Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus 2015

26.02.16 15:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus ja selvitys hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance Report) vuodelta 2015 on julkaistu. Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja ne löytyvät Internetistä osoitteesta www.nordea.com (Investor relations/Raportteja ja esityksiä/Valitse raportteja ja esityksiä/Local/subsidiary reports). 

Nyt julkistettu vuosikertomus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea Bank AB:n (publ) tilinpäätös kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n puolivuotiskatsaus julkistetaan 20.7.2016. 

Nordea Pankki Suomi Oyj
Hallitus 

Lisätietoja: Juha Vuopio, talousjohtaja, 050 303 9168 

Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö. Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ) vuosikertomus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin vuosikertomukseen.