Blogi: Joka viides suomalainen käytti jouluun enemmän rahaa kuin suunnitteli

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen
13.02.19 14:51 | Finanssimaailma-blogi | Olli Karkkainen

Oman talouden hallinnassa ennakointi ja budjetointi ovat tärkeitä lähtökohtia. Suunnitelmallisuuteen sisältyy myös yllättäviin menoihin varautuminen esimerkiksi puskurisäästöjen avulla. Monesti menojen ennakointi on kuitenkin vaikeaa. Tämän huomasimme myös suomalaisten joulubudjetteja selvittäneessä kyselytutkimuksessamme.

Nordeassa on selvitetty kotitalouksien joulusuunnitelmia kyselytutkimusten avulla jo yli kymmenen vuoden ajan. Näissä kyselytutkimuksissa suomalailta kysytään ennen joulua, kuinka paljon rahaa he suunnittelevat käyttävänsä joululahjoihin ja muihin joulumenoihin. Viime vuonna 18–64 -vuotiaat suomalaiset arvioivat joulubudjettinsa kooksi 580 euroa aikuista kohden.

Viime vuonna teimme vastaavan kyselyn myös heti joulun jälkeen ja kysyimme, kuinka paljon joululahjoihin ja muihin joulumenoihin todellisuudessa käytettiin rahaa. Joulun jälkeen kysyttynä keskimääräinen joulubudjetti oli 460 euroa aikuista kohden, mikä on reilusti pienempi kuin joulua ennen kysytty arvio.

Syy budjettien eroon selittyy sillä, että ennen joululahjojen hankintaa voi olla vielä vaikea arvioida, kuinka paljon joululahjoja lopulta ostaa. Osa arvioi silloin joulubudjettinsa yläkanttiin ja osa alakanttiin. Ennen joulua tehdyt budjetit kertovat kuitenkin suunnitelmista ja joulukulutuksen suunnasta. Viime vuonna arviot joulubudjetista olivat merkittävästi edellisvuosia korkeammalla, mikä indikoi vilkasta joulukauppaa.

Kyselyssä joka viides vastaaja arvioi käyttäneensä jouluun enemmän rahaa kuin oli alun perin suunnitellut. Naisilla ja nuorilla joulubudjetin ylittäminen oli hieman miehiä yleisempää. Ne jotka ylittivät joulubudjettinsa, käyttivät huomattavasti muita useammin luottoa jouluostosten rahoittamiseen. Keskimäärin joka kymmenes ilmoitti käyttäneensä luottokorttia tai kulutusluottoa jouluostosten rahoittamiseen. Niistä, jotka ilmoittivat käyttäneensä jouluun enemmän rahaa kuin oli suunnitellut, joka kuudes ilmoitti rahoittaneensa jouluostoksiaan luotolla. Tämä kertoo siitä, että luotolla maksamiseen turvaudutaan useimmiten silloin kun suunniteltu joulubudjetti ylittyy.

Ensi vuonna suunnitelmallisuus jouluhankinnoissa on entistäkin tärkeämpää, kun verotuksen muutoksen takia suuri osa veronpalautuksista maksetaan joulukuun sijaan jo elokuussa. Nyt joka neljäs vastaajista ilmoitti käyttäneensä veronpalautuksia jouluostosten rahoittamiseen. Jos näin aikoo tehdä myös tänä vuonna, täytyy veronpalautukset malttaa säästää elokuusta joulusesonkiin asti tai ostaa joululahjoja jo elokuussa.

Tutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina YouGov 25.-27.12.2018 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1010 yli 18-vuotiasta suomalaista.

Olli Kärkkäinen viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 22 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Kello käy, mutta työllisyyskasvua ei näy

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Hallituksen tavoite 75 % työllisyysasteesta näyttää kauniisti sanottuna erittäin haastavalta.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Onko perheillä varaa jättää isyysvapaita pitämättä?

Finanssimaailma-blogi Päivittäiset raha-asiat Olli Karkkainen

Isyysvapaiden käyttäminen voi parantaa perheen taloustilannetta jopa tuhansilla euroilla.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Luin kaikki vaaliohjelmat - mitä jäi käteen?

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Tavoitteeni oli etsiä vaaliohjelmista ja niiden julkisista taustalaskelmista puolueiden esittämät konkreettiset talouspoliittiset reformit.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Suomi ilman työttömyyttä

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Miltä Suomi näyttäisi, jos kaikki työttömät saisivat töitä ja työttömyys poistuisi?

Näyttää 5 hakua 22 tuloksesta