Miltä näyttää sijoitusvuosi 2017?

02.01.17 11:55 | Säästäminen ja sijoittaminen

Nordean Varallisuudenhoidon strategien mukaan uuteen sijoitusvuoteen lähdetään osin samoista lähtökohdista kuin edelliseenkin: rahapolitiikka jatkaa erkanemistaan ja politiikka pysyy otsikoissa. Toisaalta myös selviä eroja on löydettävissä.

- Näistä merkittävimmät ovat talous- ja tulosnäkymät, jotka ovat myönteisemmät kuin päättyneeseen vuoteen lähdettäessä. Tärkeimpiä tekijöitä näiden taustalla ovat öljyn ja metallien hintojen nousu sekä elvytysvastuun siirtyminen keskuspankeilta hallituksille. Korkojen noustessa tuotot ovat aiempaa tiukemmassa, mutta niitä on yhä saatavilla.

Osakkeille edelleen tukea

Straegit näkevät, että talouskasvun maltillinen vauhdittuminen sekä siitä seuraava tuloskasvun kiihtyminen ovat omiaan ruokkimaan osakkeiden voittokulkua. 

- Tulosten kääntyminen nousuun viime vuoden lopulla parin vuoden tulostaantuman jälkeen antoikin jo hieman lisäpotkua loppuvuoden Trump-rallille.

Tukea kuitenkin riittää jatkossakin, kun tulosten elpyminen saa vauhtia etenkin viime vuonna kokonaiskuvaa painaneista energia‐ ja perusteollisuusyhtiöistä. Lisäksi rahoitussektorin tulokset hyötyvät, kun pitkien ja lyhyiden korkojen ero kasvaa – ainakin teollisuusmaissa. Talousnäkymien parantuessa tulosparannukset ulottuvat myös edellä mainittujen toimialojen ulkopuolelle, strategit huomauttavat.

- Parempien talous‐ ja tulosnäkymien lisäksi myös arvostus on yhä osakkeiden tukena. Osakkeiden houkuttelevuus on viime viikkoina kärsinyt hieman, kun loppuvuoden kova nousu on kiristänyt osakkeiden arvostusta ja korot ovat korkeammalla. Kiihtyvän kasvun ympäristössä osakkeiden tuottonäkymät ovat mielestämme kuitenkin korkosijoituksia paremmat.

Haasteet eivät pysäytä menoa

Strategit muistuttavat, että vaikka näkymät ovat osakemyönteiset, on sijoittajan kuitenkin hyvä pitää hatustaan kiinni markkinoiden menossa. 

- Loppuvuoden markkinaintoilun seurauksena kurssit pitävät jo sisällään melko paljon hyviä uutisia. Sijoittajien myönteisyys onkin noussut selvästi syksyyn jatkuneen alakulon jäljiltä. Vaikka kumpikaan näistä tekijöistä ei ole vielä estämässä lisänousua, tarvitsee se kuitenkin jatkossa lisää hyviä uutisia tuekseen.

Myös politiikan suhteen on hyvä olla hieman varovainen. 

- Euroopassa on tänä vuonna tulossa merkittäviä vaaleja Saksassa, Ranskassa ja luultavasti myös Italiassa. Suurin politiikkaan liittyvä pelko on protektionismin äänenpainon voimistuminen, joka on riski maailman talouskasvulle pidemmällä tähtäimellä. Sen osalta on kuitenkin hyvä muistaa, että viime vuonna Brexit‐ ja Trump-leirien voitto päätyi lopulta markkinoiden nousuun, vaikka sijoittajat olivat toivoneet vastakkaista lopputulemaa.  

- Siten tänäkään vuonna politiikalle ei kannata antaa liikaa painoarvoa, vaan luottaa ennemmin perustekijöihin, jotka toistaiseksi viittaavat osakkeiden voittokulun jatkumiseen. 

Lue myös viime vuoden topeista ja flopeista