Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 11 uutta sertifikaattisarjaa 4.4.2016 (sarja 2016:5 FI ja 2016:6 FI)

01.04.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 11 uutta sertifikaattisarjaa 4.4.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Orion Oyj:n (ORNBV), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä täydennyksineen. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (BULL tai BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oil Oyj:n   (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Orion Oyj:n (ORNBV), Outokumpu Oyj:n (OUT1V),   Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene   Oyj:n (UPM1V) osakkeet.
VipukerroinVälillä -3 ja 3. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti: Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta. BEAR-sertifikaatti: Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason   tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista: Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin osalta kohde-etuuden   vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja BEAR-sertifikaatin   osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen;   tai Liikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä100 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki   Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S ja/tai Nordea Bank   Norge ASA. Markkinatakaaja antaa   sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: Neljä (4)   prosenttia tai 0,10 EUR, jos   myyntinoteeraus Noteeraukset   ovat vähintään 5000 eurolle. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää   markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiotaan tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistäLisätietoja yhtiöstä ja osakkeen arvonkehityksestä ja   on saatavissa kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.kone.com , www.nesteoil.com , www.nokia.com , www.orion.fi , www.outotec.com , www.outokumpu.com, www.sampo.fi , www.storaenso.com , www.upm-kymmene.com , Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja   koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä   koskeviin tietoihin.

 

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

  Warrantin    kaupankäynti-tunnus    Warrantin    ISIN-koodi    Kohde-etuus    Kohde-etuuden    ISIN-koodi  
  BEAR FUM X3 NF1    FI4000197389    Fortum Oyj    FI0009007132  
  BEAR KONE X2 NF1    FI4000197397    Konecranes Oyj    FI0009013403  
  BEAR NESTE NF1    FI4000197405    Neste Oil Oyj    FI0009013296  
  BEAR NESTEX3 NF2    FI4000197413    Neste Oil Oyj    FI0009013296  
  BEAR NOKIAX2 NF2    FI4000197421    Nokia Oyj    FI0009000681  
  BEAR ORIONX3 NF1    FI4000197439    Orion Oyj    FI0009014377  
  BEAR SAMPOX2 NF1    FI4000197447    Sampo Oyj    FI0009003305  
  BEAR STORAX2 NF1    FI4000197454    Stora Enso Oyj    FI0009005961  
  BEAR UPM X2 NF1    FI4000197462    UPM-Kymmene Oyj    FI0009005987  
  BULL OTE X3 NF1    FI4000197470    Outotec Oyj    FI0009014575  
  BULL OUTOKX2 NF1    FI4000197488    Outokumpu Oyj    FI0009002422  

Taulukko 2

  Sertifikaatin kaupankäyntitunnus    Lähtökurssi    Vipukerroin    Hallinnointipalkkio    Rajataso    Korkoperustemarginaali  
  BEAR FUM X3 NF1    EUR 5    -3    0,49%    133,33%    3,00%  
  BEAR KONE X2 NF1    EUR 5    -2    0,49%    150,00%    7,00%  
  BEAR NESTE NF1    EUR 5    -1    0,49%    200,00%    1,50%  
  BEAR NESTEX3 NF2    EUR 5    -3    0,49%    133,33%    4,50%  
  BEAR NOKIAX2 NF2    EUR 5    -2    0,49%    150,00%    2,00%  
  BEAR ORIONX3 NF1    EUR 5    -3    0,49%    133,33%    3,00%  
  BEAR SAMPOX2 NF1    EUR 5    -2    0,49%    150,00%    2,00%  
  BEAR STORAX2 NF1    EUR 5    -2    0,49%    150,00%    2,00%  
  BEAR UPM X2 NF1    EUR 5    -2    0,49%    150,00%    2,00%  
  BULL OTE X3 NF1    EUR 5    3    0,49%    66,67%    1,50%  
  BULL OUTOKX2 NF1    EUR 5    2    0,49%    50,00%    1,00%  

Tukholmassa 1.4.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn