Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 51 uutta warranttisarjaa 17.3.2017 (sarja 2017:C47 FI ja 2017:P47 FI)

16.03.17 13:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 51 uutta warranttisarjaa 17.3.2017. Warranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n,   Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määräOstowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
LoppukurssiJos kohde-etuutena   on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki   Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti 
Warranttien kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki Oy
MarkkinatakaajaMarkkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille . Warrantille , joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai   vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla   on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.   Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.metso.com , www.nokia.com , www.storaenso.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

iikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX7U11600NDSFI4000245113DAX   Index (Germany)DE0008469008
DAX7X11400NDSFI4000245121DAX   Index (Germany)DE0008469008
FUM7D 14NDSFI4000245139Fortum   OyjFI0009007132
FUM7E 14NDSFI4000245147Fortum   OyjFI0009007132
FUM7F   145NDSFI4000245154Fortum   OyjFI0009007132
FUM7G   145NDSFI4000245162Fortum   OyjFI0009007132
FUM7G 15NDSFI4000245170Fortum   OyjFI0009007132
FUM7I 15NDSFI4000245188Fortum   OyjFI0009007132
FUM7L   155NDSFI4000245196Fortum   OyjFI0009007132
FUM7R 13NDSFI4000245204Fortum   OyjFI0009007132
FUM7S   135NDSFI4000245212Fortum   OyjFI0009007132
FUM7S 13NDSFI4000245220Fortum   OyjFI0009007132
FUM7U   125NDSFI4000245238Fortum   OyjFI0009007132
FUM7X   125NDSFI4000245246Fortum   OyjFI0009007132
MEO7D 28NDSFI4000245253Metso   OyjFI0009007835
MEO7E 28NDSFI4000245261Metso   OyjFI0009007835
MEO7F 29NDSFI4000245279Metso   OyjFI0009007835
MEO7G 29NDSFI4000245287Metso   OyjFI0009007835
MEO7S 25NDSFI4000245295Metso   OyjFI0009007835
STE7D 112NDSFI4000245311Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7E 112NDSFI4000245337Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7F 112NDSFI4000245345Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7F 114NDSFI4000245352Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7G 11NDSFI4000245360Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7G 116NDSFI4000245386Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7P 106NDSFI4000245394Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7P 104NDSFI4000245402Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7Q 106NDSFI4000245410Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7Q 104NDSFI4000245428Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7R 106NDSFI4000245436Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7R 104NDSFI4000245444Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7S 104NDSFI4000245451Stora   Enso OyjFI0009005961
STE7S 102NDSFI4000245469Stora   Enso OyjFI0009005961
NOK0L   7NDSFI4000245477Nokia   OyjFI0009000681
NOK0L 75NDSFI4000245485Nokia   OyjFI0009000681
NOK7D 53NDSFI4000245493Nokia   OyjFI0009000681
NOK7F 53NDSFI4000245501Nokia   OyjFI0009000681
NOK7G 53NDSFI4000245519Nokia   OyjFI0009000681
NOK7I 54NDSFI4000245527Nokia   OyjFI0009000681
NOK7L 54NDSFI4000245535Nokia   OyjFI0009000681
NOK7P 49NDSFI4000245543Nokia   OyjFI0009000681
NOK7Q 49NDSFI4000245550Nokia   OyjFI0009000681
NOK7S 49NDSFI4000245568Nokia   OyjFI0009000681
NOK7U 48NDSFI4000245576Nokia   OyjFI0009000681
NOK7X 48NDSFI4000245584Nokia   OyjFI0009000681
NOK8R 45NDSFI4000245592Nokia   OyjFI0009000681
NOK8X 45NDSFI4000245600Nokia   OyjFI0009000681
NOK9F   7NDSFI4000245618Nokia   OyjFI0009000681
NOK9L   7NDSFI4000245626Nokia   OyjFI0009000681
NOK9R 35NDSFI4000245634Nokia   OyjFI0009000681
NOK9X 35NDSFI4000245642Nokia   OyjFI0009000681

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX7U11600NDS11600P1/1503 000 0002017-03-172017-09-15
DAX7X11400NDS11400P1/1503 000 0002017-03-172017-12-15
FUM7D 14NDS14,00C1/51 500 0002017-03-172017-04-21
FUM7E 14NDS14,00C1/51 500 0002017-03-172017-05-19
FUM7F   145NDS14,50C1/51 500 0002017-03-172017-06-16
FUM7G   145NDS14,50C1/51 500 0002017-03-172017-07-21
FUM7G 15NDS15,00C1/51 500 0002017-03-172017-07-21
FUM7I 15NDS15,00C1/51 500 0002017-03-172017-09-15
FUM7L   155NDS15,50C1/51 500 0002017-03-172017-12-15
FUM7R 13NDS13,00P1/51 500 0002017-03-172017-06-16
FUM7S   135NDS13,50P1/51 500 0002017-03-172017-07-21
FUM7S 13NDS13,00P1/51 500 0002017-03-172017-07-21
FUM7U   125NDS12,50P1/51 500 0002017-03-172017-09-15
FUM7X   125NDS12,50P1/51 500 0002017-03-172017-12-15
MEO7D 28NDS28,00C1/51 500 0002017-03-172017-04-21
MEO7E 28NDS28,00C1/51 500 0002017-03-172017-05-19
MEO7F 29NDS29,00C1/51 500 0002017-03-172017-06-16
MEO7G 29NDS29,00C1/51 500 0002017-03-172017-07-21
MEO7S 25NDS25,00P1/51 500 0002017-03-172017-07-21
STE7D 112NDS11,20C1/53 000 0002017-03-172017-04-21
STE7E 112NDS11,20C1/53 000 0002017-03-172017-05-19
STE7F 112NDS11,20C1/53 000 0002017-03-172017-06-16
STE7F 114NDS11,40C1/53 000 0002017-03-172017-06-16
STE7G 11NDS11,00C1/53 000 0002017-03-172017-07-21
STE7G 116NDS11,60C1/53 000 0002017-03-172017-07-21
STE7P 106NDS10,60P1/53 000 0002017-03-172017-04-21
STE7P 104NDS10,40P1/53 000 0002017-03-172017-04-21
STE7Q 106NDS10,60P1/53 000 0002017-03-172017-05-19
STE7Q 104NDS10,40P1/53 000 0002017-03-172017-05-19
STE7R 106NDS10,60P1/53 000 0002017-03-172017-06-16
STE7R 104NDS10,40P1/53 000 0002017-03-172017-06-16
STE7S 104NDS10,40P1/53 000 0002017-03-172017-07-21
STE7S 102NDS10,20P1/53 000 0002017-03-172017-07-21
NOK0L   7NDS7,00C1/510 000 0002017-03-172020-12-18
NOK0L 75NDS7,50C1/510 000 0002017-03-172020-12-18
NOK7D 53NDS5,30C1/510 000 0002017-03-172017-04-21
NOK7F 53NDS5,30C1/510 000 0002017-03-172017-06-16
NOK7G 53NDS5,30C1/510 000 0002017-03-172017-07-21
NOK7I 54NDS5,40C1/510 000 0002017-03-172017-09-15
NOK7L 54NDS5,40C1/510 000 0002017-03-172017-12-15
NOK7P 49NDS4,90P1/510 000 0002017-03-172017-04-21
NOK7Q 49NDS4,90P1/510 000 0002017-03-172017-05-19
NOK7S 49NDS4,90P1/510 000 0002017-03-172017-07-21
NOK7U 48NDS4,80P1/510 000 0002017-03-172017-09-15
NOK7X 48NDS4,80P1/510 000 0002017-03-172017-12-15
NOK8R 45NDS4,50P1/510 000 0002017-03-172018-06-15
NOK8X 45NDS4,50P1/510 000 0002017-03-172018-12-21
NOK9F   7NDS7,00C1/510 000 0002017-03-172019-06-20
NOK9L   7NDS7,00C1/510 000 0002017-03-172019-12-20
NOK9R 35NDS3,50P1/510 000 0002017-03-172019-06-20
NOK9X 35NDS3,50P1/510 000 0002017-03-172019-12-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 16.3.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.