Blogi: Terveen merkki on pelottava

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju
03.01.18 12:45 | Talous | Finanssimaailma-blogi | Aki Kangasharju

Sijoittajat ovat nauttineet viime vuodet nousevista varallisuusarvoista ja alhaisista arvonheilahduksista. Korkeampi volatiliteetti olisi terveen merkki, mutta siihen pääseminen voi laukaista globaalin taantuman.

Nousukauden, rahapoliittisen elvytyksen ja matalan inflaation yhdistelmä suosii riskisijoittajaa. Kompensaatiovaade riskin ottamisesta laskee, mikä nostaa arvopapereiden ostointoa. Kun nousevissa kursseissa samalla pakkomyynnin tilanteet vähenevät, arvonvaihtelut ovat vähäisiä.

Ostointo koskee etenkin osakkeita, koska korkojen pohjat on jo saavutettu. Korkosijoittajan elämä selvästi vaikeutuu, kun korkojen laskutrendi kääntyy nousevaksi.

Korkojen pieni nousu ei estä osakkeiden nousua. Osakkeiden nykyhinta heijastaa yritysten kaikkia tulevia tuloksia ja osinkoja diskontattuna tähän päivään. Hyvät talousnäkymät tarkoittavat korkeampia tulosodotuksia, ja aiempaa matalampi diskonttokorko nostaa tulevien osinkojen nykyarvoa. Siksi osakekurssien pitääkin olla korkeat suhteessa esimerkiksi yritysten tämän hetken tienesteihin. Aiempaa korkeammat P/E-luvut ovat luonnollisia nykyoloissa.

Eteenpäin vakaalta näyttävä diskonttokorko puolestaan vähentää osinkojen nykyarvon heilahtelua. Se nousukauden ohella vähentää osakehintojen heiluntaa.

Myös poliittisilla riskeillä on vähemmän mahdollisuutta heiluttaa markkinoita, kun riskin realisoituminen tarkoittaisi vain pidempää elvytyksen aikaa. Sijoittajat ovat myös asteittain turtuneet poliittiseen epävakauteen, joten seuraavaksi tarvitaan todella suuri shokki ennen kuin sijoittajat hermostuvat näissä oloissa.

Kaikki muuttuu, kun korkojen nousu voimistuu. Korot seuraavat inflaatiota, jolla on taipumus heilua sitä enemmän mitä korkeammalla se on. Myös ylimääräisen keskuspankkilikviditeetin väheneminen heijastuu suurempina korkovaihteluina.

Korkojen normalisoitumisen tahti (suhteessa hinnoitteluun) määrittää sen, millä aikataululla korkosijoitusten arvo laskee, osinkojen nykyarvon heilunta palaa entisaikojen lukemiin ja missä vaiheessa osakkeiden arvostuksen pitäisikin laskea entisaikojen P/E-lukujen tasolle. Korkojen äkillinen nousu voi käynnistää paon riskisijoituksista, mikä laskee yritysten tuloksia tässä ja nyt. Seurauksena olisi reaalitalouden taantuma.

Toivottavasti korjausliike on pienempi kuin tuore tutkimus ennustaa. Volatiliteetti on terveen talouden merkki, koska kurssivaihtelut osoittavat, että markkinat toimivat. Danielssonin ym. (2017) mukaan kuitenkin pitkittynyt alhaisen volatiliteetin aika ennakoi luotettavasti tulevia finanssikriisejä.

Myyntibuumi yllättää, jos matala markkinaheilunta on johtanut riskisijoitusten luomaan kuplaan. Myyntibuumia voi lisätä myös algoritmien perusteella toimivien sijoittajien lisääntyminen. Osa sijoituksista on sidottu volatiliteetin tasoon, joten algoritmit laukaisevat myyntibuumin negatiivisen uutisen yllättäessä.

Markkinoiden suurin kysymys tällä hetkellä on se, milloin volatiliteetti viimein palaa. Keskuspankkilikviditeetti alkaa vähentyä maailmanlaajuisesti jo tämän vuoden kuluessa, ja inflaation taustatekijöistä ainakin suurten ikäluokkien eläköityminen tukee korkotason nousua 2020-luvun alussa.

2020-luvun alkupuolella on realisoitumassa moni muukin riski. Kiinan velkataakka on ehtinyt kasvaa erittäin suureksi ja Yhdysvaltain korkotaso nousta investointeja hidastavaksi tekijäksi. Kun tähän lisätään Trumpin määräaikaisten veronalennusten päättyminen, on globaali talous valmis seuraavaan shokkiin.

Vasta seuraavan taantuman jälkeen tiedetään, olemmeko eläneet normaalia nousukautta vai onko tämä vain osa sekulaarista stagnaatiota, jossa ylikuumenemiset ja romahdukset seuraavat toisiaan ilman kestävää talouskasvua.

Akin viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 27 tuloksesta

Lehman Brothers muutti kaiken – paitsi tämän

Finanssimaailma-blogi Talous Aki Kangasharju

Kriisi muutti paljon, mutta velkaantumista emme oppineet pelkäämään.

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju

Blogi: Trump uhittelee, mutta kauppasotaa ei tule

Finanssimaailma-blogi Talous Aki Kangasharju

Protektionistiset toimet ovat lisääntyneet maailmankaupassa finanssikriisistä lähtien.

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju

Blogi: Vuosittain jopa 60 000 kotitaloutta ottaa lyhennysvapaan

Finanssimaailma-blogi Asuminen ja lainat Aki Kangasharju

Lainoja jätetään lyhennettäväksi ajalle, jolloin korot ovat korkeammat, kirjoittaa Aki Kangasharju.

Blogi: Suomi selviää - robottien uhkaa yliarvioidaan

Talous Aki Kangasharju

Uusi teknologia ei vie ihmisiltä töitä, kirjoittaa Aki Kangasharju.

Näyttää 5 hakua 27 tuloksesta