Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 99 uutta warranttisarjaa 03.03.2016 (sarja 2016:3 FI)

02.03.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 99 uutta warranttisarjaa 03.03.2016 . Warranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12 .6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen   määräOstowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq OMX   Helsinki Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX   Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.kone.com , www.metso.com , www.nesteoil.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.sampo.fi , www.storaenso.com , www.upm-kymmene.com,   www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnusWarrantin   ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX6C9750NDSFI4000194774DAXDE0008469008
DAX6D9750NDSFI4000194782DAXDE0008469008
DAX6E9750NDSFI4000194790DAXDE0008469008
DAX6F10000NDSFI4000194808DAXDE0008469008
DAX6F9750NDSFI4000194816DAXDE0008469008
DAX6I10250NDSFI4000194824DAXDE0008469008
DAX6I10000NDSFI4000194832DAXDE0008469008
DAX6I9750NDSFI4000194840DAXDE0008469008
DAX6L10250NDSFI4000194857DAXDE0008469008
DAX6L10000NDSFI4000194865DAXDE0008469008
DAX6L9750NDSFI4000194873DAXDE0008469008
DAX7C10000NDSFI4000194881DAXDE0008469008
DAX7F10500NDSFI4000194899DAXDE0008469008
DAX7F10000NDSFI4000194907DAXDE0008469008
FUM6C 14NDSFI4000194915Fortum OyjFI0009007132
FUM6C 13NDSFI4000194923Fortum OyjFI0009007132
FUM6D 13NDSFI4000194931Fortum OyjFI0009007132
FUM6E 15NDSFI4000194949Fortum OyjFI0009007132
FUM6E 14NDSFI4000194956Fortum OyjFI0009007132
FUM6E 13NDSFI4000194964Fortum OyjFI0009007132
FUM6Q 11NDSFI4000194972Fortum OyjFI0009007132
FUM6Q 10NDSFI4000194980Fortum OyjFI0009007132
FUM6F 13NDSFI4000194998Fortum OyjFI0009007132
KNE6D 44NDSFI4000195003Kone OyjFI0009013403
KNE6P 38NDSFI4000195011Kone OyjFI0009013403
KNE6E 46NDSFI4000195029Kone OyjFI0009013403
KNE6E 44NDSFI4000195037Kone OyjFI0009013403
KNE6E 42NDSFI4000195045Kone OyjFI0009013403
KNE6Q 40NDSFI4000195052Kone OyjFI0009013403
KNE6Q 38NDSFI4000195060Kone OyjFI0009013403
KNE6F 44NDSFI4000195078Kone OyjFI0009013403
KNE6R 38NDSFI4000195086Kone OyjFI0009013403
KNE6I 44NDSFI4000195094Kone OyjFI0009013403
KNE6U 38NDSFI4000195102Kone OyjFI0009013403
KNE6L 44NDSFI4000195110Kone OyjFI0009013403
KNE6X 38NDSFI4000195128Kone OyjFI0009013403
MEO6E 24NDSFI4000195136Metso OyjFI0009007835
MEO6E 22NDSFI4000195144Metso OyjFI0009007835
MEO6E 20NDSFI4000195151Metso OyjFI0009007835
MEO6Q 18NDSFI4000195169Metso OyjFI0009007835
MEO6Q 16NDSFI4000195177Metso OyjFI0009007835
NES6O 28NDSFI4000195185Neste Oil OyjFI0009013296
NES6P 28NDSFI4000195193Neste Oil OyjFI0009013296
NES6E 34NDSFI4000195201Neste Oil OyjFI0009013296
NES6E 32NDSFI4000195219Neste Oil OyjFI0009013296
NES6E 30NDSFI4000195227Neste Oil OyjFI0009013296
NES6Q 28NDSFI4000195235Neste Oil OyjFI0009013296
NES6Q 26NDSFI4000195243Neste Oil OyjFI0009013296
NES6F 34NDSFI4000195250Neste Oil OyjFI0009013296
NES6I 34NDSFI4000195268Neste Oil OyjFI0009013296
NES6L 34NDSFI4000195276Neste Oil OyjFI0009013296
NOK6C 62NDSFI4000195284Nokia OyjFI0009000681
NOK6C 58NDSFI4000195292Nokia OyjFI0009000681
NOK6D 68NDSFI4000195300Nokia OyjFI0009000681
NOK6D 66NDSFI4000195318Nokia OyjFI0009000681
NOK6D 64NDSFI4000195326Nokia OyjFI0009000681
NOK6D 62NDSFI4000195334Nokia OyjFI0009000681
NOK6D   6NDSFI4000195342Nokia OyjFI0009000681
NOK6D 58NDSFI4000195359Nokia OyjFI0009000681
NOK6P 54NDSFI4000195367Nokia OyjFI0009000681
NOK6P 52NDSFI4000195375Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 66NDSFI4000195383Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 64NDSFI4000195391Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 62NDSFI4000195409Nokia OyjFI0009000681
NOK6E   6NDSFI4000195417Nokia OyjFI0009000681
NOK6E 58NDSFI4000195425Nokia OyjFI0009000681
NOK6Q   5NDSFI4000195433Nokia OyjFI0009000681
NOK6F   6NDSFI4000195441Nokia OyjFI0009000681
NOK6I 65NDSFI4000195458Nokia OyjFI0009000681
NOK6I   6NDSFI4000195466Nokia OyjFI0009000681
NRE6E 375NDSFI4000195482Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE6E 35NDSFI4000195490Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE6E 325NDSFI4000195508Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE6Q 30NDSFI4000196514Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE6Q 275NDSFI4000196522Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
SAM6P 38NDSFI4000196530Sampo OyjFI0009003305
SAM6E 46NDSFI4000196548Sampo OyjFI0009003305
SAM6E 44NDSFI4000196555Sampo OyjFI0009003305
SAM6E 42NDSFI4000196563Sampo OyjFI0009003305
SAM6Q 40NDSFI4000196571Sampo OyjFI0009003305
SAM6Q 38NDSFI4000196589Sampo OyjFI0009003305
SAM6R 38NDSFI4000196597Sampo OyjFI0009003305
SAM6U 38NDSFI4000196605Sampo OyjFI0009003305
SAM6X 38NDSFI4000196613Sampo OyjFI0009003305
STE6E   9NDSFI4000196621Stora Enso OyjFI0009005961
STE6E 85NDSFI4000196639Stora Enso OyjFI0009005961
STE6E   8NDSFI4000196647Stora Enso OyjFI0009005961
STE6Q   7NDSFI4000196654Stora Enso OyjFI0009005961
STE6Q 65NDSFI4000196662Stora Enso OyjFI0009005961
UPM6E 18NDSFI4000196670UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6E 17NDSFI4000196688UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6E 16NDSFI4000196696UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6Q 14NDSFI4000196704UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6Q 13NDSFI4000196712UPM-Kymmene OyjFI0009005987
WRT6E 42NDSFI4000196720Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6E 40NDSFI4000196738Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6E 38NDSFI4000196746Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6Q 34NDSFI4000196753Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6Q 32NDSFI4000196761Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6C9750NDS9 750C   1/1503 000 0002016-03-032016-03-18
DAX6D9750NDS9 750C   1/1503 000 0002016-03-032016-04-15
DAX6E9750NDS9 750C   1/1503 000 0002016-03-032016-05-20
DAX6F10000NDS10 000C   1/1503 000 0002016-03-032016-06-17
DAX6F9750NDS9 750C   1/1503 000 0002016-03-032016-06-17
DAX6I10250NDS10 250C   1/1503 000 0002016-03-032016-09-16
DAX6I10000NDS10 000C   1/1503 000 0002016-03-032016-09-16
DAX6I9750NDS9 750C   1/1503 000 0002016-03-032016-09-16
DAX6L10250NDS10 250C   1/1503 000 0002016-03-032016-12-16
DAX6L10000NDS10 000C   1/1503 000 0002016-03-032016-12-16
DAX6L9750NDS9 750C   1/1503 000 0002016-03-032016-12-16
DAX7C10000NDS10 000C   1/1503 000 0002016-03-032017-03-17
DAX7F10500NDS10 500C   1/1503 000 0002016-03-032017-06-16
DAX7F10000NDS10 000,00C   1/1503 000 0002016-03-032017-06-16
FUM6C 14NDS14,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-03-18
FUM6C 13NDS13,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-03-18
FUM6D 13NDS13,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-04-15
FUM6E 15NDS15,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
FUM6E 14NDS14,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
FUM6E 13NDS13,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
FUM6Q 11NDS11,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
FUM6Q 10NDS10,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
FUM6F 13NDS13,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-06-17
KNE6D 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-04-15
KNE6P 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-04-15
KNE6E 46NDS46,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
KNE6E 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
KNE6E 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
KNE6Q 40NDS40,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
KNE6Q 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
KNE6F 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-06-17
KNE6R 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-06-17
KNE6I 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-09-16
KNE6U 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-09-16
KNE6L 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-12-16
KNE6X 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-12-16
MEO6E 24NDS24,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
MEO6E 22NDS22,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
MEO6E 20NDS20,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
MEO6Q 18NDS18,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
MEO6Q 16NDS16,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
NES6O 28NDS28,00P   1/5  3 000 0002016-03-032016-03-18
NES6P 28NDS28,00P   1/5  3 000 0002016-03-032016-04-15
NES6E 34NDS34,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
NES6E 32NDS32,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
NES6E 30NDS30,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
NES6Q 28NDS28,00P   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
NES6Q 26NDS26,00P   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
NES6F 34NDS34,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-06-17
NES6I 34NDS34,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-09-16
NES6L 34NDS34,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-12-16
NOK6C 62NDS6,20C   1/5  10 000 0002016-03-032016-03-18
NOK6C 58NDS5,80C   1/5  10 000 0002016-03-032016-03-18
NOK6D 68NDS6,80C   1/5  10 000 0002016-03-032016-04-15
NOK6D 66NDS6,60C   1/5  10 000 0002016-03-032016-04-15
NOK6D 64NDS6,40C   1/5  10 000 0002016-03-032016-04-15
NOK6D 62NDS6,20C   1/5  10 000 0002016-03-032016-04-15
NOK6D   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002016-03-032016-04-15
NOK6D 58NDS5,80C   1/5  10 000 0002016-03-032016-04-15
NOK6P 54NDS5,40P   1/5  10 000 0002016-03-032016-04-15
NOK6P 52NDS5,20P   1/5  10 000 0002016-03-032016-04-15
NOK6E 66NDS6,60C   1/5  10 000 0002016-03-032016-05-20
NOK6E 64NDS6,40C   1/5  10 000 0002016-03-032016-05-20
NOK6E 62NDS6,20C   1/5  10 000 0002016-03-032016-05-20
NOK6E   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002016-03-032016-05-20
NOK6E 58NDS5,80C   1/5  10 000 0002016-03-032016-05-20
NOK6Q   5NDS5,00P   1/5  10 000 0002016-03-032016-05-20
NOK6F   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002016-03-032016-06-17
NOK6I 65NDS6,50C   1/5  10 000 0002016-03-032016-09-16
NOK6I   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002016-03-032016-09-16
NRE6E 375NDS37,50C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
NRE6E 35NDS35,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
NRE6E 325NDS32,50C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
NRE6Q 30NDS30,00P   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
NRE6Q 275NDS27,50P   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
SAM6P 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-04-15
SAM6E 46NDS46,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
SAM6E 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
SAM6E 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
SAM6Q 40NDS40,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
SAM6Q 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
SAM6R 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-06-17
SAM6U 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-09-16
SAM6X 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-12-16
STE6E   9NDS9,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
STE6E 85NDS8,50C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
STE6E   8NDS8,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
STE6Q   7NDS7,00P   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
STE6Q 65NDS6,50P   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
UPM6E 18NDS18,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
UPM6E 17NDS17,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
UPM6E 16NDS16,00C   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
UPM6Q 14NDS14,00P   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
UPM6Q 13NDS13,00P   1/5  3 000 0002016-03-032016-05-20
WRT6E 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
WRT6E 40NDS40,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
WRT6E 38NDS38,00C   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
WRT6Q 34NDS34,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20
WRT6Q 32NDS32,00P   1/5  1 500 0002016-03-032016-05-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 02.03.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit