Blogi: Vastuullinen sijoittaminen ei tee kompromisseja tuoton suhteen

23.05.17 12:20 | Säästäminen ja sijoittaminen | Hanna Porkka

Suuri osa meistä suomalaisista toimii vastuullisesti omassa arjessaan. Vanhat sanomalehdet viedään vihreään roskikseen tai keräyspisteeseen, hyväkuntoiset vaatteet, joille ei ole enää käyttöä päätyvät jotain kautta kierrätykseen, ja yhä useammin ostoskärrystä löytyy reilun kaupan banaaneja tai kahvia.

Harvat meistä hyväksyvät myöskään lapsityövoiman käyttöä tai ympäristön saastuttamista. Moni meistä ei tule kuitenkaan ajatelleeksi, että vastuullisuutta voi edistää myös omien sijoitustensa kautta.

Hyväntekeväisyyttä?

Kun vastuullisuudesta sijoitustoiminnan yhteydessä alettiin puhua ensimmäisen kerran noin 10 vuotta sitten, tarkoitettiin sillä usein eettistä sijoittamista. Eettisessä sijoittamisessa jokin arvo tai aate määrittelee sen mihin sijoitetaan ja mihin ei. Eettinen sijoittaja oli myös valmis hyväksymään alhaisemman pitkän aikavälin tuoton, jotta omat arvot sijoituksissa toteutuisi.

Vastuullinen sijoittaminen tänä päivänä on kuitenkin täysin eri asia. Vastuullinen sijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä eikä siihen kuulu odotus alemmasta tuotosta, päinvastoin!

Vastuullisuus nähdään nykyisin yhtenä tärkeänä tuotonlähteenä sijoitustoiminnassa. Vastuullinen sijoittaminen ei tee kompromisseja tuoton suhteen, päinvastoin. Sillä tähdätään sijoituksen tuoton maksimointiin varmistamalla, että kaikki relevantit ja yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät huomioidaan sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Tuntemalla yritykset, joihin sijoitamme ja niihin liittyvät riskit, luomme edellytykset hyvälle pitkäaikaiselle riskikorjatulle tuotolle. Riskikorjattu tuotto kertoo, kuinka paljon sijoittaja saa tuottoa otetulle riskille, eli kuinka riskinotto on kannattanut.

Vastuullisuus yksin ei riitä sijoituspäätöksen tekemiseksi, mutta on muun taloudellisen tiedon lisäksi erittäin merkittävä osa yrityksen analysointia ja sen tuottomahdollisuuksien arviointia.

Mitä tarkoittaa vastuullinen sijoittaminen?

Vastuullisesti toimiva sijoittaja tai yritys huomioi toiminnassaan ympäristöasiat, sosiaaliseen vastuun ja pyrkii hyvään hallintotapaan. Näitä asioita kuvataan lyhenteellä ESG, joka tulee englanninkielisistä sanoista Environment, Social and Governance.

Vastuullinen sijoittaminen perustuu YK:n vuonna 2006 esittelemiin periaatteisiin josta käytetään lyhennettä UNPRI (The United Nations Principles for Responsible Investment).

UNPRI:n  periaatteiden allekirjoittajat ovat sitoutuneet liittämään vastuullisen sijoittamisen osaksi sijoitusprosesseja, edistämään vastuullisen sijoittamisen raportointia, toimimaan aktiivisena omistajana, soveltamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita omistajapolitiikkaansa sekä edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöä laajemmin sijoitustoimialalla.

Nordeassa kaikkien aktiivisesti hoidettujen rahastojemme sijoitukset seulotaan kerran vuodessa. Seulonnalla pyritään löytämään yritykset, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työmarkkinoita, ympäristöä tai lahjontaa koskevia sääntöjä ja sopimuksia.

Jos yritys on toiminut sääntöjen ja sopimusten vastaisesti, ryhdymme sen kanssa vuoropuheluun, jossa pyrimme vaikuttamaan yritykseen, niin että se itse parantaa toimintaansa. Jos vuoropuhelusta huolimatta yritys ei paranna toimintaansa, voidaan yhtiö sulkea pois kaikkien aktiivisten rahastojen sijoituskohteista. Koska poissulkeminen ei pidemmällä aikavälillä paranna yhtiön toimintatapaa, on sijoituksesta luopuminen aina viimeinen vaihtoehtomme. Aktiivisena omistajana haluamme vaikuttaa ja auttaa sijoituskohdeyhtiöitämme kehittämään toimintaansa.

Millaisia ovat sitten ne vastuulliset yritykset joihin kannattaa sijoittaa?

Lähtökohtaisestihan yritysten tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Yritykset, jotka tuhlaavat luonnonvaroja, saastuttavat ympäristöä, polkevat ihmisoikeuksia tai lahjovat viranomaisia, aiheuttavat toiminnallaan riskejä, jotka pahimmassa tapauksessa voivat vaarantaa koko liiketoiminnan tuloksentekokyvyn ja jatkuvuuden.

Hyvin ikävä esimerkki yrityksen vastuuttomasta toiminnasta oli öljy-yhtiö BP:n Deepwater Horizon öljynporauslautan räjähdys vuonna 2010. Harva osasi aavistaa että, BP:n kaltaisesta vakaasta yrityksestä voisi tulla huono sijoitus. Yhtiö ei kiinnittänyt riittävästi huomioita ympäristöriskien hallintaan eikä työturvallisuuteen. Onnettomuuden seurauksena 11 työntekijää menetti henkensä, ja kolmen kuukauden ajan öljyä valui meren lähes 5 miljoonan öljybarrelin verran, joka on viime vuosikymmenien suurimpia ympäristökatastrofeja. Yhtiö joutui myös maksamaan 20 miljardin dollarin sakot.

Onnettomuuden jälkeen yhtiö muutti toimintatapojaan, mutta puolittunut osakekurssi ei korjaantunut seuraavien vuosien aikana. Analyytikoiden mukaan onnettomuus maksoi BP:lle kokonaisuudessaan 54 miljardia euroa. Erittäin huono asia ennen kaikkea ympäristölle, mutta myös sijoittajille.

Positiivinen esimerkki vastuullisuuden tuomista hyödyistä on globaali, kuluttajatuotteita valmistava yritys Unilever. Unilever asetti tavoitteekseen, että sen toiminnasta ei synny enää lainkaan kaatopaikkajätettä.

Se on muutamassa vuodessa päässyt tähän tavoitteeseen yli 600 tehtaan, varaston tai toimiston osalta. Ohjelmalla saavutetut säästöt ovat 200 miljoonaa euroa. Tästä hyötyvät sekä sijoittajat että ympäristö.

Hanna Porkka

"Toimin Nordea Fundsissa eli rahastoyhtiössä myynnistä vastaavana rahastojohtajana. Tavoitteenani on madaltaa sijoittamisen kynnystä ja kertoa ajankohtaisista säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvistä asioista. Vastuullinen sijoittaminen on myös lähellä sydäntäni. Voit seurata minua Twitterissä: @PorkkaHanna"

Lue myös Hannan edellinen blogi: Rahastosäästäjä luo työpaikkoja ja turvaa oman tulevaisuutensa

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta

Asuntokaupan uusi aikakausi käynnistyy

Asuminen ja lainat Digipalvelut

Maailmassa ainutlaatuinen digitaalisen asunto-osakekaupan järjestelmä syntyy pankkien, kiinteistönvälitysalan, teknologiayrityksen ja viranomaisten yhteistyönä

Blackfriday

Vältä Black Friday -huijaukset

Päivittäiset raha-asiat

Nauti Black Friday- ja Cyber Monday -ostosjuhlasta joutumatta huijausten uhriksi.

Taloutta opitaan nyt pelaamalla

Vastuullisuus

Uusi Taloussankari-mobiilipeli auttaa nuoria hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osaset ja kannustaa tekemään arjessa harkittuja valintoja.

Tarina sijoitushuijauksesta

Päivittäiset raha-asiat

Kaiken kaikkiaan tarinan päähenkilö oli sijoittanut rahaa huijauksen aikana yhteensä 20 650 euroa.

Tax refunds directly to your account

Päivittäiset raha-asiat

Notify the tax authorities of your account number if you have forgotten to enter it in your tax return.

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta