Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 01.12.2016 (sarja 2016:C24 FI ja 2016:P24 FI)

30.11.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 01.12.2016. Turbowarranttien kohde- etuutena on Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusNeste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian   Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), osake   tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
LoppukurssiErääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssi Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista: Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen; Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä150 000-500 000
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki Oy
MarkkinatakaajaMarkkinatakaajana   toimii Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark   A/S ja/tai Nordea Bank Norge ASA Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.neste.com , www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.outotec.com , www.upm-kymmene.com , ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse   tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

  Turbowarrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Turbowarrantin
   ISIN-koodi  
  Kohde-etuus    Kohde-etuuden
   ISIN-koodi  
  TDAX6L10600NDS1    FI4000230503    DAX    DE0008469008  
  TDAX6X10700NDS2    FI4000230511    DAX    DE0008469008  
  TNOK6L   4NDS    FI4000230529    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6L 39NDS1    FI4000230537    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6L 38NDS1    FI4000230545    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNOK6X 41NDS1    FI4000230552    Nokia Oyj    FI0009000681  
  TNES6L 36NDS2    FI4000230560    Neste Oyj    FI0009013296  
  TNRE6X 34NDS1    FI4000230578    Nokian Renkaat    Oyj    FI0009005318  
  TNRE6X 36NDS    FI4000230586    Nokian Renkaat    Oyj    FI0009005318  
  TOTE6L 48NDS    FI4000230594    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TOTE6L   5NDS    FI4000230602    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TOTE6X 54NDS    FI4000230610    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TOTE6X 56NDS    FI4000230628    Outotec Oyj    FI0009014575  
  TUPM6L 21NDS    FI4000230636    UPM-Kymmene Oyj    FI0009005987  
  TUPM6X 22NDS1    FI4000230644    UPM-Kymmene Oyj    FI0009005987  

TAULUKKO 2

  Turbo
   warrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Lunas
   -tus
   hinta  
  Raja
   taso  
  C/P
   *  
  Kerroin    Liikkeeseen
   laskupäivä  
  Erääntymis
   -päivä  
  TDAX6L10600NDS1    10600    10600    C       1/150    2016-12-01    2016-12-16  
  TDAX6X10700NDS2    10700    10700    P       1/150    2016-12-01    2016-12-16  
  TNOK6L   4NDS    4,00    4,00    C    1           2016-12-01    2016-12-16  
  TNOK6L 39NDS1    3,90    3,90    C    1           2016-12-01    2016-12-16  
  TNOK6L 38NDS1    3,80    3,80    C    1           2016-12-01    2016-12-16  
  TNOK6X 41NDS1    4,10    4,10    P    1           2016-12-01    2016-12-16  
  TNES6L 36NDS2    36,00    36,00    C       1/2         2016-12-01    2016-12-16  
  TNRE6X 34NDS1    34,00    34,00    P       1/5         2016-12-01    2016-12-16  
  TNRE6X 36NDS    36,00    36,00    P       1/5         2016-12-01    2016-12-16  
  TOTE6L 48NDS    4,80    4,80    C       1/2         2016-12-01    2016-12-16  
  TOTE6L   5NDS    5,00    5,00    C       1/2         2016-12-01    2016-12-16  
  TOTE6X 54NDS    5,40    5,40    P       1/2         2016-12-01    2016-12-16  
  TOTE6X 56NDS    5,60    5,60    P       1/2         2016-12-01    2016-12-16  
  TUPM6L 21NDS    21,00    21,00    C    1           2016-12-01    2016-12-16  
  TUPM6X 22NDS1    22,00    22,00    P    1           2016-12-01    2016-12-16  

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 30.11.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.