Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 52 uutta warranttisarjaa 12.05.2016 (sarja 2016:5 FI)

11.05.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 52 uutta warranttisarjaa 12.05.2016 . Warranttien kohde- etuutena on Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V). Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12 .6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuusKone Oyj:n (KNEBV), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n   (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n   (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V).
Käteissuorituksen   määräOstowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq OMX   Helsinki Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki   Oy
MarkkinatakaajaNordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.kone.com , www.neste.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.sampo.fi , www.storaenso.com , www.upm-kymmene.com,   www.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
KNE6G 42NDSFI4000202692Kone OyjFI0009013403
KNE6G 40NDSFI4000202700Kone OyjFI0009013403
KNE6S 36NDSFI4000202718Kone OyjFI0009013403
NES6R 28NDSFI4000202726Neste OyjFI0009013296
NES6U 28NDSFI4000202734Neste OyjFI0009013296
NOK6F 54NDS1FI4000202742Nokia OyjFI0009000681
NOK6F 53NDSFI4000202759Nokia OyjFI0009000681
NOK6F 52NDS1FI4000202767Nokia OyjFI0009000681
NOK6F 51NDSFI4000202775Nokia OyjFI0009000681
NOK6F   5NDSFI4000202783Nokia OyjFI0009000681
NOK6F 49NDSFI4000202791Nokia OyjFI0009000681
NOK6R 47NDSFI4000202809Nokia OyjFI0009000681
NOK6R 46NDS1FI4000202817Nokia OyjFI0009000681
NOK6R 44NDSFI4000202825Nokia OyjFI0009000681
NOK6G 54NDS1FI4000202833Nokia OyjFI0009000681
NOK6G 53NDSFI4000202841Nokia OyjFI0009000681
NOK6G 52NDS1FI4000202858Nokia OyjFI0009000681
NOK6G 51NDSFI4000202866Nokia OyjFI0009000681
NOK6G   5NDSFI4000202874Nokia OyjFI0009000681
NOK6G 49NDSFI4000202882Nokia OyjFI0009000681
NOK6S 48NDSFI4000202890Nokia OyjFI0009000681
NOK6S 47NDSFI4000202908Nokia OyjFI0009000681
NOK6S 46NDS1FI4000202916Nokia OyjFI0009000681
NOK6S 45NDSFI4000202924Nokia OyjFI0009000681
NOK6I 53NDSFI4000202932Nokia OyjFI0009000681
NOK6I 52NDS1FI4000202940Nokia OyjFI0009000681
NOK6I 51NDSFI4000202957Nokia OyjFI0009000681
NOK6I   5NDSFI4000202965Nokia OyjFI0009000681
NOK6U 48NDSFI4000202973Nokia OyjFI0009000681
NOK6U 47NDSFI4000202981Nokia OyjFI0009000681
NOK6U 46NDS1FI4000202999Nokia OyjFI0009000681
SAM6F 42NDSFI4000203005Sampo OyjFI0009003305
SAM6F 40NDSFI4000203013Sampo OyjFI0009003305
SAM6R 36NDSFI4000203021Sampo OyjFI0009003305
SAM6G 42NDSFI4000203039Sampo OyjFI0009003305
SAM6G 40NDSFI4000203047Sampo OyjFI0009003305
SAM6S 36NDSFI4000203054Sampo OyjFI0009003305
SAM6I 42NDSFI4000203062Sampo OyjFI0009003305
SAM6I 40NDSFI4000203070Sampo OyjFI0009003305
SAM6U 36NDSFI4000203088Sampo OyjFI0009003305
SAM6L 42NDSFI4000203096Sampo OyjFI0009003305
SAM6X 34NDSFI4000203104Sampo OyjFI0009003305
STE6F 75NDSFI4000203112Stora Enso OyjFI0009005961
STE6G 75NDSFI4000203120Stora Enso OyjFI0009005961
UPM6F 19NDSFI4000203138UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6R 16NDSFI4000203146UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6G 19NDSFI4000203153UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6S 16NDSFI4000203161UPM-Kymmene OyjFI0009005987
WRT6F 38NDSFI4000203179Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6R 36NDSFI4000203187Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6G 38NDSFI4000203195Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6S 34NDSFI4000203203Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
KNE6G 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-07-15
KNE6G 40NDS40,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-07-15
KNE6S 36NDS36,00P   1/5  1 500 0002016-05-122016-07-15
NES6R 28NDS28,00P   1/5  3 000 0002016-05-122016-06-17
NES6U 28NDS28,00P   1/5  3 000 0002016-05-122016-09-16
NOK6F 54NDS15,40C   1/5  10 000 0002016-05-122016-06-17
NOK6F 53NDS5,30C   1/5  10 000 0002016-05-122016-06-17
NOK6F 52NDS15,20C   1/5  10 000 0002016-05-122016-06-17
NOK6F 51NDS5,10C   1/5  10 000 0002016-05-122016-06-17
NOK6F   5NDS5,00C   1/5  10 000 0002016-05-122016-06-17
NOK6F 49NDS4,90C   1/5  10 000 0002016-05-122016-06-17
NOK6R 47NDS4,70P   1/5  10 000 0002016-05-122016-06-17
NOK6R 46NDS14,60P   1/5  10 000 0002016-05-122016-06-17
NOK6R 44NDS4,40P   1/5  10 000 0002016-05-122016-06-17
NOK6G 54NDS15,40C   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6G 53NDS5,30C   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6G 52NDS15,20C   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6G 51NDS5,10C   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6G   5NDS5,00C   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6G 49NDS4,90C   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6S 48NDS4,80P   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6S 47NDS4,70P   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6S 46NDS14,60P   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6S 45NDS4,50P   1/5  10 000 0002016-05-122016-07-15
NOK6I 53NDS5,30C   1/5  10 000 0002016-05-122016-09-16
NOK6I 52NDS15,20C   1/5  10 000 0002016-05-122016-09-16
NOK6I 51NDS5,10C   1/5  10 000 0002016-05-122016-09-16
NOK6I   5NDS5,00C   1/5  10 000 0002016-05-122016-09-16
NOK6U 48NDS4,80P   1/5  10 000 0002016-05-122016-09-16
NOK6U 47NDS4,70P   1/5  10 000 0002016-05-122016-09-16
NOK6U 46NDS14,60P   1/5  10 000 0002016-05-122016-09-16
SAM6F 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-06-17
SAM6F 40NDS40,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-06-17
SAM6R 36NDS36,00P   1/5  1 500 0002016-05-122016-06-17
SAM6G 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-07-15
SAM6G 40NDS40,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-07-15
SAM6S 36NDS36,00P   1/5  1 500 0002016-05-122016-07-15
SAM6I 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-09-16
SAM6I 40NDS40,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-09-16
SAM6U 36NDS36,00P   1/5  1 500 0002016-05-122016-09-16
SAM6L 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-12-16
SAM6X 34NDS34,00P   1/5  1 500 0002016-05-122016-12-16
STE6F 75NDS7,50C   1/5  3 000 0002016-05-122016-06-17
STE6G 75NDS7,50C   1/5  3 000 0002016-05-122016-07-15
UPM6F 19NDS19,00C   1/5  3 000 0002016-05-122016-06-17
UPM6R 16NDS16,00P   1/5  3 000 0002016-05-122016-06-17
UPM6G 19NDS19,00C   1/5  3 000 0002016-05-122016-07-15
UPM6S 16NDS16,00P   1/5  3 000 0002016-05-122016-07-15
WRT6F 38NDS38,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-06-17
WRT6R 36NDS36,00P   1/5  1 500 0002016-05-122016-06-17
WRT6G 38NDS38,00C   1/5  1 500 0002016-05-122016-07-15
WRT6S 34NDS34,00P   1/5  1 500 0002016-05-122016-07-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.05.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit