Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 24 uutta turbowarranttisarjaa 21.12.2016 (sarja 2016:C26 FI ja 2016:P26 FI)

20.12.16 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 24 uutta turbowarranttisarjaa 21.12.2016. Turbowarranttien kohde- etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi]. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusMetso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n   (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n   (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
LoppukurssiErääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssi Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista: Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen; Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki Oy
MarkkinatakaajaMarkkinatakaajana   toimii Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark   A/S ja/tai Nordea Bank Norge ASA Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta, www.metso.com , www.neste.com , www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.outotec.com , www.valmet.com , www.wartsila.com , www.yitgroup.com ja   www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan   tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
  ISIN-koodi
TYTY7C 76NDS1FI4000228499YIT OyjFI0009800643
TYTY7C 74NDS1FI4000229505YIT OyjFI0009800643
TYTY7C 72NDS1FI4000229513YIT OyjFI0009800643
TYTY7O 82NDS1FI4000229521YIT OyjFI0009800643
TYTY7O   8NDS1FI4000229539YIT OyjFI0009800643
TWRT7C 40NDS1FI4000229547Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT7C 38NDS1FI4000229554Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT7C 36NDSFI4000229562Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT7O 46NDS1FI4000229570Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT7O 44NDS1FI4000229588Wärtsilä OyjFI0009003727
TDAX7C11300NDSFI4000229596DAXDE0008469008
TMEO7O 28NDS1FI4000229604Metso OyjFI0009007835
TNES7C 36NDSFI4000229612Neste OyjFI0009013296
TNES7O 40NDSFI4000229620Neste OyjFI0009013296
TNOK7C 46NDSFI4000229638Nokia OyjFI0009000681
TNOK7C 45NDSFI4000229646Nokia OyjFI0009000681
TNOK7O 51NDSFI4000229653Nokia OyjFI0009000681
TNOK7O   5NDSFI4000229661Nokia OyjFI0009000681
TNOK7O 49NDSFI4000229679Nokia OyjFI0009000681
TNRE7C 30NDSFI4000229687Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
TOTE7C 46NDSFI4000229695Outotec OyjFI0009014575
TOTE7C 44NDSFI4000229703Outotec OyjFI0009014575
TOTE7O 52NDSFI4000229711Outotec OyjFI0009014575
TVAL7C 14NDS1FI4000229729Valmet OyjFI4000074984

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
KerroinLiikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TYTY7C 76NDS17,607,60C   1/2  2016-12-212017-03-17
TYTY7C 74NDS17,407,40C   1/2  2016-12-212017-03-17
TYTY7C 72NDS17,207,20C   1/2  2016-12-212017-03-17
TYTY7O 82NDS18,208,20P   1/2  2016-12-212017-03-17
TYTY7O   8NDS18,008,00P   1/2  2016-12-212017-03-17
TWRT7C 40NDS140,0040,00C   1/5  2016-12-212017-03-02
TWRT7C 38NDS138,0038,00C   1/5  2016-12-212017-03-02
TWRT7C 36NDS36,0036,00C   1/5  2016-12-212017-03-02
TWRT7O 46NDS146,0046,00P   1/5  2016-12-212017-03-02
TWRT7O 44NDS144,0044,00P   1/5  2016-12-212017-03-02
TDAX7C11300NDS1130011300C   1/1502016-12-212017-03-17
TMEO7O 28NDS128,0028,00P   1/5  2016-12-212017-03-17
TNES7C 36NDS36,0036,00C   1/2  2016-12-212017-03-17
TNES7O 40NDS40,0040,00P   1/2  2016-12-212017-03-17
TNOK7C 46NDS4,604,60C1      2016-12-212017-03-17
TNOK7C 45NDS4,504,50C1      2016-12-212017-03-17
TNOK7O 51NDS5,105,10P1      2016-12-212017-03-17
TNOK7O   5NDS5,005,00P1      2016-12-212017-03-17
TNOK7O 49NDS4,904,90P1      2016-12-212017-03-17
TNRE7C 30NDS30,0030,00C   1/5  2016-12-212017-03-17
TOTE7C 46NDS4,604,60C   1/2  2016-12-212017-03-17
TOTE7C 44NDS4,404,40C   1/2  2016-12-212017-03-17
TOTE7O 52NDS5,205,20P   1/2  2016-12-212017-03-17
TVAL7C 14NDS114,0014,00C   1/2  2016-12-212017-03-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 20.12.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.