Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 31 uutta turbowarranttisarjaa 13.01.2016 (sarja 2016:1 FI)

12.01.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 31 uutta turbowarranttisarjaa 13.01.2016. Turbowarranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiturbowarrantti: (Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista: Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen; Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake: Nasdaq OMX Helsinki Oy Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.metso.com , www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.outotec.com , www.sampo.fi , www.storaenso.com , www.upm-kymmene.com , www.wartsila.com , www.yit.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX6O10000NDSFI4000182175DAXDE0008469008
TDAX6O10200NDSFI4000182183DAXDE0008469008
TDAX6O10400NDSFI4000182191DAXDE0008469008
TDAX6O10600NDS1FI4000182209DAXDE0008469008
TDAX6O10800NDS1FI4000182217DAXDE0008469008
TFUM6O 14NDS1FI4000182225Fortum OyjFI0009007132
TMEO6C 16NDSFI4000182233Metso OyjFI0009007835
TMEO6C 18NDS1FI4000182241Metso OyjFI0009007835
TMEO6O 20NDSFI4000182258Metso OyjFI0009007835
TMEO6O 21NDSFI4000182266Metso OyjFI0009007835
TNOK6C 63NDSFI4000182274Nokia OyjFI0009000681
TNOK6C 64NDSFI4000182282Nokia OyjFI0009000681
TNOK6C 65NDSFI4000182290Nokia OyjFI0009000681
TNOK6C 66NDSFI4000182308Nokia OyjFI0009000681
TNOK6C 67NDS1FI4000182316Nokia OyjFI0009000681
TNRE6C 24NDSFI4000182324Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE6O 30NDSFI4000182332Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE6O 32NDSFI4000182340Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE6O 34NDS1FI4000182357Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TOTE6C 26NDSFI4000182365Outotec OyjFI0009014575
TOTE6C 28NDSFI4000182373Outotec OyjFI0009014575
TOTE6O 34NDSFI4000182381Outotec OyjFI0009014575
TOTE6O 36NDS1FI4000182399Outotec OyjFI0009014575
TSAM6O 46NDSFI4000182407Sampo OyjFI0009003305
TSTE6O 85NDSFI4000182415Stora Enso OyjFI0009005961
TUPM6O 17NDSFI4000182423UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TWRT6B 34NDSFI4000182431Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT6B 38NDS1FI4000182449Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT6N 40NDSFI4000182456Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT6N 42NDS1FI4000182464Wärtsilä OyjFI0009003727
TYTY6N 52NDSFI4000182472YIT OyjFI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
KerroinLiikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX6O10000NDS1000010000P   1/1502016-01-132016-03-18
TDAX6O10200NDS1020010200P   1/1502016-01-132016-03-18
TDAX6O10400NDS1040010400P   1/1502016-01-132016-03-18
TDAX6O10600NDS11060010600P   1/1502016-01-132016-03-18
TDAX6O10800NDS11080010800P   1/1502016-01-132016-03-18
TFUM6O 14NDS114,0014,00P   1/22016-01-132016-03-18
TMEO6C 16NDS16,0016,00C   1/52016-01-132016-03-18
TMEO6C 18NDS118,0018,00C   1/52016-01-132016-03-18
TMEO6O 20NDS20,0020,00P   1/52016-01-132016-03-18
TMEO6O 21NDS21,0021,00P   1/52016-01-132016-03-18
TNOK6C 63NDS6,306,30C1      2016-01-132016-03-18
TNOK6C 64NDS6,406,40C1      2016-01-132016-03-18
TNOK6C 65NDS6,506,50C1      2016-01-132016-03-18
TNOK6C 66NDS6,606,60C1      2016-01-132016-03-18
TNOK6C 67NDS16,706,70C1      2016-01-132016-03-18
TNRE6C 24NDS24,0024,00C   1/52016-01-132016-03-18
TNRE6O 30NDS30,0030,00P   1/52016-01-132016-03-18
TNRE6O 32NDS32,0032,00P   1/52016-01-132016-03-18
TNRE6O 34NDS134,0034,00P   1/52016-01-132016-03-18
TOTE6C 26NDS2,602,60C   1/22016-01-132016-03-18
TOTE6C 28NDS2,802,80C   1/22016-01-132016-03-18
TOTE6O 34NDS3,403,40P   1/22016-01-132016-03-18
TOTE6O 36NDS13,603,60P   1/22016-01-132016-03-18
TSAM6O 46NDS46,0046,00P   1/52016-01-132016-03-18
TSTE6O 85NDS8,508,50P1      2016-01-132016-03-18
TUPM6O 17NDS17,0017,00P1      2016-01-132016-03-18
TWRT6B 34NDS34,0034,00C   1/52016-01-132016-02-19
TWRT6B 38NDS138,0038,00C   1/52016-01-132016-02-19
TWRT6N 40NDS40,0040,00P   1/52016-01-132016-02-19
TWRT6N 42NDS142,0042,00P   1/52016-01-132016-02-19
TYTY6N 52NDS5,205,20P   1/22016-01-132016-02-19

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 12.01.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit