Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 56 uutta warranttisarjaa 14.12.2016 (sarja 2016:C13 FI ja 2016:P13 FI)

13.12.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 56 uutta warranttisarjaa 14.12.2016 . Warranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15 .6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ) 
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia   Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV),   UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määräOstowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000 
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki   Oy
MarkkinatakaajaNordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja [SSJ1]  kohde-etuuden arvonkehityksestä   on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.neste.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.storaenso.com , http://www.wartsila.com, www.upm-kymmene.com , ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnusWarrantin   ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX7A11400NDSFI4000231204DAXDE0008469008
DAX7A11300NDSFI4000231212DAXDE0008469008
DAX7A11200NDSFI4000231220DAXDE0008469008
DAX7M11100NDSFI4000231238DAXDE0008469008
DAX7M11000NDSFI4000231246DAXDE0008469008
DAX7M10900NDSFI4000231253DAXDE0008469008
DAX7M10800NDSFI4000231261DAXDE0008469008
DAX7B11400NDSFI4000231279DAXDE0008469008
DAX7B11300NDSFI4000231287DAXDE0008469008
DAX7B11200NDSFI4000231295DAXDE0008469008
DAX7N11100NDSFI4000231303DAXDE0008469008
DAX7N11000NDSFI4000231311DAXDE0008469008
DAX7N10900NDSFI4000231329DAXDE0008469008
DAX7N10800NDSFI4000231337DAXDE0008469008
DAX7C11400NDSFI4000231345DAXDE0008469008
DAX7C11300NDSFI4000231352DAXDE0008469008
DAX7C11200NDSFI4000231360DAXDE0008469008
DAX7O11000NDSFI4000231378DAXDE0008469008
DAX7O10900NDSFI4000231386DAXDE0008469008
DAX7O10800NDSFI4000231394DAXDE0008469008
DAX7O10700NDSFI4000231402DAXDE0008469008
FUM7B 17NDSFI4000231410Fortum OyjFI0009007132
NES7A 38NDSFI4000231428Neste OyjFI0009013296
NES7B 38NDSFI4000231436Neste OyjFI0009013296
NOK7A 46NDSFI4000231444Nokia OyjFI0009000681
NOK7M 43NDSFI4000231451Nokia OyjFI0009000681
NOK7M 42NDSFI4000231469Nokia OyjFI0009000681
NOK7M 41NDSFI4000231477Nokia OyjFI0009000681
NOK7M   4NDSFI4000231485Nokia OyjFI0009000681
NOK7B 48NDSFI4000231493Nokia OyjFI0009000681
NOK7B 47NDSFI4000227509Nokia OyjFI0009000681
NOK7N 43NDSFI4000227517Nokia OyjFI0009000681
NOK7N 42NDSFI4000227525Nokia OyjFI0009000681
NOK7N 41NDSFI4000227533Nokia OyjFI0009000681
NOK7N   4NDSFI4000227541Nokia OyjFI0009000681
NRE7A 40NDSFI4000227558Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE7M 35NDSFI4000227566Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE7B 40NDSFI4000227574Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE7N 35NDSFI4000227582Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE7C 40NDSFI4000227590Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE7O 325NDSFI4000227608Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
STE7C 105NDSFI4000227616Stora Enso OyjFI0009005961
STE7C 10NDSFI4000227624Stora Enso OyjFI0009005961
STE7O   9NDSFI4000227632Stora Enso OyjFI0009005961
STE7O 85NDSFI4000227640Stora Enso OyjFI0009005961
STE7O   8NDSFI4000227657Stora Enso OyjFI0009005961
UPM7M 22NDSFI4000227665UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM7N 22NDSFI4000227673UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM7O 22NDSFI4000227681UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM7O 21NDSFI4000227699UPM-Kymmene OyjFI0009005987
WRT7A 46NDSFI4000227707Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT7M 42NDSFI4000227715Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT7B 46NDSFI4000227723Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT7N 42NDSFI4000227731Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT7C 46NDSFI4000227749Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT7O 42NDSFI4000227756Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX7A11400NDS11 400C   1/1503 000 0002016-11-282017-01-20
DAX7A11300NDS11 300C   1/1503 000 0002016-11-282017-01-20
DAX7A11200NDS11 200C   1/1503 000 0002016-11-282017-01-20
DAX7M11100NDS11 100P   1/1503 000 0002016-11-282017-01-20
DAX7M11000NDS11 000P   1/1503 000 0002016-11-282017-01-20
DAX7M10900NDS10 900P   1/1503 000 0002016-11-282017-01-20
DAX7M10800NDS10 800P   1/1503 000 0002016-11-282017-01-20
DAX7B11400NDS11 400C   1/1503 000 0002016-11-282017-02-17
DAX7B11300NDS11 300C   1/1503 000 0002016-11-282017-02-17
DAX7B11200NDS11 200C   1/1503 000 0002016-11-282017-02-17
DAX7N11100NDS11 100P   1/1503 000 0002016-11-282017-02-17
DAX7N11000NDS11 000P   1/1503 000 0002016-11-282017-02-17
DAX7N10900NDS10 900P   1/1503 000 0002016-11-282017-02-17
DAX7N10800NDS10 800P   1/1503 000 0002016-11-282017-02-17
DAX7C11400NDS11 400C   1/1503 000 0002016-11-282017-03-17
DAX7C11300NDS11 300C   1/1503 000 0002016-11-282017-03-17
DAX7C11200NDS11 200C   1/1503 000 0002016-11-282017-03-17
DAX7O11000NDS11 000P   1/1503 000 0002016-11-282017-03-17
DAX7O10900NDS10 900P   1/1503 000 0002016-11-282017-03-17
DAX7O10800NDS10 800P   1/1503 000 0002016-11-282017-03-17
DAX7O10700NDS10 700P   1/1503 000 0002016-11-282017-03-17
FUM7B 17NDS17,00C   1/5  1 500 0002016-11-282017-02-17
NES7A 38NDS38,00C   1/5  3 000 0002016-11-282017-01-20
NES7B 38NDS38,00C   1/5  3 000 0002016-11-282017-02-17
NOK7A 46NDS4,60C   1/5  10 000 0002016-11-282017-01-20
NOK7M 43NDS4,30P   1/5  10 000 0002016-11-282017-01-20
NOK7M 42NDS4,20P   1/5  10 000 0002016-11-282017-01-20
NOK7M 41NDS4,10P   1/5  10 000 0002016-11-282017-01-20
NOK7M   4NDS4,00P   1/5  10 000 0002016-11-282017-01-20
NOK7B 48NDS4,80C   1/5  10 000 0002016-11-282017-02-17
NOK7B 47NDS4,70C   1/5  10 000 0002016-11-282017-02-17
NOK7N 43NDS4,30P   1/5  10 000 0002016-11-282017-02-17
NOK7N 42NDS4,20P   1/5  10 000 0002016-11-282017-02-17
NOK7N 41NDS4,10P   1/5  10 000 0002016-11-282017-02-17
NOK7N   4NDS4,00P   1/5  10 000 0002016-11-282017-02-17
NRE7A 40NDS40,00C   1/5  3 000 0002016-11-282017-01-20
NRE7M 35NDS35,00P   1/5  3 000 0002016-11-282017-01-20
NRE7B 40NDS40,00C   1/5  3 000 0002016-11-282017-02-17
NRE7N 35NDS35,00P   1/5  3 000 0002016-11-282017-02-17
NRE7C 40NDS40,00C   1/5  3 000 0002016-11-282017-03-17
NRE7O 325NDS32,50P   1/5  3 000 0002016-11-282017-03-17
STE7C 105NDS10,50C   1/5  3 000 0002016-11-282017-03-17
STE7C 10NDS10,00C   1/5  3 000 0002016-11-282017-03-17
STE7O   9NDS9,00P   1/5  3 000 0002016-11-282017-03-17
STE7O 85NDS8,50P   1/5  3 000 0002016-11-282017-03-17
STE7O   8NDS8,00P   1/5  3 000 0002016-11-282017-03-17
UPM7M 22NDS22,00P   1/5  3 000 0002016-11-282017-01-20
UPM7N 22NDS22,00P   1/5  3 000 0002016-11-282017-02-17
UPM7O 22NDS22,00P   1/5  3 000 0002016-11-282017-03-17
UPM7O 21NDS21,00P   1/5  3 000 0002016-11-282017-03-17
WRT7A 46NDS46,00C   1/5  1 500 0002016-11-282017-01-20
WRT7M 42NDS42,00P   1/5  1 500 0002016-11-282017-01-20
WRT7B 46NDS46,00C   1/5  1 500 0002016-11-282017-02-17
WRT7N 42NDS42,00P   1/5  1 500 0002016-11-282017-02-17
WRT7C 46NDS46,00C   1/5  1 500 0002016-11-282017-03-17
WRT7O 42NDS42,00P   1/5  1 500 0002016-11-282017-03-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 13.12.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit