Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 70 uutta warranttisarjaa 18.11.2016 (sarja 2016:C10 FI ja 2016:P10 FI)

17.11.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 70 uutta warranttisarjaa 18.11.2016 . Warranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15 .6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ) 
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määräOstowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000 
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki   Oy
MarkkinatakaajaNordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.kone.com , www.metso.com , www.neste.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.sampo.fi , www.storaenso.com , www.upm-kymmene.com , ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6X10600NDSFI4000231576DAXDE0008469008
DAX7C10900NDSFI4000231584DAXDE0008469008
DAX7O10600NDSFI4000231592DAXDE0008469008
DAX7O10400NDSFI4000231600DAXDE0008469008
FUM6L 14NDSFI4000231618Fortum OyjFI0009007132
FUM6X 13NDSFI4000231626Fortum OyjFI0009007132
FUM7C 14NDSFI4000231634Fortum OyjFI0009007132
FUM7O 12NDSFI4000231642Fortum OyjFI0009007132
KNE7C 44NDSFI4000231659Kone OyjFI0009013403
KNE7C 42NDSFI4000231667Kone OyjFI0009013403
KNE7O 40NDSFI4000231675Kone OyjFI0009013403
KNE7O 38NDSFI4000231683Kone OyjFI0009013403
MEO7C 26NDSFI4000231691Metso OyjFI0009007835
NES6L 38NDSFI4000231709Neste OyjFI0009013296
NES7C 38NDSFI4000231717Neste OyjFI0009013296
NES7O 34NDSFI4000231725Neste OyjFI0009013296
NOK6L 44NDSFI4000231733Nokia OyjFI0009000681
NOK6L 43NDSFI4000231741Nokia OyjFI0009000681
NOK6L 42NDSFI4000231758Nokia OyjFI0009000681
NOK6L 41NDSFI4000231766Nokia OyjFI0009000681
NOK6L   4NDSFI4000231774Nokia OyjFI0009000681
NOK6X 38NDSFI4000231782Nokia OyjFI0009000681
NOK6X 37NDSFI4000231790Nokia OyjFI0009000681
NOK6X 36NDSFI4000231808Nokia OyjFI0009000681
NOK6X 35NDSFI4000231816Nokia OyjFI0009000681
NOK7C 44NDSFI4000231824Nokia OyjFI0009000681
NOK7C 43NDSFI4000231832Nokia OyjFI0009000681
NOK7C 42NDSFI4000231840Nokia OyjFI0009000681
NOK7C 41NDSFI4000231857Nokia OyjFI0009000681
NOK7C   4NDSFI4000231865Nokia OyjFI0009000681
NOK7O 38NDSFI4000231873Nokia OyjFI0009000681
NOK7O 36NDSFI4000231881Nokia OyjFI0009000681
NOK7F 46NDSFI4000231899Nokia OyjFI0009000681
NOK7F 44NDSFI4000231907Nokia OyjFI0009000681
NOK7F 42NDSFI4000231915Nokia OyjFI0009000681
NOK7F   4NDSFI4000231923Nokia OyjFI0009000681
NOK7R 38NDSFI4000231931Nokia OyjFI0009000681
NOK7I 45NDSFI4000231949Nokia OyjFI0009000681
NOK7I   4NDSFI4000231956Nokia OyjFI0009000681
NOK7U 38NDSFI4000231964Nokia OyjFI0009000681
NOK7U 35NDSFI4000231972Nokia OyjFI0009000681
NOK7L 45NDSFI4000231980Nokia OyjFI0009000681
NOK7L   4NDSFI4000231998Nokia OyjFI0009000681
NOK7X 38NDSFI4000232004Nokia OyjFI0009000681
NOK7X 35NDSFI4000232012Nokia OyjFI0009000681
NOK8F   5NDSFI4000232020Nokia OyjFI0009000681
NOK8F 45NDSFI4000232038Nokia OyjFI0009000681
NOK8F   4NDSFI4000232046Nokia OyjFI0009000681
NOK8R 35NDSFI4000232053Nokia OyjFI0009000681
NOK8L   5NDSFI4000232061Nokia OyjFI0009000681
NOK8L 45NDSFI4000232079Nokia OyjFI0009000681
NOK8L   4NDSFI4000232087Nokia OyjFI0009000681
NOK8X 35NDSFI4000232095Nokia OyjFI0009000681
NOK8X   3NDSFI4000232103Nokia OyjFI0009000681
NRE6L 35NDSFI4000232111Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6X 275NDSFI4000232129Nokian Renkaat OyjFI0009005318
SAM6L 44NDSFI4000232137Sampo OyjFI0009003305
SAM6X 42NDSFI4000232145Sampo OyjFI0009003305
SAM7O 40NDSFI4000232152Sampo OyjFI0009003305
STE6L   9NDSFI4000232160Stora Enso OyjFI0009005961
STE6X 85NDSFI4000232178Stora Enso OyjFI0009005961
STE6X   8NDSFI4000232186Stora Enso OyjFI0009005961
UPM6L 23NDSFI4000232194UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6L 22NDSFI4000232202UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6X 20NDSFI4000232210UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6X 19NDSFI4000232228UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM7C 23NDSFI4000232236UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM7C 22NDSFI4000232244UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM7O 20NDSFI4000232251UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM7O 19NDSFI4000232269UPM-Kymmene OyjFI0009005987

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6X10600NDS10 600P   1/1503 000 0002016-11-182016-12-16
DAX7C10900NDS10 900C   1/1503 000 0002016-11-182017-03-17
DAX7O10600NDS10 600P   1/1503 000 0002016-11-182017-03-17
DAX7O10400NDS10 400P   1/1503 000 0002016-11-182017-03-17
FUM6L 14NDS14,00C   1/5  1 500 0002016-11-182016-12-16
FUM6X 13NDS13,00P   1/5  1 500 0002016-11-182016-12-16
FUM7C 14NDS14,00C   1/5  1 500 0002016-11-182017-03-17
FUM7O 12NDS12,00P   1/5  1 500 0002016-11-182017-03-17
KNE7C 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002016-11-182017-03-17
KNE7C 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002016-11-182017-03-17
KNE7O 40NDS40,00P   1/5  1 500 0002016-11-182017-03-17
KNE7O 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002016-11-182017-03-17
MEO7C 26NDS26,00C   1/5  1 500 0002016-11-182017-03-17
NES6L 38NDS38,00C   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
NES7C 38NDS38,00C   1/5  3 000 0002016-11-182017-03-17
NES7O 34NDS34,00P   1/5  3 000 0002016-11-182017-03-17
NOK6L 44NDS4,40C   1/5  10 000 0002016-11-182016-12-16
NOK6L 43NDS4,30C   1/5  10 000 0002016-11-182016-12-16
NOK6L 42NDS4,20C   1/5  10 000 0002016-11-182016-12-16
NOK6L 41NDS4,10C   1/5  10 000 0002016-11-182016-12-16
NOK6L   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-11-182016-12-16
NOK6X 38NDS3,80P   1/5  10 000 0002016-11-182016-12-16
NOK6X 37NDS3,70P   1/5  10 000 0002016-11-182016-12-16
NOK6X 36NDS3,60P   1/5  10 000 0002016-11-182016-12-16
NOK6X 35NDS3,50P   1/5  10 000 0002016-11-182016-12-16
NOK7C 44NDS4,40C   1/5  10 000 0002016-11-182017-03-17
NOK7C 43NDS4,30C   1/5  10 000 0002016-11-182017-03-17
NOK7C 42NDS4,20C   1/5  10 000 0002016-11-182017-03-17
NOK7C 41NDS4,10C   1/5  10 000 0002016-11-182017-03-17
NOK7C   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-11-182017-03-17
NOK7O 38NDS3,80P   1/5  10 000 0002016-11-182017-03-17
NOK7O 36NDS3,60P   1/5  10 000 0002016-11-182017-03-17
NOK7F 46NDS4,60C   1/5  10 000 0002016-11-182017-06-16
NOK7F 44NDS4,40C   1/5  10 000 0002016-11-182017-06-16
NOK7F 42NDS4,20C   1/5  10 000 0002016-11-182017-06-16
NOK7F   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-11-182017-06-16
NOK7R 38NDS3,80P   1/5  10 000 0002016-11-182017-06-16
NOK7I 45NDS4,50C   1/5  10 000 0002016-11-182017-09-15
NOK7I   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-11-182017-09-15
NOK7U 38NDS3,80P   1/5  10 000 0002016-11-182017-09-15
NOK7U 35NDS3,50P   1/5  10 000 0002016-11-182017-09-15
NOK7L 45NDS4,50C   1/5  10 000 0002016-11-182017-12-15
NOK7L   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-11-182017-12-15
NOK7X 38NDS3,80P   1/5  10 000 0002016-11-182017-12-15
NOK7X 35NDS3,50P   1/5  10 000 0002016-11-182017-12-15
NOK8F   5NDS5,00C   1/5  10 000 0002016-11-182018-06-15
NOK8F 45NDS4,50C   1/5  10 000 0002016-11-182018-06-15
NOK8F   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-11-182018-06-15
NOK8R 35NDS3,50P   1/5  10 000 0002016-11-182018-06-15
NOK8L   5NDS5,00C   1/5  10 000 0002016-11-182018-12-21
NOK8L 45NDS4,50C   1/5  10 000 0002016-11-182018-12-21
NOK8L   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-11-182018-12-21
NOK8X 35NDS3,50P   1/5  10 000 0002016-11-182018-12-21
NOK8X   3NDS3,00P   1/5  10 000 0002016-11-182018-12-21
NRE6L 35NDS35,00C   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
NRE6X 275NDS27,50P   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
SAM6L 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002016-11-182016-12-16
SAM6X 42NDS42,00P   1/5  1 500 0002016-11-182016-12-16
SAM7O 40NDS40,00P   1/5  1 500 0002016-11-182017-03-17
STE6L   9NDS9,00C   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
STE6X 85NDS8,50P   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
STE6X   8NDS8,00P   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
UPM6L 23NDS23,00C   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
UPM6L 22NDS22,00C   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
UPM6X 20NDS20,00P   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
UPM6X 19NDS19,00P   1/5  3 000 0002016-11-182016-12-16
UPM7C 23NDS23,00C   1/5  3 000 0002016-11-182017-03-17
UPM7C 22NDS22,00C   1/5  3 000 0002016-11-182017-03-17
UPM7O 20NDS20,00P   1/5  3 000 0002016-11-182017-03-17
UPM7O 19NDS19,00P   1/5  3 000 0002016-11-182017-03-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 17.11.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit