Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 4 uutta sertifikaattisarjaa 7.3.2016 (sarja 2016:1 FI ja 2016:2 FI)

04.03.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 4 uutta sertifikaattisarjaa 7.3.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena on OMXS30-indeksin kehitystä kuvaavat termiinit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä täydennyksineen. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (BULL tai BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuusOMXS30-indeksin kehitystä   kuvaavat termiinit
VipukerroinVälillä -15 ja 15. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin osalta kohde-etuuden   vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja BEAR-sertifikaatin   osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen;   taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki   Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S ja/tai Nordea Bank   Norge ASA.Markkinatakaaja antaa   sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:Neljä (4)   prosenttia tai0,10 EUR, jos   myyntinoteeraus Noteeraukset   ovat vähintään 5000 eurolle. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää   markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiotaan tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistäLisätietoja yhtiöstä ja osakkeen arvonkehityksestä ja   on saatavissa kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen   liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnusWarrantin   ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden   ISIN-koodi
BULL OMX X15 NFFI4000196779OMX30TM IndexSE0000337842
BULL OMX X10 NFFI4000196811OMX30TM IndexSE0000337842
BEAR OMX X15 NFFI4000196787OMX30TM IndexSE0000337842
BEAR OMX X10 NFFI4000196829OMX30TM IndexSE0000337842

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtökurssiVipukerroinHallinnointipalkkioRajatasoKorkoperustemarginaali
BULL OMX X15 NFEUR 10150,49%93,33%6,10%
BULL OMX X10 NFEUR 10100,49%90,00%4,10%
BEAR OMX X15 NFEUR 10-150,49%106,67%6,10%
BEAR OMX X10 NFEUR 10-100,49%110,00%4,10%

Tukholmassa 4.3.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn