Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 11 uutta turbowarranttisarjaa 27.07.2016 (sarja 2016:C17 FI ja 2016:P17 FI)

26.07.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 11 uutta turbowarranttisarjaa 27.07.2016. Turbowarranttien kohde- etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusMetso Oyj:n (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V),   Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määräOstowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
LoppukurssiErääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssi Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista: Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen; Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 200 000
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.metso.com , www.nokianrenkaat.fi , www.sampo.fi , www.storaenso.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse   tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX6U10600NDSFI4000213236DAXDE0008469008
TDAX6U10500NDSFI4000213244DAXDE0008469008
TDAX6I10100NDSFI4000213251DAXDE0008469008
TDAX6I10000NDS1FI4000213269DAXDE0008469008
TMEO6U 27NDSFI4000213277Metso OyjFI0009007835
TMEO6U 26NDSFI4000213285Metso OyjFI0009007835
TMEO6I 24NDSFI4000213293Metso OyjFI0009007835
TMEO6I 23NDSFI4000213301Metso OyjFI0009007835
TNRE6U 38NDSFI4000213319Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TSAM6U 42NDSFI4000213327Sampo OyjFI0009003305
TSTE6U   9NDSFI4000213335Stora Enso OyjFI0009005961

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
KerroinLiikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX6U10600NDS1060010600P   1/1502016-07-272016-09-16
TDAX6U10500NDS1050010500P   1/1502016-07-272016-09-16
TDAX6I10100NDS1010010100C   1/1502016-07-272016-09-16
TDAX6I10000NDS11000010000C   1/1502016-07-272016-09-16
TMEO6U 27NDS2727P   1/5  2016-07-272016-09-16
TMEO6U 26NDS2626P   1/5  2016-07-272016-09-16
TMEO6I 24NDS2424C   1/5  2016-07-272016-09-16
TMEO6I 23NDS2323C   1/5  2016-07-272016-09-16
TNRE6U 38NDS3838P   1/5  2016-07-272016-09-16
TSAM6U 42NDS42,0042,00P   1/5  2016-07-272016-09-16
TSTE6U   9NDS9,009,00P1      2016-07-272016-09-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 26.07.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.