Nordea Pankki Suomi Oyj: ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman

04.03.16 10:15 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitus päätti 3. maaliskuuta 2016 ehdottaa samana päivänä järjestetylle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osittaisesta jakautumisesta. Nordea Pankki Suomi Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman 3. maaliskuuta 2016. Suunnitelman mukaan jakautuminen edellyttää jäljempänä mainittujen ehtojen täyttymistä. Jakautumisen suunniteltu rekisteröintipäivä on 1. heinäkuuta 2016.

Jakautumissuunnitelma allekirjoitettiin 4. maaliskuuta 2016, ja sen mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj jakautuu siten, että kaikki sen vakuudellisten joukkolainojen rahoitusliiketoimintaan liittyvät varat, velat ja varaukset siirretään yhteen, jakautumisen yhteydessä perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön. 

Nordea Pankki Suomi Oyj suunnittelee aiemmin kerrotun mukaisesti sulautumista emoyhtiöönsä Nordea Bank AB:hen (publ).

Sulautumisen yhteydessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n varat ja velat siirretään Nordea Bank AB:n (publ) Suomen sivuliikkeeseen lukuun ottamatta Nordea Pankki Suomi Oyj:n vakuudellisten joukkolainojen rahoittamiseen liittyvää liiketoimintaa eli vakuudellisiin joukkolainoihin liittyviä varoja, velkoja ja varauksia, mukaan lukien liikkeeseen lasketut vakuudelliset lainat, vakuuspoolissa olevat asuntolainat sekä täydentävät vakuudet ja rasitteettomat varat, jotka erotetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ennen sulautumista toteutettavan osittaisjakautumisen kautta.

Jakautuminen edellyttää sitä, että vastaanottava yhtiö hankkii kiinteistöluottopankkitoiminnasta annetun lain 5 pykälän mukaisen kiinteistöluottopankin toimiluvan sekä luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014, muutoksineen) 7 pykälän mukaisen luottolaitoksen toimiluvan. Nordea Pankki Suomi Oyj on jättänyt hakemuksen Finanssivalvonnalle ja Euroopan keskuspankille vastaanottavalta yhtiöltä edellytettävien toimilupien saamiseksi.

Lisätietoja:

Andreas Larsson, Investor Relations,+46 709 70 75 55 tai Tom Miller, Suomen vähittäispankki, +358 40 864 4554