Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 30 uutta turbowarranttisarjaa 22.01.2016 (sarja 2016:2 FI)

21.01.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 30 uutta turbowarranttisarjaa 22.01.2016. Turbowarranttien kohde- etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusMetso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiturbowarrantti: (Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista: Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen; Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake: Nasdaq OMX Helsinki Oy Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.metso.com , www.nesteoil.com , www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.outotec.com , www.sampo.fi , www.storaenso.com , www.upm-kymmene.com , www.valmet.com, www.wartsila.com , www.yit.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX6C8000NDSFI4000184189DAXDE0008469008
TDAX6C8200NDSFI4000184197DAXDE0008469008
TDAX6O9600NDSFI4000184205DAXDE0008469008
TDAX6O9800NDSFI4000184213DAXDE0008469008
TDAX6O10000NDS1FI4000184221DAXDE0008469008
TMEO6C 15NDSFI4000184239Metso OyjFI0009007835
TMEO6O 19NDSFI4000184247Metso OyjFI0009007835
TNES6O 28NDS1FI4000184254Neste Oil OyjFI0009013296
TNOK6O 66NDS1FI4000184262Nokia OyjFI0009000681
TNOK6O 67NDS1FI4000184270Nokia OyjFI0009000681
TNOK6O 68NDS1FI4000184288Nokia OyjFI0009000681
TNOK6O 69NDS1FI4000184296Nokia OyjFI0009000681
TNRE6C 28NDS1FI4000184304Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE6O 30NDS1FI4000184312Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TOTE6C   3NDS1FI4000184320Outotec OyjFI0009014575
TOTE6C 32NDS1FI4000184338Outotec OyjFI0009014575
TOTE6O 34NDS1FI4000184346Outotec OyjFI0009014575
TSAM6C 38NDSFI4000184353Sampo OyjFI0009003305
TSAM6O 44NDSFI4000184361Sampo OyjFI0009003305
TSAM6O 46NDS1FI4000184379Sampo OyjFI0009003305
TSTE6C   6NDSFI4000184387Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE6O 75NDSFI4000184395Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE6O   8NDSFI4000184403Stora Enso OyjFI0009005961
TUPM6O 16NDSFI4000184411UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM6O 17NDS1FI4000184429UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TVAL6O   9NDSFI4000184437Valmet OyjFI4000074984
TWRT6B 32NDSFI4000184445Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT6N 38NDSFI4000184452Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT6N 40NDS1FI4000184460Wärtsilä OyjFI0009003727
TYTY6N 48NDSFI4000184478YIT OyjFI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
KerroinLiikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX6C8000NDS80008000C   1/1502016-01-222016-03-18
TDAX6C8200NDS82008200C   1/1502016-01-222016-03-18
TDAX6O9600NDS96009600P   1/1502016-01-222016-03-18
TDAX6O9800NDS98009800P   1/1502016-01-222016-03-18
TDAX6O10000NDS11000010000P   1/1502016-01-222016-03-18
TMEO6C 15NDS15,0015,00C   1/52016-01-222016-03-18
TMEO6O 19NDS19,0019,00P   1/52016-01-222016-03-18
TNES6O 28NDS128,0028,00P   1/22016-01-222016-03-18
TNOK6O 66NDS16,606,60P1      2016-01-222016-03-18
TNOK6O 67NDS16,706,70P1      2016-01-222016-03-18
TNOK6O 68NDS16,806,80P1      2016-01-222016-03-18
TNOK6O 69NDS16,906,90P1      2016-01-222016-03-18
TNRE6C 28NDS128,0028,00C   1/52016-01-222016-03-18
TNRE6O 30NDS130,0030,00P   1/52016-01-222016-03-18
TOTE6C   3NDS13,003,00C   1/22016-01-222016-03-18
TOTE6C 32NDS13,203,20C   1/22016-01-222016-03-18
TOTE6O 34NDS13,403,40P   1/22016-01-222016-03-18
TSAM6C 38NDS38,0038,00C   1/52016-01-222016-03-18
TSAM6O 44NDS44,0044,00P   1/52016-01-222016-03-18
TSAM6O 46NDS146,0046,00P   1/52016-01-222016-03-18
TSTE6C   6NDS6,006,00C1      2016-01-222016-03-18
TSTE6O 75NDS7,507,50P1      2016-01-222016-03-18
TSTE6O   8NDS8,008,00P1      2016-01-222016-03-18
TUPM6O 16NDS16,0016,00P1      2016-01-222016-03-18
TUPM6O 17NDS117,0017,00P1      2016-01-222016-03-18
TVAL6O   9NDS9,009,00P   1/22016-01-222016-03-18
TWRT6B 32NDS32,0032,00C   1/52016-01-222016-02-19
TWRT6N 38NDS38,0038,00P   1/52016-01-222016-02-19
TWRT6N 40NDS140,0040,00P   1/52016-01-222016-02-19
TYTY6N 48NDS4,804,80P   1/22016-01-222016-02-19

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 21.01.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit