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 99 prosenttiin alkuperäisestä nimellisarvosta lainaehtojen mukaisesti.

Helsingissä 2.6.2015

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Lisätietoja: Sijoitustuotemyynti (09) 369 50880