Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta sertifikaattisarjaa 5.5.2017

04.05.17 13:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta sertifikaattisarjaa 5.5.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Eurostoxx 50 indeksin futuurit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuusEurostoxx 50 indeksin futuurit 
VipukerroinVälillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti: Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta. BEAR-sertifikaatti: Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista: Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; tai Liikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki
VertailulähdeNasdaq Helsinki
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEuro
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä5 000 000 per ISIN
MarkkinatakaajaNBAB Markkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä. Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistäLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, www.stoxx.com . Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatinkaupankäynti-tunnusSertifikaatinISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
BULLSX5EX3NONFFI4000248596Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145
BULLSX5EX5NONFFI4000248604Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145
BULLSX5EX10NONFFI4000245303Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145
BULLSX5EX12NONFFI4000245329Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145
BULLSX5EX15NONFFI4000245378Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145
BEARSX5EX3NONFFI4000252648Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145
BEARSX5EX5NONFFI4000252655Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145
BEARSX5EX10NONFFI4000252671Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145
BEARSX5EX12NONFFI4000252689Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145
BEARSX5EX15NONFFI4000252697Euro   Stoxx 50 IndexEU0009658145

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtökurssiVipukerroinHallinnointipalkkioRajatasoKorkoperustemarginaali
BULLSX5EX3NONFEUR 1030,49%66,67%2,50%
BULLSX5EX5NONFEUR 1050,49%80,00%6,50%
BULLSX5EX10NONFEUR 10100,49%90,00%27,50%
BULLSX5EX12NONFEUR 10120,49%91,67%33,50%
BULLSX5EX15NONFEUR 10150,49%93,33%42,50%
BEARSX5EX3NONFEUR 10-30,49%133,33%2,50%
BEARSX5EX5NONFEUR 10-50,49%120,00%6,50%
BEARSX5EX10NONFEUR 10-100,49%110,00%27,50%
BEARSX5EX12NONFEUR 10-120,49%108,33%33,50%
BEARSX5EX15NONFEUR 10-150,49%106,67%42,50%

Tukholmassa 04.5.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.