Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 37 uutta turbowarranttisarjaa 12.08.2016 (sarja 2016:C18 FI ja 2016:P18 FI)

11.08.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 37 uutta turbowarranttisarjaa 12.08.2016. Turbowarranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n   (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene   Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n   (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määräOstowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
LoppukurssiErääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssi Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista: Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen; Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com,   www.metso.com,   www.neste.com,   www.nokia.com,   www.outotec.com,   www.sampo.fi,   www.upm-kymmene.com , www.valmet.com,   www.wartsila.com,   www.yitgroup.com ja www.deutsche-boerse.com.   Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

  Turbowarrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Turbowarrantin
   ISIN-koodi  
  Kohde-etuus    Kohde-etuuden
   ISIN-koodi  
  TDAX6U11000NDS    FI4000213343    DAX    DE0008469008  
  TDAX6U10900NDS    FI4000213350    DAX    DE0008469008  
  TDAX6U10800NDS    FI4000213368    DAX    DE0008469008  
  TDAX6U10700NDS    FI4000213376    DAX    DE0008469008  
  TDAX6I10600NDS    FI4000213384    DAX    DE0008469008  
  TDAX6I10500NDS    FI4000213392    DAX    DE0008469008  
  TDAX6I10400NDS    FI4000213400    DAX    DE0008469008  
  TDAX6I10300NDS    FI4000213418    DAX    DE0008469008  
  TDAX6I10200NDS    FI4000213426    DAX    DE0008469008  
  TDAX6I10100NDS1    FI4000213434    DAX    DE0008469008  
  TFUM6U 15NDS    FI4000213442    Fortum Oyj    FI0009007132  
  TMEO6I 24NDS1    FI4000213459    Metso Oyj    FI0009007835  
  TNES6U 40NDS    FI4000213467    Neste Oyj    FI0009013296  
  TNES6U 38NDS    FI4000213475    Neste Oyj    FI0009013296  
  TNES6I 36NDS    FI4000213483    Neste Oyj    FI0009013296  
  TNES6I 34NDS    FI4000213491    Neste Oyj    FI0009013296  
  TNES6I 32NDS    FI4000213509    Neste Oyj    FI0009013296  
  TNOK6U 53NDS    FI4000213517    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6U 52NDS    FI4000213525    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6U 51NDS    FI4000213533    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6I 49NDS1    FI4000213541    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6I 48NDS1    FI4000213558    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6I 47NDS    FI4000213566    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6I 46NDS    FI4000213574    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TOTE6U 44NDS    FI4000213582    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TOTE6U 42NDS    FI4000213590    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TOTE6I 38NDS    FI4000213608    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TOTE6I 36NDS    FI4000213616    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TOTE6I 34NDS    FI4000213624    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TSAM6I 36NDS1    FI4000213632    Sampo Oyj    FI0009003305  
  TUPM6U 21NDS    FI4000213640    UPM-Kymmene Oyj    FI0009005987  
  TUPM6U 20NDS    FI4000213657    UPM-Kymmene Oyj    FI0009005987  
  TUPM6I 18NDS    FI4000213665    UPM-Kymmene Oyj    FI0009005987  
  TVAL6I 115NDS1    FI4000213673    Valmet Oyj    FI4000074984  
  TWRT6I 38NDS1    FI4000213681    Wärtsilä Oyj    FI0009003727  
  TYTY6U 66NDS    FI4000213699    YIT Oyj    FI0009800643  
  TYTY6I 54NDS    FI4000213707    YIT Oyj    FI0009800643  

TAULUKKO 2

  Turbo
   warrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Lunas
   -tus
   hinta  
  Raja
   taso  
  C/P
   *  
  Kerroin    Liikkeeseen
   laskupäivä  
  Erääntymis
   -päivä  
  TDAX6U11000NDS    11000    11000    P       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TDAX6U10900NDS    10900    10900    P       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TDAX6U10800NDS    10800    10800    P       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TDAX6U10700NDS    10700    10700    P       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TDAX6I10600NDS    10600    10600    C       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TDAX6I10500NDS    10500    10500    C       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TDAX6I10400NDS    10400    10400    C       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TDAX6I10300NDS    10300    10300    C       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TDAX6I10200NDS    10200    10200    C       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TDAX6I10100NDS1    10100    10100    C       1/150    2016-08-12    2016-09-16  
  TFUM6U 15NDS    15,00    15,00    P       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TMEO6I 24NDS1    24,00    24,00    C       1/5         2016-08-12    2016-09-16  
  TNES6U 40NDS    40,00    40,00    P       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TNES6U 38NDS    38,00    38,00    P       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TNES6I 36NDS    36,00    36,00    C       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TNES6I 34NDS    34,00    34,00    C       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TNES6I 32NDS    32,00    32,00    C       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TNOK6U 53NDS    5,30    5,30    P    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TNOK6U 52NDS    5,20    5,20    P    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TNOK6U 51NDS    5,10    5,10    P    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TNOK6I 49NDS1    4,90    4,90    C    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TNOK6I 48NDS1    4,80    4,80    C    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TNOK6I 47NDS    4,70    4,70    C    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TNOK6I 46NDS    4,60    4,60    C    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TOTE6U 44NDS    4,40    4,40    P       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TOTE6U 42NDS    4,20    4,20    P       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TOTE6I 38NDS    3,80    3,80    C       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TOTE6I 36NDS    3,60    3,60    C       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TOTE6I 34NDS    3,40    3,40    C       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TSAM6I 36NDS1    36,00    36,00    C       1/5         2016-08-12    2016-09-16  
  TUPM6U 21NDS    21,00    21,00    P    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TUPM6U 20NDS    20,00    20,00    P    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TUPM6I 18NDS    18,00    18,00    C    1           2016-08-12    2016-09-16  
  TVAL6I 115NDS1    11,50    11,50    C       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TWRT6I 38NDS1    38,00    38,00    C       1/5         2016-08-12    2016-09-16  
  TYTY6U 66NDS    6,60    6,60    P       1/2         2016-08-12    2016-09-16  
  TYTY6I 54NDS    5,40    5,40    C       1/2         2016-08-12    2016-09-16  

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.08.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.