Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 29.04.2016 (sarja 2016:10 FI)

28.04.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 29.04.2016. Turbowarranttien kohde- etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusMetso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n   (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n   (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti: (Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssi Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista: Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen; Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.metso.com , www.neste.com,   www.nokia.com , www.outotec.com, www.sampo.fi, www.upm-kymmene.com , www.yitgroup.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

  Turbowarrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Turbowarrantin
   ISIN-koodi  
  Kohde-etuus    Kohde-etuuden
   ISIN-koodi  
  TDAX6R10400NDS1    FI4000202403    DAX    DE0008469008  
  TMEO6R 22NDS1    FI4000202411    Metso Oyj    FI0009007835  
  TNES6R 28NDS    FI4000202502    Neste Oyj    FI0009013296  
  TNES6F 22NDS    FI4000202510    Neste Oyj    FI0009013296  
  TNOK6R 54NDS1    FI4000202429    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6R 53NDS1    FI4000202528    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TOTE6R 38NDS1    FI4000202437    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TOTE6R 36NDS1    FI4000202536    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TSAM6F 36NDS    FI4000202445    Sampo Oyj    FI0009003305  
  TSAM6F 34NDS    FI4000202452    Sampo Oyj    FI0009003305  
  TSTE6R   9NDS    FI4000202544    Stora Enso Oyj    FI0009005961  
  TSTE6R 85NDS    FI4000202551    Stora Enso Oyj    FI0009005961  
  TSTE6R   8NDS    FI4000202569    Stora Enso Oyj    FI0009005961  
  TSTE6F   7NDS    FI4000202577    Stora Enso Oyj    FI0009005961  
  TSTE6F 65NDS    FI4000202585    Stora Enso Oyj    FI0009005961  
  TSTE6F   6NDS    FI4000202593    Stora Enso Oyj    FI0009005961  
  TUPM6F 16NDS    FI4000202460    UPM-Kymmene Oyj    FI0009005987  
  TUPM6F 15NDS1    FI4000202478    UPM-Kymmene Oyj    FI0009005987  
  TYTY6R   6NDS    FI4000202486    YIT Oyj    FI0009800643  
  TYTY6R 58NDS1    FI4000202494    YIT Oyj    FI0009800643  

TAULUKKO 2

  Turbo
   warrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Lunas
   -tus
   hinta  
  Raja
   taso  
  C/P
   *  
  Kerroin    Liikkeeseen
   laskupäivä  
  Erääntymis
   -päivä  
  TDAX6R10400NDS1    10400    10400    P       1/150    2016-04-29    2016-06-17  
  TMEO6R 22NDS1    22,00    22,00    P       1/5     2016-04-29    2016-06-17  
  TNES6R 28NDS    28,00    28,00    P       1/2     2016-04-29    2016-06-17  
  TNES6F 22NDS    22,00    22,00    C       1/2     2016-04-29    2016-06-17  
  TNOK6R 54NDS1    5,40    5,40    P    1           2016-04-29    2016-06-16  
  TNOK6R 53NDS1    5,30    5,30    P    1           2016-04-29    2016-06-16  
  TOTE6R 38NDS1    3,80    3,80    P       1/2     2016-04-29    2016-06-17  
  TOTE6R 36NDS1    3,60    3,60    P       1/2     2016-04-29    2016-06-17  
  TSAM6F 36NDS    36,00    36,00    C       1/5     2016-04-29    2016-06-17  
  TSAM6F 34NDS    34,00    34,00    C       1/5     2016-04-29    2016-06-17  
  TSTE6R   9NDS    9,00    9,00    P    1           2016-04-29    2016-06-17  
  TSTE6R 85NDS    8,50    8,50    P    1           2016-04-29    2016-06-17  
  TSTE6R   8NDS    8,00    8,00    P    1           2016-04-29    2016-06-17  
  TSTE6F   7NDS    7,00    7,00    C    1           2016-04-29    2016-06-17  
  TSTE6F 65NDS    6,50    6,50    C    1           2016-04-29    2016-06-17  
  TSTE6F   6NDS    6,00    6,00    C    1           2016-04-29    2016-06-17  
  TUPM6F 16NDS    16,00    16,00    C    1           2016-04-29    2016-06-17  
  TUPM6F 15NDS1    15,00    15,00    C    1           2016-04-29    2016-06-17  
  TYTY6R   6NDS    6,00    6,00    P       1/2     2016-04-29    2016-06-17  
  TYTY6R 58NDS1    5,80    5,80    P       1/2     2016-04-29    2016-06-17  

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 28.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.