Nordea Pankki Suomi Oyj – puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

20.07.16 15:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016 on julkistettu. Pörssitiedotteella julkistetaan vain ne puolivuosikatsaukseen sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa http://www.nordea.com/fi/investor-relations/raportteja-ja-esityksia/

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Tämä lakisääteinen puolivuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö.  Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kullakin on täysi vastuu omista arvoketjuistaan: vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ) osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin osavuosikatsaukseen. 

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2016

  • Nordea Pankki Suomi -konsernin liikevoitto laski 494 miljoonaan euroon
  • Rahoituskate laski 17 % johtuen pääosin ensimmäisen vuosipuoliskon rahoituskatteeseen sisällytetystä koko 2016 vuoden vakausmaksusta
  • Liiketoiminnan tuotot laskivat 28% 1 002 miljoonaan euroon
  • Liiketoiminnan kulut yhteensä nousivat 4 % ja olivat 500 miljoonaa euroa
  • Luottotappiot olivat alhaiset ja niitä oli 8 miljoonaa euroa
  • Luotot yleisölle, pois lukien takaisinostosopimukset, pysyivät edellisvuoden tasolla
Keskeiset   tunnusluvut1-61-6Muutos1-12
20162015%2015
Rahoituskate, miljoonaa   euroa435526-171 052
Liiketoiminnan   tuotot, miljoonaa euroa1 0021 389-282 485
Tulos ennen   luottotappioita, miljoonaa euroa502909-451 494
Arvonalennustappiot   luotoista, miljoonaa euroa-8-55-85-92
Liikevoitto,   miljoonaa euroa494854-421 402
Luottotappiotaso,   pistettä2109
Oman pääoman   tuotto, %6,713,59,6
Vakavaraisuussuhde,   ensisijainen pääoma, Basel I –lattiasäännösten mukaan, %19,114,519,3
Vakavaraisuussuhde,   Basel I –lattiasäännösten mukaani, %20,215,620,3
Henkilöstömäärä   (henkilötyövuotta)6 7226 61526 595

Helsingissä 20.7.2016

Nordea Pankki Suomi Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Juha Vuopio, talousjohtaja                 +358 50 303 9168
Kati Tommiska, viestintäjohtaja         +358 50 382 1391