Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 15.04.2016 (sarja 2016:8 FI)

14.04.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 15.04.2016. Turbowarranttien kohde- etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusMetso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian   Renkaat Oyj:n (NRE1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti: (Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssi Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista: Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen   Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen; Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.metso.com , www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.yitgroup.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX6R10600NDSFI4000194287DAXDE0008469008
TDAX6F9900NDSFI4000194295DAXDE0008469008
TDAX6F9800NDS1FI4000194303DAXDE0008469008
TDAX6F9700NDS1FI4000194311DAXDE0008469008
TMEO6F 21NDSFI4000194329Metso OyjFI0009007835
TMEO6F 20NDS1FI4000194337Metso OyjFI0009007835
TNOK6F 52NDS1FI4000194345Nokia OyjFI0009000681
TNOK6F 51NDSFI4000194352Nokia OyjFI0009000681
TNRE6R 36NDSFI4000194360Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
TNRE6R 34NDSFI4000194378Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
TNRE6R 32NDSFI4000194386Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
TNRE6F 28NDSFI4000194394Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
TNRE6F 26NDSFI4000194402Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
TNRE6F 24NDSFI4000194410Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
TYTY6R 64NDSFI4000194428YIT OyjFI0009800643
TYTY6F   5NDSFI4000194436YIT OyjFI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
KerroinLiikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX6R10600NDS1060010600P   1/1502016-04-152016-06-17
TDAX6F9900NDS99009900C   1/1502016-04-152016-06-17
TDAX6F9800NDS198009800C   1/1502016-04-152016-06-17
TDAX6F9700NDS197009700C   1/1502016-04-152016-06-17
TMEO6F 21NDS21,0021,00C   1/52016-04-152016-06-17
TMEO6F 20NDS120,0020,00C   1/52016-04-152016-06-17
TNOK6F 52NDS15,205,20C1      2016-04-152016-06-16
TNOK6F 51NDS5,105,10C1      2016-04-152016-06-16
TNRE6R 36NDS36,0036,00P   1/52016-04-152016-06-17
TNRE6R 34NDS34,0034,00P   1/52016-04-152016-06-17
TNRE6R 32NDS32,0032,00P   1/52016-04-152016-06-17
TNRE6F 28NDS28,0028,00C   1/52016-04-152016-06-17
TNRE6F 26NDS26,0026,00C   1/52016-04-152016-06-17
TNRE6F 24NDS24,0024,00C   1/52016-04-152016-06-17
TYTY6R 64NDS6,406,40P   1/22016-04-152016-06-17
TYTY6F   5NDS5,005,00C   1/22016-04-152016-06-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 14.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html