Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 152 uutta warranttisarjaa 01.02.2016 (sarja 2016:2 FI)

29.01.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 152 uutta warranttisarjaa 01.02.2016 . Warranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12 .6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake: Nasdaq OMX Helsinki Oy Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.kone.com , www.metso.com , www.nesteoil.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.sampo.fi , www.storaenso.com , www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6C10000NDSFI4000184486DAXDE0008469008
DAX6D10000NDSFI4000184494DAXDE0008469008
DAX6Q8750NDSFI4000184502DAXDE0008469008
DAX6Q9000NDSFI4000184510DAXDE0008469008
DAX6Q9250NDSFI4000184528DAXDE0008469008
DAX6Q9500NDSFI4000184536DAXDE0008469008
DAX6E10000NDSFI4000184544DAXDE0008469008
DAX6E10250NDSFI4000184551DAXDE0008469008
DAX6E10500NDSFI4000184569DAXDE0008469008
DAX6E10750NDSFI4000184577DAXDE0008469008
DAX6E11000NDSFI4000184585DAXDE0008469008
DAX6E11250NDSFI4000184593DAXDE0008469008
DAX6E11500NDSFI4000184601DAXDE0008469008
NOK6Q 52NDSFI4000184619Nokia OyjFI0009000681
NOK6Q 54NDSFI4000184627Nokia OyjFI0009000681
NOK6Q 56NDSFI4000184635Nokia OyjFI0009000681
NOK6Q 58NDSFI4000184643Nokia OyjFI0009000681
NOK6Q   6NDSFI4000184650Nokia OyjFI0009000681
NOK6Q 62NDSFI4000184668Nokia OyjFI0009000681
NOK6Q 64NDSFI4000184676Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 68NDSFI4000184684Nokia OyjFI0009000681
NOK6E   7NDSFI4000184692Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 72NDSFI4000184700Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 74NDSFI4000184718Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 76NDSFI4000184726Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 78NDSFI4000184734Nokia OyjFI0009000681
NOK6E   8NDSFI4000184742Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 82NDSFI4000184759Nokia OyjFI0009000681
FUM6R 11NDSFI4000184767Fortum OyjFI0009007132
FUM6R 12NDSFI4000184775Fortum OyjFI0009007132
FUM6F 14NDSFI4000184783Fortum OyjFI0009007132
FUM6F 15NDSFI4000184791Fortum OyjFI0009007132
FUM6F 16NDSFI4000184809Fortum OyjFI0009007132
FUM6U 11NDSFI4000184817Fortum OyjFI0009007132
FUM6U 12NDSFI4000184825Fortum OyjFI0009007132
FUM6I 14NDSFI4000184833Fortum OyjFI0009007132
FUM6I 15NDSFI4000184841Fortum OyjFI0009007132
FUM6I 16NDSFI4000184858Fortum OyjFI0009007132
FUM6X 10NDSFI4000184866Fortum OyjFI0009007132
FUM6X 12NDSFI4000184874Fortum OyjFI0009007132
FUM6L 15NDSFI4000184882Fortum OyjFI0009007132
FUM6L 17NDSFI4000184890Fortum OyjFI0009007132
KNE6P 36NDSFI4000184908Kone OyjFI0009013403
KNE6R 34NDSFI4000184916Kone OyjFI0009013403
KNE6R 36NDSFI4000184924Kone OyjFI0009013403
KNE6F 40NDSFI4000184932Kone OyjFI0009013403
KNE6F 42NDSFI4000184940Kone OyjFI0009013403
KNE6U 34NDSFI4000184957Kone OyjFI0009013403
KNE6U 36NDSFI4000184965Kone OyjFI0009013403
KNE6I 40NDSFI4000184973Kone OyjFI0009013403
KNE6I 42NDSFI4000184981Kone OyjFI0009013403
KNE6X 34NDSFI4000184999Kone OyjFI0009013403
KNE6X 36NDSFI4000185004Kone OyjFI0009013403
KNE6L 40NDSFI4000185012Kone OyjFI0009013403
KNE6L 42NDSFI4000185020Kone OyjFI0009013403
MEO6R 16NDSFI4000185038Metso OyjFI0009007835
MEO6F 20NDSFI4000185046Metso OyjFI0009007835
MEO6F 22NDSFI4000185053Metso OyjFI0009007835
MEO6U 16NDSFI4000185061Metso OyjFI0009007835
MEO6I 20NDSFI4000185079Metso OyjFI0009007835
MEO6I 22NDSFI4000185087Metso OyjFI0009007835
MEO6I 24NDSFI4000185095Metso OyjFI0009007835
MEO6X 14NDSFI4000185103Metso OyjFI0009007835
MEO6X 16NDSFI4000185111Metso OyjFI0009007835
MEO6L 20NDSFI4000185129Metso OyjFI0009007835
MEO6L 24NDSFI4000185137Metso OyjFI0009007835
NES6P 26NDSFI4000185145Neste Oil OyjFI0009013296
NES6R 24NDSFI4000185152Neste Oil OyjFI0009013296
NES6R 26NDSFI4000185160Neste Oil OyjFI0009013296
NES6F 28NDSFI4000185178Neste Oil OyjFI0009013296
NES6F 30NDSFI4000185186Neste Oil OyjFI0009013296
NES6F 32NDSFI4000185194Neste Oil OyjFI0009013296
NES6U 24NDSFI4000185202Neste Oil OyjFI0009013296
NES6U 26NDSFI4000185210Neste Oil OyjFI0009013296
NES6I 30NDSFI4000185228Neste Oil OyjFI0009013296
NES6I 32NDSFI4000185236Neste Oil OyjFI0009013296
NES6X 22NDSFI4000185244Neste Oil OyjFI0009013296
NES6X 26NDSFI4000185251Neste Oil OyjFI0009013296
NES6L 30NDSFI4000185269Neste Oil OyjFI0009013296
NES6L 32NDSFI4000185277Neste Oil OyjFI0009013296
NRE6R 25NDSFI4000185285Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6R 275NDSFI4000185293Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6F 325NDSFI4000185301Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6F 35NDSFI4000185319Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6U 25NDSFI4000185327Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6U 275NDSFI4000185335Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6I 325NDSFI4000185343Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6I 35NDSFI4000185350Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6X 225NDSFI4000185368Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6X 25NDSFI4000185376Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6L 325NDSFI4000185384Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6L 375NDSFI4000185392Nokian Renkaat OyjFI0009005318
SAM6C 44NDSFI4000185400Sampo OyjFI0009003305
SAM6D 44NDSFI4000192513Sampo OyjFI0009003305
SAM6R 40NDSFI4000192521Sampo OyjFI0009003305
SAM6R 42NDSFI4000192539Sampo OyjFI0009003305
SAM6F 44NDSFI4000192547Sampo OyjFI0009003305
SAM6F 46NDSFI4000192554Sampo OyjFI0009003305
SAM6F 48NDSFI4000192562Sampo OyjFI0009003305
SAM6U 40NDSFI4000192570Sampo OyjFI0009003305
SAM6U 42NDSFI4000192588Sampo OyjFI0009003305
SAM6I 44NDSFI4000192596Sampo OyjFI0009003305
SAM6I 46NDSFI4000192604Sampo OyjFI0009003305
SAM6I 48NDSFI4000192612Sampo OyjFI0009003305
SAM6X 40NDSFI4000192620Sampo OyjFI0009003305
SAM6L 46NDSFI4000192638Sampo OyjFI0009003305
SAM6L 48NDSFI4000192646Sampo OyjFI0009003305
STE6P 65NDSFI4000192653Stora Enso OyjFI0009005961
STE6D   8NDSFI4000192661Stora Enso OyjFI0009005961
STE6R 65NDSFI4000192679Stora Enso OyjFI0009005961
STE6R   7NDSFI4000192687Stora Enso OyjFI0009005961
STE6F   8NDSFI4000192695Stora Enso OyjFI0009005961
STE6F 85NDSFI4000192703Stora Enso OyjFI0009005961
STE6F   9NDSFI4000192711Stora Enso OyjFI0009005961
STE6U 65NDSFI4000192729Stora Enso OyjFI0009005961
STE6U   7NDSFI4000192737Stora Enso OyjFI0009005961
STE6I   8NDSFI4000192745Stora Enso OyjFI0009005961
STE6I 85NDSFI4000192752Stora Enso OyjFI0009005961
STE6I   9NDSFI4000192760Stora Enso OyjFI0009005961
STE6X   6NDSFI4000192778Stora Enso OyjFI0009005961
STE6X   7NDSFI4000192786Stora Enso OyjFI0009005961
STE6L 85NDSFI4000192794Stora Enso OyjFI0009005961
STE6L 95NDSFI4000192802Stora Enso OyjFI0009005961
UPM6O 13NDSFI4000192810UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6P 13NDSFI4000192828UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6D 16NDSFI4000192836UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6R 12NDSFI4000192844UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6R 13NDSFI4000192851UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6F 15NDSFI4000192869UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6F 16NDSFI4000192877UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6F 17NDSFI4000192885UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6U 12NDSFI4000192893UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6U 13NDSFI4000192901UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6I 15NDSFI4000192919UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6I 17NDSFI4000192927UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6X 12NDSFI4000192935UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6X 13NDSFI4000192943UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6L 16NDSFI4000192950UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6L 18NDSFI4000192968UPM-Kymmene OyjFI0009005987
WRT6R 32NDSFI4000192976Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6R 35NDSFI4000192984Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6F 40NDSFI4000192992Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6F 42NDSFI4000193008Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6U 32NDSFI4000193016Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6U 35NDSFI4000193024Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6I 40NDSFI4000193032Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6I 42NDSFI4000193040Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6I 45NDSFI4000193057Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6X 32NDSFI4000193065Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6X 35NDSFI4000193073Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6L 42NDSFI4000193081Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6L 45NDSFI4000193099Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX6C10000NDS10 000C   1/1503 000 0002016-02-012016-03-18
DAX6D10000NDS10 000C   1/1503 000 0002016-02-012016-04-15
DAX6Q8750NDS8 750P   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6Q9000NDS9 000P   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6Q9250NDS9 250P   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6Q9500NDS9 500P   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6E10000NDS10 000C   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6E10250NDS10 250C   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6E10500NDS10 500C   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6E10750NDS10 750C   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6E11000NDS11 000C   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6E11250NDS11 250C   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
DAX6E11500NDS11 500C   1/1503 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6Q 52NDS5,20P   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6Q 54NDS5,40P   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6Q 56NDS5,60P   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6Q 58NDS5,80P   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6Q   6NDS6,00P   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6Q 62NDS6,20P   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6Q 64NDS6,40P   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6E 68NDS6,80C   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6E   7NDS7,00C   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6E 72NDS7,20C   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6E 74NDS7,40C   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6E 76NDS7,60C   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6E 78NDS7,80C   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6E   8NDS8,00C   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
NOK6E 82NDS8,20C   1/510 000 0002016-02-012016-05-20
FUM6R 11NDS11,00P   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
FUM6R 12NDS12,00P   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
FUM6F 14NDS14,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
FUM6F 15NDS15,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
FUM6F 16NDS16,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
FUM6U 11NDS11,00P   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
FUM6U 12NDS12,00P   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
FUM6I 14NDS14,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
FUM6I 15NDS15,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
FUM6I 16NDS16,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
FUM6X 10NDS10,00P   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
FUM6X 12NDS12,00P   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
FUM6L 15NDS15,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
FUM6L 17NDS17,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
KNE6P 36NDS36,00P   1/51 500 0002016-02-012016-04-15
KNE6R 34NDS34,00P   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
KNE6R 36NDS36,00P   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
KNE6F 40NDS40,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
KNE6F 42NDS42,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
KNE6U 34NDS34,00P   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
KNE6U 36NDS36,00P   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
KNE6I 40NDS40,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
KNE6I 42NDS42,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
KNE6X 34NDS34,00P   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
KNE6X 36NDS36,00P   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
KNE6L 40NDS40,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
KNE6L 42NDS42,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
MEO6R 16NDS16,00P   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
MEO6F 20NDS20,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
MEO6F 22NDS22,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
MEO6U 16NDS16,00P   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
MEO6I 20NDS20,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
MEO6I 22NDS22,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
MEO6I 24NDS24,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
MEO6X 14NDS14,00P   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
MEO6X 16NDS16,00P   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
MEO6L 20NDS20,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
MEO6L 24NDS24,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
NES6P 26NDS26,00P   1/53 000 0002016-02-012016-04-15
NES6R 24NDS24,00P   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
NES6R 26NDS26,00P   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
NES6F 28NDS28,00C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
NES6F 30NDS30,00C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
NES6F 32NDS32,00C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
NES6U 24NDS24,00P   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
NES6U 26NDS26,00P   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
NES6I 30NDS30,00C   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
NES6I 32NDS32,00C   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
NES6X 22NDS22,00P   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
NES6X 26NDS26,00P   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
NES6L 30NDS30,00C   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
NES6L 32NDS32,00C   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
NRE6R 25NDS25,00P   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
NRE6R 275NDS27,50P   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
NRE6F 325NDS32,50C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
NRE6F 35NDS35,00C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
NRE6U 25NDS25,00P   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
NRE6U 275NDS27,50P   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
NRE6I 325NDS32,50C   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
NRE6I 35NDS35,00C   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
NRE6X 225NDS22,50P   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
NRE6X 25NDS25,00P   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
NRE6L 325NDS32,50C   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
NRE6L 375NDS37,50C   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
SAM6C 44NDS44,00C   1/51 500 0002016-02-012016-03-18
SAM6D 44NDS44,00C   1/51 500 0002016-02-012016-04-15
SAM6R 40NDS40,00P   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
SAM6R 42NDS42,00P   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
SAM6F 44NDS44,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
SAM6F 46NDS46,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
SAM6F 48NDS48,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
SAM6U 40NDS40,00P   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
SAM6U 42NDS42,00P   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
SAM6I 44NDS44,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
SAM6I 46NDS46,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
SAM6I 48NDS48,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
SAM6X 40NDS40,00P   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
SAM6L 46NDS46,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
SAM6L 48NDS48,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
STE6P 65NDS6,50P   1/53 000 0002016-02-012016-04-15
STE6D   8NDS8,00C   1/53 000 0002016-02-012016-04-15
STE6R 65NDS6,50P   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
STE6R   7NDS7,00P   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
STE6F   8NDS8,00C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
STE6F 85NDS8,50C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
STE6F   9NDS9,00C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
STE6U 65NDS6,50P   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
STE6U   7NDS7,00P   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
STE6I   8NDS8,00C   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
STE6I 85NDS8,50C   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
STE6I   9NDS9,00C   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
STE6X   6NDS6,00P   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
STE6X   7NDS7,00P   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
STE6L 85NDS8,50C   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
STE6L 95NDS9,50C   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
UPM6O 13NDS13,00P   1/53 000 0002016-02-012016-03-18
UPM6P 13NDS13,00P   1/53 000 0002016-02-012016-04-15
UPM6D 16NDS16,00C   1/53 000 0002016-02-012016-04-15
UPM6R 12NDS12,00P   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
UPM6R 13NDS13,00P   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
UPM6F 15NDS15,00C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
UPM6F 16NDS16,00C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
UPM6F 17NDS17,00C   1/53 000 0002016-02-012016-06-17
UPM6U 12NDS12,00P   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
UPM6U 13NDS13,00P   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
UPM6I 15NDS15,00C   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
UPM6I 17NDS17,00C   1/53 000 0002016-02-012016-09-16
UPM6X 12NDS12,00P   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
UPM6X 13NDS13,00P   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
UPM6L 16NDS16,00C   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
UPM6L 18NDS18,00C   1/53 000 0002016-02-012016-12-16
WRT6R 32NDS32,00P   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
WRT6R 35NDS35,00P   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
WRT6F 40NDS40,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
WRT6F 42NDS42,00C   1/51 500 0002016-02-012016-06-17
WRT6U 32NDS32,00P   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
WRT6U 35NDS35,00P   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
WRT6I 40NDS40,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
WRT6I 42NDS42,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
WRT6I 45NDS45,00C   1/51 500 0002016-02-012016-09-16
WRT6X 32NDS32,00P   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
WRT6X 35NDS35,00P   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
WRT6L 42NDS42,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16
WRT6L 45NDS45,00C   1/51 500 0002016-02-012016-12-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 29.01.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit