Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta sertifikaattisarjaa 8.11.2016

07.11.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta sertifikaattisarjaa 8.11.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat UPM-Kymmene Oyj:n, Outotec Oyj:n, Cargotec Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, Kone Oyj:n ja Outokumpu Oyj:n osakkeet, OMXS30TM -indeksin futuuri sekä ICE Brent Crude Oil futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/etn . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuusUPM-Kymmene Oyj:n (FI0009005987) osake Outotec Oyj:n (FI0009014575) osake Cargotec Oyj:n (FI0009013429) osake Nokian Renkaat Oyj:n (FI0009005318) osake Stora Enso Oyj:n (FI0009005961) osake Kone Oyj:n (FI0009013403) osake Outokumpu Oyj:n (FI0009002422) osake OMXS30TM -indeksin (SE0000337842) futuuri ICE   Brent Crude Oil futuuri
VipukerroinVälillä -15 ja 3. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti: Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta. BEAR-sertifikaatti: Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista: Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; tai Liikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEuro
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä500 000 - 10 000 000 [SSJ1]  per ISIN
MarkkinatakaajaNBAB, NBF, NBD   ja/tai NDN Markkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä. Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistäLisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, ICE:n verkkosivuilta https://www.theice.com/sekä Nasdaqin verkkosivuilta  http://www.nasdaqomxnordic.com/  Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
BEAR UPM X3 NF2FI4000215272UPM-Kymmene OyjFI0009005987
BEAR OTE X3 NF1FI4000215280Outotec OyjFI0009014575
BEAR CARGOX3 NF1FI4000215298Cargotec OyjFI0009013429
BEAR NRE X3 NF2FI4000215306Nokian Renkaat OyjFI0009005318
BEAR STORAX3 NF2FI4000215314Stora Enso OyjFI0009005961
BEAR KONE X3 NF2FI4000215322Kone OyjFI0009013403
BEAR OUTOK X3 NFFI4000215330Outokumpu OyjFI0009002422
BULL OUTOK X3 NFFI4000215355Outokumpu OyjFI0009002422
BEAR OMX X15 NF2FI4000215348OMX30tm -indeksin futuuriSE0000337842
BULL OLJY X3 NF1FI4000215363ICE Brent Crude Oil futuuri-

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtökurssi [SSJ2]  VipukerroinHallinnointipalkkioRajatasoKorkoperustemarginaali
BEAR UPM X3 NF25 EUR-30.49   %133,33   %2,85   %
BEAR OTE X3 NF15 EUR-30.49   %133,33   %21,00   %
BEAR CARGOX3 NF15 EUR-30.49   %133,33   %3,00   %
BEAR NRE X3 NF25 EUR-30.49   %133,33   %3,00   %
BEAR STORAX3 NF25 EUR-30.49   %133,33   %3,00   %
BEAR KONE X3 NF25 EUR-30.49   %133,33   %3,30   %
BEAR OUTOK X3 NF5 EUR-30.49   %133,33   %10,50 % [SSJ3]  
BULL OUTOK X3 NF5 EUR30.49   %66,67   %1,50   %
BEAR OMX X15 NF210   EUR-150.49   %106,67   %7,50   %
BULL OLJY X3 NF15 EUR30.49   %66,67   %1,50   %

Helsingissä 7.11.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Juuso Jauhiainen

Lisätietoja: sijoitustuotteet@nordea.com

www.nordea.fi/etn