Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 36 uutta warranttisarjaa 05.12.2016 (sarja 2016:C12 FI ja 2016:P12 FI)

02.12.16 12:30 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 36 uutta warranttisarjaa 05.12.2016 . Warranttien kohde- etuutena on Nokia Oyj:n (NOKIA) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15 .6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ) 
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuusNokia Oyj:n (NOKIA osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määräOstowarrantti: (Loppukurssi –
  Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä3 000 000 – 10 000 000 
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki   Oy
MarkkinatakaajaNordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja [SSJ1] kohde-etuuden arvonkehityksestä   on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.nokia.com , ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnusWarrantin   ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX8F12200NDSFI4000230651DAXDE0008469008
DAX8F11700NDSFI4000230669DAXDE0008469008
DAX8F11100NDSFI4000230677DAXDE0008469008
DAX8R10000NDSFI4000230685DAXDE0008469008
DAX8R9500NDSFI4000230693DAXDE0008469008
DAX8R9000NDSFI4000230701DAXDE0008469008
DAX8L12200NDSFI4000230719DAXDE0008469008
DAX8L11700NDSFI4000230727DAXDE0008469008
DAX8L11100NDSFI4000230735DAXDE0008469008
DAX8X10000NDSFI4000230743DAXDE0008469008
DAX8X9500NDSFI4000230750DAXDE0008469008
DAX8X9000NDSFI4000230768DAXDE0008469008
NOK9F   6NDSFI4000230776Nokia OyjFI0009000681
NOK9F 55NDSFI4000230784Nokia OyjFI0009000681
NOK9F   5NDSFI4000230792Nokia OyjFI0009000681
NOK9F 45NDSFI4000230800Nokia OyjFI0009000681
NOK9F   4NDSFI4000230818Nokia OyjFI0009000681
NOK9R  3NDSFI4000230826Nokia OyjFI0009000681
NOK9R 25NDSFI4000230834Nokia OyjFI0009000681
NOK9R   2NDSFI4000230842Nokia OyjFI0009000681
NOK9L   6NDSFI4000230859Nokia OyjFI0009000681
NOK9L 55NDSFI4000230867Nokia OyjFI0009000681
NOK9L   5NDSFI4000230875Nokia OyjFI0009000681
NOK9L 45NDSFI4000230883Nokia OyjFI0009000681
NOK9L   4NDSFI4000230891Nokia OyjFI0009000681
NOK9X   3NDSFI4000230909Nokia OyjFI0009000681
NOK9X 25NDSFI4000230917Nokia OyjFI0009000681
NOK9X   2NDSFI4000230925Nokia OyjFI0009000681
NOK0L   6NDSFI4000230933Nokia OyjFI0009000681
NOK0L 55NDSFI4000230941Nokia OyjFI0009000681
NOK0L   5NDSFI4000230958Nokia OyjFI0009000681
NOK0L 45NDSFI4000230966Nokia OyjFI0009000681
NOK0L   4NDSFI4000230974Nokia OyjFI0009000681
NOK0X   3NDSFI4000230982Nokia OyjFI0009000681
NOK0X 25NDSFI4000230990Nokia OyjFI0009000681
NOK0X   2NDSFI4000231006Nokia OyjFI0009000681

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX8F12200NDS12 200C   1/1503 000 0002016-12-052018-06-15
DAX8F11700NDS11 700C   1/1503 000 0002016-12-052018-06-15
DAX8F11100NDS11 100C   1/1503 000 0002016-12-052018-06-15
DAX8R10000NDS10 000P   1/1503 000 0002016-12-052018-06-15
DAX8R9500NDS9 500P   1/1503 000 0002016-12-052018-06-15
DAX8R9000NDS9 000P   1/1503 000 0002016-12-052018-06-15
DAX8L12200NDS12 200C   1/1503 000 0002016-12-052018-12-21
DAX8L11700NDS11 700C   1/1503 000 0002016-12-052018-12-21
DAX8L11100NDS11 100C   1/1503 000 0002016-12-052018-12-21
DAX8X10000NDS10 000P   1/1503 000 0002016-12-052018-12-21
DAX8X9500NDS9 500P   1/1503 000 0002016-12-052018-12-21
DAX8X9000NDS9 000P   1/1503 000 0002016-12-052018-12-21
NOK9F   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002016-12-052019-06-20
NOK9F 55NDS5,50C   1/5  10 000 0002016-12-052019-06-20
NOK9F   5NDS5,00C   1/5  10 000 0002016-12-052019-06-20
NOK9F 45NDS4,50C   1/5  10 000 0002016-12-052019-06-20
NOK9F   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-12-052019-06-20
NOK9R   3NDS3,00P   1/5  10 000 0002016-12-052019-06-20
NOK9R 25NDS2,50P   1/5  10 000 0002016-12-052019-06-20
NOK9R   2NDS2,00P   1/5  10 000 0002016-12-052019-06-20
NOK9L   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002016-12-052019-12-20
NOK9L 55NDS5,50C   1/5  10 000 0002016-12-052019-12-20
NOK9L   5NDS5,00C   1/5  10 000 0002016-12-052019-12-20
NOK9L 45NDS4,50C   1/5  10 000 0002016-12-052019-12-20
NOK9L   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-12-052019-12-20
NOK9X   3NDS3,00P   1/5  10 000 0002016-12-052019-12-20
NOK9X 25NDS2,50P   1/5  10 000 0002016-12-052019-12-20
NOK9X   2NDS2,00P   1/5  10 000 0002016-12-052019-12-20
NOK0L   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002016-12-052020-12-18
NOK0L 55NDS5,50C   1/5  10 000 0002016-12-052020-12-18
NOK0L   5NDS5,00C   1/5  10 000 0002016-12-052020-12-18
NOK0L 45NDS4,50C   1/5  10 000 0002016-12-052020-12-18
NOK0L   4NDS4,00C   1/5  10 000 0002016-12-052020-12-18
NOK0X   3NDS3,00P   1/5  10 000 0002016-12-052020-12-18
NOK0X 25NDS2,50P   1/5  10 000 0002016-12-052020-12-18
NOK0X   2NDS2,00P   1/5  10 000 0002016-12-052020-12-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 02.12.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit  


 [SSJ1]+ Wärtsilä