Korkotodistukset pörssiin

01.06.15 12:02 | Säästäminen ja sijoittaminen

Nordea tuo ensimmäisenä Suomessa korkotodistuksia* pörssikaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX -kauppapaikassa. Kaupankäynti aloitetaan kahdella korkotodistuksella kesäkuussa. Tavoitteena on tarjota yhä useammalle sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa korkotodistuksiin pörssin kautta.

Suomessa Nordea seuraa pohjoismaista suuntausta, jossa korkotodistuksilla käydään aktiivisesti kauppaa paikallisissa pörsseissä. Ruotsissa Nordean liikkeeseen laskemilla korkotodistuksilla on käyty pörssikauppaa jo vuodesta 2012 hyvin kokemuksin. Pankki uskoo samanlaiseen kehityksen suuntaan myös Suomessa, jossa korkotodistukseen on voinut tähän asti sijoittaa ainoastaan sen liikkeeseenlaskijan kautta.

Ruotsissa sijoitustuotteiden markkinat ovat kehittyneemmät kuin Suomessa. Siellä yleisen kaupankäynnin kohteena on monipuolisesti eri sijoitustuotteita ja välittäjiä huomattavasti  Suomea enemmän. Lisäksi ruotsalaiset sijoittajat käyttävät monipuolisesti eri sijoitustuotteita omissa sijoitussalkuissaan.

Korkotodistukset sopivat aktiiviselle sijoittajalle, joka on valmis hyväksymään sen, ettei sijoitus ole nimellispääomaturvattu. Sijoittajan ei tarvitse seurata yksittäisten yhtiöiden tilannetta, koska alla olevana riskinä on laajasti hajautetun luottoriski-indeksin kautta 75 tai 100 yhtiötä, joten yksittäisen yhtiön riski jää pieneksi. Sijoittamisessa oleellista on huolehtia sijoitusten riittävästä hajautuksessa eri omaisuuslajeihin.

Nordean liikkeeseen laskemia korkotodistuksia on tähän asti voinut ostaa vain Nordean jakelukanavien kautta. Pörssilistauksen myötä ne ovat saatavilla myös muilta välittäjiltä.

*Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020

*Korkotodistus Pohjois-Ameriikka High Yield  7/2020