Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 150 uutta warranttisarjaa 25.08.2016 (sarja 2016:C8 FI ja 2016:P8 FI)

24.08.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 150 uutta warranttisarjaa 25.08.2016 . Warranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15 .6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ) 
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määräOstowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq OMX   Helsinki Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000 
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki   Oy
MarkkinatakaajaNordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.kone.com , www.metso.com , www.neste.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.sampo.fi , www.storaenso.com , www.upm-kymmene.com , www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6J11000NDSFI4000213780DAXDE0008469008
DAX6J10800NDSFI4000213798DAXDE0008469008
DAX6J10700NDSFI4000213806DAXDE0008469008
DAX6J10600NDSFI4000213814DAXDE0008469008
DAX6V10500NDSFI4000213822DAXDE0008469008
DAX6V10400NDSFI4000213830DAXDE0008469008
DAX6V10300NDSFI4000213848DAXDE0008469008
DAX6V10200NDSFI4000213855DAXDE0008469008
DAX6K11000NDSFI4000213863DAXDE0008469008
DAX6K10800NDSFI4000213871DAXDE0008469008
DAX6K10700NDSFI4000213889DAXDE0008469008
DAX6K10600NDSFI4000213897DAXDE0008469008
DAX6W10500NDSFI4000213905DAXDE0008469008
DAX6W10400NDSFI4000213913DAXDE0008469008
DAX6W10300NDSFI4000213921DAXDE0008469008
DAX6W10100NDSFI4000213939DAXDE0008469008
DAX6L10900NDSFI4000213947DAXDE0008469008
DAX6L10800NDSFI4000213954DAXDE0008469008
DAX6L10700NDSFI4000213962DAXDE0008469008
DAX6L10600NDSFI4000213970DAXDE0008469008
DAX6X10400NDSFI4000213988DAXDE0008469008
DAX6X10300NDSFI4000213996DAXDE0008469008
DAX6X10200NDSFI4000214002DAXDE0008469008
DAX7C10800NDSFI4000214010DAXDE0008469008
DAX7O10500NDSFI4000214028DAXDE0008469008
DAX7O10200NDSFI4000214036DAXDE0008469008
DAX7O10000NDSFI4000214044DAXDE0008469008
DAX7U10000NDSFI4000214051DAXDE0008469008
FUM6K 16NDSFI4000214069Fortum OyjFI0009007132
FUM6K 15NDSFI4000214077Fortum OyjFI0009007132
FUM6K 14NDSFI4000214085Fortum OyjFI0009007132
FUM6W 13NDSFI4000214093Fortum OyjFI0009007132
FUM6W 12NDSFI4000214101Fortum OyjFI0009007132
KNE6J 52NDSFI4000214119Kone OyjFI0009013403
KNE6J 50NDSFI4000214127Kone OyjFI0009013403
KNE6J 48NDSFI4000214135Kone OyjFI0009013403
KNE6V 46NDSFI4000214143Kone OyjFI0009013403
KNE6V 44NDSFI4000214150Kone OyjFI0009013403
KNE6K 52NDSFI4000214168Kone OyjFI0009013403
KNE6K 50NDSFI4000214176Kone OyjFI0009013403
KNE6K 48NDSFI4000214184Kone OyjFI0009013403
KNE6W 46NDSFI4000214192Kone OyjFI0009013403
KNE6W 44NDSFI4000214200Kone OyjFI0009013403
KNE6L 52NDSFI4000214218Kone OyjFI0009013403
KNE6L 50NDSFI4000214226Kone OyjFI0009013403
KNE6L 48NDSFI4000214234Kone OyjFI0009013403
KNE6X 46NDSFI4000214242Kone OyjFI0009013403
KNE6X 44NDSFI4000214259Kone OyjFI0009013403
MEO6J 30NDSFI4000214267Metso OyjFI0009007835
MEO6V 24NDSFI4000214275Metso OyjFI0009007835
MEO6K 30NDSFI4000214283Metso OyjFI0009007835
MEO6K 28NDSFI4000214291Metso OyjFI0009007835
MEO6K 26NDSFI4000214309Metso OyjFI0009007835
MEO6W 24NDSFI4000214317Metso OyjFI0009007835
MEO6W 22NDSFI4000214325Metso OyjFI0009007835
MEO6L 30NDSFI4000214333Metso OyjFI0009007835
MEO6L 28NDSFI4000214341Metso OyjFI0009007835
MEO6X 24NDSFI4000214358Metso OyjFI0009007835
MEO6X 22NDSFI4000214366Metso OyjFI0009007835
NES6J 42NDSFI4000214374Neste OyjFI0009013296
NES6J 40NDSFI4000214382Neste OyjFI0009013296
NES6V 36NDSFI4000214390Neste OyjFI0009013296
NES6V 34NDSFI4000214408Neste OyjFI0009013296
NES6K 42NDSFI4000214416Neste OyjFI0009013296
NES6K 40NDSFI4000214424Neste OyjFI0009013296
NES6K 38NDSFI4000214432Neste OyjFI0009013296
NES6W 36NDSFI4000214440Neste OyjFI0009013296
NES6W 34NDSFI4000214457Neste OyjFI0009013296
NES6L 42NDSFI4000214465Neste OyjFI0009013296
NES6L 40NDSFI4000214473Neste OyjFI0009013296
NES6X 36NDSFI4000214481Neste OyjFI0009013296
NES6X 34NDSFI4000214499Neste OyjFI0009013296
NOK6J 52NDSFI4000214507Nokia OyjFI0009000681
NOK6J 51NDSFI4000214515Nokia OyjFI0009000681
NOK6J   5NDSFI4000214523Nokia OyjFI0009000681
NOK6V 48NDSFI4000214531Nokia OyjFI0009000681
NOK6V 47NDSFI4000214549Nokia OyjFI0009000681
NOK6K 57NDSFI4000214556Nokia OyjFI0009000681
NOK6K 55NDSFI4000214564Nokia OyjFI0009000681
NOK6K 53NDSFI4000214572Nokia OyjFI0009000681
NOK6K 52NDSFI4000214580Nokia OyjFI0009000681
NOK6K 51NDSFI4000214598Nokia OyjFI0009000681
NOK6K   5NDSFI4000214606Nokia OyjFI0009000681
NOK6W 49NDSFI4000214614Nokia OyjFI0009000681
NOK6W 48NDSFI4000214622Nokia OyjFI0009000681
NOK6W 47NDSFI4000214630Nokia OyjFI0009000681
NOK6W 45NDSFI4000214648Nokia OyjFI0009000681
NOK6L 56NDSFI4000214655Nokia OyjFI0009000681
NOK6L 53NDSFI4000214663Nokia OyjFI0009000681
NOK6L 52NDSFI4000214671Nokia OyjFI0009000681
NOK6L 51NDSFI4000214689Nokia OyjFI0009000681
NOK6X 48NDSFI4000214697Nokia OyjFI0009000681
NOK6X 47NDSFI4000214705Nokia OyjFI0009000681
NOK6X 46NDSFI4000214713Nokia OyjFI0009000681
NOK7C 53NDSFI4000214721Nokia OyjFI0009000681
NOK7O 47NDSFI4000214739Nokia OyjFI0009000681
NOK7R 47NDSFI4000214747Nokia OyjFI0009000681
NOK7I 65NDSFI4000214754Nokia OyjFI0009000681
NOK7I   6NDSFI4000214762Nokia OyjFI0009000681
NOK7I 55NDSFI4000214770Nokia OyjFI0009000681
NOK7I   5NDSFI4000214788Nokia OyjFI0009000681
NOK7U   4NDSFI4000214796Nokia OyjFI0009000681
NOK7L   6NDSFI4000214804Nokia OyjFI0009000681
NOK7L 55NDSFI4000214812Nokia OyjFI0009000681
NOK7L   5NDSFI4000214820Nokia OyjFI0009000681
NOK7X   4NDSFI4000214838Nokia OyjFI0009000681
NOK8F 65NDSFI4000214846Nokia OyjFI0009000681
NOK8F   6NDSFI4000214853Nokia OyjFI0009000681
NOK8F 55NDSFI4000214861Nokia OyjFI0009000681
NOK8R   4NDSFI4000214879Nokia OyjFI0009000681
NOK8L   6NDSFI4000214887Nokia OyjFI0009000681
NOK8L 55NDSFI4000214895Nokia OyjFI0009000681
NOK8X   4NDSFI4000214903Nokia OyjFI0009000681
NRE6K 375NDSFI4000214911Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6K 35NDSFI4000214929Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6W 325NDSFI4000214937Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6W 30NDSFI4000214945Nokian Renkaat OyjFI0009005318
SAM6K 42NDSFI4000214952Sampo OyjFI0009003305
SAM6K 40NDSFI4000211966Sampo OyjFI0009003305
SAM6K 38NDSFI4000211974Sampo OyjFI0009003305
SAM6W 36NDSFI4000211982Sampo OyjFI0009003305
SAM6W 34NDSFI4000211990Sampo OyjFI0009003305
SAM6L 38NDSFI4000212006Sampo OyjFI0009003305
SAM6X 36NDSFI4000212014Sampo OyjFI0009003305
STE6K   9NDSFI4000212022Stora Enso OyjFI0009005961
STE6K 85NDSFI4000212030Stora Enso OyjFI0009005961
STE6K   8NDSFI4000212048Stora Enso OyjFI0009005961
STE6W 75NDSFI4000212055Stora Enso OyjFI0009005961
STE6W   7NDSFI4000212063Stora Enso OyjFI0009005961
STE6L   8NDSFI4000212071Stora Enso OyjFI0009005961
STE6X 75NDSFI4000212089Stora Enso OyjFI0009005961
UPM6J 20NDSFI4000212097UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6V 18NDSFI4000212105UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6V 17NDSFI4000212113UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6K 21NDSFI4000212121UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6K 20NDSFI4000212139UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6K 19NDSFI4000212147UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6W 18NDSFI4000212154UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6W 17NDSFI4000212162UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6L 21NDSFI4000212170UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6L 20NDSFI4000212188UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6X 18NDSFI4000212196UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6X 17NDSFI4000212204UPM-Kymmene OyjFI0009005987
WRT6V 38NDSFI4000212212Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6K 42NDSFI4000212220Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6K 40NDSFI4000212238Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6W 38NDSFI4000212246Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6W 36NDSFI4000212253Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6L 40NDSFI4000212261Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6X 38NDSFI4000212279Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6J11000NDS11 000C   1/1503 000   0002016-08-252016-10-21
DAX6J10800NDS10 800C   1/1503 000   0002016-08-252016-10-21
DAX6J10700NDS10 700C   1/1503 000   0002016-08-252016-10-21
DAX6J10600NDS10 600C   1/1503 000   0002016-08-252016-10-21
DAX6V10500NDS10 500P   1/1503 000 0002016-08-252016-10-21
DAX6V10400NDS10 400P   1/1503 000   0002016-08-252016-10-21
DAX6V10300NDS10 300P   1/1503 000   0002016-08-252016-10-21
DAX6V10200NDS10 200P   1/1503 000   0002016-08-252016-10-21
DAX6K11000NDS11 000C   1/1503 000   0002016-08-252016-11-18
DAX6K10800NDS10 800C   1/1503 000   0002016-08-252016-11-18
DAX6K10700NDS10 700C   1/1503 000   0002016-08-252016-11-18
DAX6K10600NDS10 600C   1/1503 000   0002016-08-252016-11-18
DAX6W10500NDS10 500P   1/1503 000   0002016-08-252016-11-18
DAX6W10400NDS10 400P   1/1503 000   0002016-08-252016-11-18
DAX6W10300NDS10 300P   1/1503 000   0002016-08-252016-11-18
DAX6W10100NDS10 100P   1/1503 000   0002016-08-252016-11-18
DAX6L10900NDS10 900C   1/1503 000   0002016-08-252016-12-16
DAX6L10800NDS10 800C   1/1503 000   0002016-08-252016-12-16
DAX6L10700NDS10 700C   1/1503 000   0002016-08-252016-12-16
DAX6L10600NDS10 600C   1/1503 000   0002016-08-252016-12-16
DAX6X10400NDS10 400P   1/1503 000   0002016-08-252016-12-16
DAX6X10300NDS10 300P   1/1503 000   0002016-08-252016-12-16
DAX6X10200NDS10 200P   1/1503 000   0002016-08-252016-12-16
DAX7C10800NDS10 800C   1/1503 000   0002016-08-252017-03-17
DAX7O10500NDS10 500P   1/1503 000   0002016-08-252017-03-17
DAX7O10200NDS10 200P   1/1503 000   0002016-08-252017-03-17
DAX7O10000NDS10 000P   1/1503 000   0002016-08-252017-03-17
DAX7U10000NDS10 000P   1/1503 000   0002016-08-252017-09-15
FUM6K 16NDS16,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
FUM6K 15NDS15,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
FUM6K 14NDS14,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
FUM6W 13NDS13,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
FUM6W 12NDS12,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
KNE6J 52NDS52,00C   1/51 500   0002016-08-252016-10-21
KNE6J 50NDS50,00C   1/51 500   0002016-08-252016-10-21
KNE6J 48NDS48,00C   1/51 500   0002016-08-252016-10-21
KNE6V 46NDS46,00P   1/51 500   0002016-08-252016-10-21
KNE6V 44NDS44,00P   1/51 500   0002016-08-252016-10-21
KNE6K 52NDS52,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
KNE6K 50NDS50,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
KNE6K 48NDS48,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
KNE6W 46NDS46,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
KNE6W 44NDS44,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
KNE6L 52NDS52,00C   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
KNE6L 50NDS50,00C   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
KNE6L 48NDS48,00C   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
KNE6X 46NDS46,00P   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
KNE6X 44NDS44,00P   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
MEO6J 30NDS30,00C   1/51 500   0002016-08-252016-10-21
MEO6V 24NDS24,00P   1/51 500   0002016-08-252016-10-21
MEO6K 30NDS30,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
MEO6K 28NDS28,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
MEO6K 26NDS26,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
MEO6W 24NDS24,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
MEO6W 22NDS22,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
MEO6L 30NDS30,00C   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
MEO6L 28NDS28,00C   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
MEO6X 24NDS24,00P   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
MEO6X 22NDS22,00P   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
NES6J 42NDS42,00C   1/53 000   0002016-08-252016-10-21
NES6J 40NDS40,00C   1/53 000   0002016-08-252016-10-21
NES6V 36NDS36,00P   1/53 000   0002016-08-252016-10-21
NES6V 34NDS34,00P   1/53 000   0002016-08-252016-10-21
NES6K 42NDS42,00C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
NES6K 40NDS40,00C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
NES6K 38NDS38,00C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
NES6W 36NDS36,00P   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
NES6W 34NDS34,00P   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
NES6L 42NDS42,00C   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
NES6L 40NDS40,00C   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
NES6X 36NDS36,00P   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
NES6X 34NDS34,00P   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
NOK6J 52NDS5,20C   1/510 000   0002016-08-252016-10-21
NOK6J 51NDS5,10C   1/510 000   0002016-08-252016-10-21
NOK6J   5NDS5,00C   1/510 000   0002016-08-252016-10-21
NOK6V 48NDS4,80P   1/510 000   0002016-08-252016-10-21
NOK6V 47NDS4,70P   1/510 000   0002016-08-252016-10-21
NOK6K 57NDS5,70C   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6K 55NDS5,50C   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6K 53NDS5,30C   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6K 52NDS5,20C   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6K 51NDS5,10C   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6K   5NDS5,00C   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6W 49NDS4,90P   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6W 48NDS4,80P   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6W 47NDS4,70P   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6W 45NDS4,50P   1/510 000   0002016-08-252016-11-18
NOK6L 56NDS5,60C   1/510 000   0002016-08-252016-12-16
NOK6L 53NDS5,30C   1/510 000   0002016-08-252016-12-16
NOK6L 52NDS5,20C   1/510 000   0002016-08-252016-12-16
NOK6L 51NDS5,10C   1/510 000   0002016-08-252016-12-16
NOK6X 48NDS4,80P   1/510 000   0002016-08-252016-12-16
NOK6X 47NDS4,70P   1/510 000   0002016-08-252016-12-16
NOK6X 46NDS4,60P   1/510 000   0002016-08-252016-12-16
NOK7C 53NDS5,30C   1/510 000   0002016-08-252017-03-17
NOK7O 47NDS4,70P   1/510 000   0002016-08-252017-03-17
NOK7R 47NDS4,70P   1/510 000   0002016-08-252017-06-16
NOK7I 65NDS6,50C   1/510 000   0002016-08-252017-09-15
NOK7I   6NDS6,00C   1/510 000   0002016-08-252017-09-15
NOK7I 55NDS5,50C   1/510 000   0002016-08-252017-09-15
NOK7I   5NDS5,00C   1/510 000   0002016-08-252017-09-15
NOK7U   4NDS4,00P   1/510 000   0002016-08-252017-09-15
NOK7L   6NDS6,00C   1/510 000   0002016-08-252017-12-15
NOK7L 55NDS5,50C   1/510 000   0002016-08-252017-12-15
NOK7L   5NDS5,00C   1/510 000   0002016-08-252017-12-15
NOK7X   4NDS4,00P   1/510 000   0002016-08-252017-12-15
NOK8F 65NDS6,50C   1/510 000   0002016-08-252018-06-15
NOK8F   6NDS6,00C   1/510 000   0002016-08-252018-06-15
NOK8F 55NDS5,50C   1/510 000   0002016-08-252018-06-15
NOK8R   4NDS4,00P   1/510 000   0002016-08-252018-06-15
NOK8L   6NDS6,00C   1/510 000   0002016-08-252018-12-21
NOK8L 55NDS5,50C   1/510 000   0002016-08-252018-12-21
NOK8X   4NDS4,00P   1/510 000   0002016-08-252018-12-21
NRE6K 375NDS37,50C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
NRE6K 35NDS35,00C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
NRE6W 325NDS32,50P   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
NRE6W 30NDS30,00P   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
SAM6K 42NDS42,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
SAM6K 40NDS40,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
SAM6K 38NDS38,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
SAM6W 36NDS36,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
SAM6W 34NDS34,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
SAM6L 38NDS38,00C   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
SAM6X 36NDS36,00P   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
STE6K   9NDS9,00C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
STE6K 85NDS8,50C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
STE6K   8NDS8,00C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
STE6W 75NDS7,50P   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
STE6W   7NDS7,00P   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
STE6L   8NDS8,00C   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
STE6X 75NDS7,50P   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
UPM6J 20NDS20,00C   1/53 000   0002016-08-252016-10-21
UPM6V 18NDS18,00P   1/53 000   0002016-08-252016-10-21
UPM6V 17NDS17,00P   1/53 000   0002016-08-252016-10-21
UPM6K 21NDS21,00C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
UPM6K 20NDS20,00C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
UPM6K 19NDS19,00C   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
UPM6W 18NDS18,00P   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
UPM6W 17NDS17,00P   1/53 000   0002016-08-252016-11-18
UPM6L 21NDS21,00C   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
UPM6L 20NDS20,00C   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
UPM6X 18NDS18,00P   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
UPM6X 17NDS17,00P   1/53 000   0002016-08-252016-12-16
WRT6V 38NDS38,00P   1/51 500   0002016-08-252016-10-21
WRT6K 42NDS42,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
WRT6K 40NDS40,00C   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
WRT6W 38NDS38,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
WRT6W 36NDS36,00P   1/51 500   0002016-08-252016-11-18
WRT6L 40NDS40,00C   1/51 500   0002016-08-252016-12-16
WRT6X 38NDS38,00P   1/51 500   0002016-08-252016-12-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 24.08.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit