Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 21 uutta turbowarranttisarjaa 12.04.2016 (sarja 2016:7 FI)

11.04.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 21 uutta turbowarranttisarjaa 12.04.2016. Turbowarranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil   Oyj:n (NESTE), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti: (Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssi Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista: Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen   Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen; Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq OMX   Helsinki Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 200 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.metso.com,   www.nesteoil.com, www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja   koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX6R9900NDS1FI4000194071DAXDE0008469008
TDAX6R9800NDS1FI4000194089DAXDE0008469008
TDAX6R9700NDSFI4000194097DAXDE0008469008
TDAX6F9500NDS1FI4000194105DAXDE0008469008
TDAX6F9400NDSFI4000194113DAXDE0008469008
TDAX6F9200NDSFI4000194121DAXDE0008469008
TDAX6F8900NDSFI4000194139DAXDE0008469008
TFUM6R 14NDSFI4000194147Fortum OyjFI0009007132
TFUM6R 13NDSFI4000194154Fortum OyjFI0009007132
TFUM6R 12NDSFI4000194162Fortum OyjFI0009007132
TFUM6F 11NDSFI4000194170Fortum OyjFI0009007132
TFUM6F 10NDSFI4000194188Fortum OyjFI0009007132
TFUM6F   9NDSFI4000194196Fortum OyjFI0009007132
TMEO6F 17NDSFI4000194204Metso OyjFI0009007835
TNES6R 30NDS1FI4000194212Neste Oil OyjFI0009013296
TUPM6R 18NDSFI4000194220UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM6R 17NDSFI4000194238UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM6R 16NDSFI4000194246UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM6F 14NDSFI4000194253UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM6F 13NDSFI4000194261UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM6F 12NDSFI4000194279UPM-Kymmene OyjFI0009005987

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
KerroinLiikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX6R9900NDS199009900P   1/1502016-04-122016-06-17
TDAX6R9800NDS198009800P   1/1502016-04-122016-06-17
TDAX6R9700NDS97009700P   1/1502016-04-122016-06-17
TDAX6F9500NDS195009500C   1/1502016-04-122016-06-17
TDAX6F9400NDS94009400C   1/1502016-04-122016-06-17
TDAX6F9200NDS92009200C   1/1502016-04-122016-06-17
TDAX6F8900NDS89008900C   1/1502016-04-122016-06-17
TFUM6R 14NDS14,0014,00P   1/22016-04-122016-06-17
TFUM6R 13NDS13,0013,00P   1/22016-04-122016-06-17
TFUM6R 12NDS12,0012,00P   1/22016-04-122016-06-17
TFUM6F 11NDS11,0011,00C   1/22016-04-122016-06-17
TFUM6F 10NDS10,0010,00C   1/22016-04-122016-06-17
TFUM6F   9NDS9,009,00C   1/22016-04-122016-06-17
TMEO6F 17NDS17,0017,00C   1/52016-04-122016-06-17
TNES6R 30NDS130,0030,00P   1/22016-04-122016-06-17
TUPM6R 18NDS18,0018,00P1      2016-04-122016-06-17
TUPM6R 17NDS17,0017,00P1      2016-04-122016-06-17
TUPM6R 16NDS16,0016,00P1      2016-04-122016-06-17
TUPM6F 14NDS14,0014,00C1      2016-04-122016-06-17
TUPM6F 13NDS13,0013,00C1      2016-04-122016-06-17
TUPM6F 12NDS12,0012,00C1      2016-04-122016-06-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html