Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus 2016

28.02.17 15:00 | Pörssitiedotteet | Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus, selvitys hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance Report) ja vaihtoehtoiset tunnusluvut vuodelta 2016 on julkaistu. Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja ne löytyvät Internetistä osoitteesta www.nordea.com (Investor relations/Raportteja ja esityksiä/Valitse raportteja ja esityksiä/Local/subsidiary reports).

Nordea Pankki Suomi Oyj fuusioitui 2. tammikuuta 2017 emoyhtiöönsä Nordea Bank AB:hen (publ). Kaikki Nordea Pankki Suomen varat ja velat siirtyivät Nordea Bank AB:lle (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj lopetti toimintansa. Suomen pankkitoiminnasta vastaa nyt Nordea Bank AB:n (publ) Suomen sivuliike.

Nyt julkistettu vuosikertomus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Pankki Suomi Oyj oli Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea Bank AB:n (publ) tilinpäätös kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista.

Nordea Pankki Suomi Oyj Hallitus

Lisätietoja: Juha Vuopio, talousjohtaja, 050 303 9168

Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö. Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Personal Banking, Commercial & Business Banking Wholesale Banking ja Wealth Management. Nordea Bank AB:n (publ) vuosikertomus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen kiinnitysluottopankkitoiminta sekä varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin vuosikertomukseen.