Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 30 uutta sertifikaattisarjaa 30.5.2017

29.05.17 13:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 30 uutta sertifikaattisarjaa 30.5.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat CME Silver futuurit ja OMX Stockholm 30 indeksin futuurit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuusCME Silver futuurit ja OMX Stockholm 30 indeksin   futuurit 
VipukerroinVälillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki
VertailulähdeNasdaq Helsinki
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEuro
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä2 400 000 – 5 000 000 per ISIN
MarkkinatakaajaNordea Bank AB   (publ)Markkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistäLisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, www.cmegroup.com ja www.nasdaqomxnordic.com.Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäynti-tunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
BULLHOPEAX1NONFFI4000254404Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX2NONFFI4000254412Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX3NONFFI4000254420Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX5NONFFI4000254438Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX8NONFFI4000254446Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX10NONFFI4000254453Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX12NONFFI4000254461Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX1NONFFI4000254479Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX2NONFFI4000254487Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX3NONFFI4000254495Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX5NONFFI4000254503Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX8NONFFI4000254511Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX10NONFFI4000254529Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX12NONFFI4000254537Precious Metals - Silver
BULLOMX30X1NONFFI4000252549OMX Stockholm 30SE0000337842
BULLOMX30X2NONFFI4000252556OMX Stockholm 30SE0000337842
BULLOMX30X3NONF1FI4000256656OMX Stockholm 30SE0000337842
BULLOMX30X5NONF1FI4000256664OMX Stockholm 30SE0000337842
BULLOMX30X8NONFFI4000252580OMX Stockholm 30SE0000337842
BULLOMXX10NONF1FI4000256672OMX Stockholm 30SE0000337842
BULLOMXX12NONF1FI4000256680OMX Stockholm 30SE0000337842
BULLOMXX15NONF1FI4000256698OMX Stockholm 30SE0000337842
BEAROMX30X1NONFFI4000252804OMX Stockholm 30SE0000337842
BEAROMX30X2NONFFI4000252812OMX Stockholm 30SE0000337842
BEAROMX30X3NONF1FI4000256706OMX Stockholm 30SE0000337842
BEAROMX30X5NONF1FI4000256714OMX Stockholm 30SE0000337842
BEAROMX30X8NONFFI4000252846OMX Stockholm 30SE0000337842
BEAROMXX10NONF1FI4000256722OMX Stockholm 30SE0000337842
BEAROMXX12NONF1FI4000256730OMX Stockholm 30SE0000337842
BEAROMXX15NONF1FI4000256748OMX Stockholm 30SE0000337842

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtökurssiVipukerroinHallinnointipalkkioRajatasoKorkoperustemarginaali
BULLHOPEAX1NONFEUR 1010,49%0,00%0,50%
BULLHOPEAX2NONFEUR 1020,49%50,00%1,50%
BULLHOPEAX3NONFEUR 1030,49%66,67%2,50%
BULLHOPEAX5NONFEUR 1050,49%80,00%6,50%
BULLHOPEAX8NONFEUR 1080,49%87,50%21,50%
BULLHOPEAX10NONFEUR 10100,49%90,00%27,50%
BULLHOPEAX12NONFEUR 10120,49%91,67%33,50%
BEARHOPEAX1NONFEUR 10-10,49%200,00%0,50%
BEARHOPEAX2NONFEUR 10-20,49%150,00%1,50%
BEARHOPEAX3NONFEUR 10-30,49%133,33%2,50%
BEARHOPEAX5NONFEUR 10-50,49%120,00%6,50%
BEARHOPEAX8NONFEUR 10-80,49%112,50%21,50%
BEARHOPEAX10NONFEUR 10-100,49%110,00%27,50%
BEARHOPEAX12NONFEUR 10-120,49%108,33%33,50%
BULLOMX30X1NONFEUR 1010,49%0,00%0,50%
BULLOMX30X2NONFEUR 1020,49%50,00%1,50%
BULLOMX30X3NONF1EUR 1030,49%66,67%2,50%
BULLOMX30X5NONF1EUR 1050,49%80,00%6,50%
BULLOMX30X8NONFEUR 1080,49%87,50%21,50%
BULLOMXX10NONF1EUR 10100,49%90,00%27,50%
BULLOMXX12NONF1EUR 10120,49%91,67%33,50%
BULLOMXX15NONF1EUR 10150,49%93,33%42,50%
BEAROMX30X1NONFEUR 10-10,49%200,00%0,50%
BEAROMX30X2NONFEUR 10-20,49%150,00%1,50%
BEAROMX30X3NONF1EUR 10-30,49%133,33%2,50%
BEAROMX30X5NONF1EUR 10-50,49%120,00%6,50%
BEAROMX30X8NONFEUR 10-80,49%112,50%21,50%
BEAROMXX10NONF1EUR 10-100,49%110,00%27,50%
BEAROMXX12NONF1EUR 10-120,49%108,33%33,50%
BEAROMXX15NONF1EUR 10-150,49%106,67%42,50%

Tukholmassa 29.5.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407