Konsernijohtajan kommentti

Frank Vang-Jensen
Konsernijohtaja Frank Vang-Jensen
24.10.19 7:47 | Nordea

Sekä rahoituskate että palkkiotuotot nousivat kolmannella neljänneksellä, kun liiketoiminnan volyymit kasvoivat. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä pieneni. Tämä johtui korkotason suurista muutoksista kesän aikana. Tuotot supistuivat 2 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna.

Kolmas neljännes edellisneljännekseen verrattuna paikallisissa valuutoissa

Rahoituskate nousi 2 prosenttia ja oli 1 083 miljoonaa euroa. Volyymit vaikuttivat rahoituskatteeseen positiivisesti neljänneksen aikana toiminnan vilkastuttua. Nettomääräisen korkomarginaalin vaikutus rahoituskatteeseen oli neutraali. Vaikka marginaalien kehitys parani kolmannella neljänneksellä, markkinaolosuhteet ovat edelleen haastavat. Keskimääräiset luotonannon volyymit kasvoivat noin prosentin.

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 2 prosenttia yritysasiakkaiden neuvontapalvelujen kausiluonteisesti vaisusta aktiviteetista huolimatta. Varallisuudenhoidon palkkiotuotot pysyivät pitkälti aiemmalla tasollaan, ja palkkiotuotot luotonannosta, maksujenvälityksestä ja korteista paranivat.

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä pieneni 27 prosenttia, kun markkinaolosuhteet olivat haastavat kesän aikana tapahtuneiden korkotason muutosten seurauksena ja asiakkaiden aktiviteetti hiljeni kausiluonteisten tekijöiden vuoksi.

Kulut* pienenivät prosentin kertaluonteiset erät pois lukien ja kasvoivat 84 prosenttia kertaluonteiset erät huomioon ottaen. Henkilöstökulut pienenivät prosentin ja muut kulut 4 prosenttia kertaluonteiset erät pois lukien. 

Kuluihin sisältyy Luminorin osakkeiden myyntiin liittyvä 75 miljoonan euron kulu. Teimme 735 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen lähinnä uuden liiketoimintasuunnitelmamme vuoksi. Lisäksi kirjasimme 204 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykuluja varten.

Kulu/tuotto-suhde* pysyi aiemmalla tasollaan ja oli kertaluonteiset erät pois lukien 58 prosenttia. Kertaluonteiset erät huomioon ottaen se heikkeni 107 prosenttiin.

Oman pääoman tuotto** oli kolmannella neljänneksellä 8,4 prosenttia. 

Luottojen laatu 

Nordean luottotappiot ovat pitkään pysyneet vähäisinä ja näin oli myös kolmannella neljänneksellä. Nordea on kuitenkin päättänyt kasvattaa luottotappiovaraukset kaiken kaikkiaan 229 miljoonaan euroon käytyään EKP:n kanssa keskusteluja, joihin vaikuttivat tiettyjen sektoreiden vaisut näkymät. Muilla sektoreilla luottojen laatu on edelleen vakaa. Lisäksi Nordea on tarkistanut saatavaryhmäkohtaisten luottotappiokirjausten mallejaan. Mallien päivitys vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä lisää saatavaryhmäkohtaisia luottotappiovarauksia 53 miljoonalla eurolla.

Ydinvakavaraisuussuhde nousi neljänneksen aikana 14,8 prosentista 15,4 prosenttiin. 

Personal Bankingin luotonanto kasvoi prosentin edellisneljänneksestä ja 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Tuotot kasvoivat 5 prosenttia ja kulut* 6 prosenttia edellisneljänneksestä. Kulu/tuotto-suhde* pysyi suunnilleen aiemmalla tasollaan ja oli 62 prosenttia. Markkinaosuutemme uusista asuntolainoista on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa ja liikevoitto oli korkeimmalla tasollaan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Commercial & Business Bankingin luotonanto pysyi pitkälti edellisneljänneksen tasolla ja kasvoi 2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Sekä tuotot että kulut* pienenivät 4 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde* pysyi ennallaan 54 prosentissa. Liiketoiminnassa näkyy edelleen positiivista kehitystä etenkin Norjassa ja Ruotsissa.

Wholesale Bankingin luotonanto pysyi edellisneljänneksen tasolla, ja kasvua edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 3 prosenttia. Tuotot kasvoivat 2 prosenttia ja kulut* pienenivät 11 prosenttia. Kulu/tuotto-suhde parani 7 prosenttia 55 prosenttiin.

Asset & Wealth Management sai hoidettavaksi uutta varallisuutta 3,7 miljardia euroa, mikä vastaa vuositasolla 5:ttä prosenttia hoidossa olevasta varallisuudesta. Uuden varallisuuden nettomäärä on ollut positiivinen kolmena peräkkäisenä neljänneksenä. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi neljänneksen aikana 314 miljardiin euroon. Toisen neljänneksen lopussa se oli 307 miljardia euroa. Tuotot kasvoivat 2 prosenttia edellisneljänneksestä ja kulut* kasvoivat 5 prosenttia. Kulu/tuotto-suhde* heikkeni 46 prosentista 47 prosenttiin.

Uudet taloudelliset tavoitteet

Konsernijohtajana olen ollut vastuussa pankin strategisesta tarkastelusta. Sen pohjalta olemme laatineet uuden liiketoimintasuunnitelman, joka tähtää konsernin taloudellisen tuloksen vahvistamiseen ja uusien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Uusi suunnitelma parantaa Nordean toiminnan tuloksia merkittävästi, kun lisäämme asiakaslähtöisyyttä ja tehostamme toimintaa sekä vähennämme kuluja ja kasvatamme tuottoja. Odotamme kulujen jäävän vuonna 2020 alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen.

Uudet taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat: 

• oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia 

• kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia. 

Uusien pääomatavoitteidemme mukaan viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla ja osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta vuodesta 2020 eteenpäin. Arvioimme jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille. Nordean tavoitteena on, että vuodelta 2019 maksettava osinko on 0,40 euroa osakkeelta.

Olen työskennellyt Nordeassa vuodesta 2017 lähtien. Konsernijohtajana olen päässyt tapaamaan aiempaa enemmän eri puolilla konsernia työskenteleviä nordealaisia. Heidän osaamisensa, halunsa palvella asiakkaitamme ja määrätietoinen työnsä liiketoiminnan tulosten parantamiseksi ovat tehneet minuun vaikutuksen. Olen vakuuttunut siitä, että vahva asiakaslähtöisyys yhdistettynä tehokkaaseen toimintaan auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme ja toteuttamaan uuden strategiamme sekä parantamaan Nordean taloudellista tulosta merkittävästi. 

* Vakausmaksut jaksotetaan vuodelle 2019

** Kertaluonteiset erät pois lukien, ml. jaksotetut vakausmaksut

Frank Vang-Jensen

Konsernijohtaja

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 472 tuloksesta

Phone

E-laskun tilaaminen ja muita uutuuksia mobiilipankkiin

Digipalvelut

Nordean mobiilipankista on julkaistu uusi versio, joka sisältää entistä suuremman valikoiman pankkiasioinnin vaihtoehtoja.

Yrityskylä Nordea Henkivakuutuksen tiloihin - taloustaitoja yhä suuremmalle joukolle nuoria

Nordea Vastuullisuus

Vuodesta 2017 lähtien Nordean pääkonttorin tiloissa Vallilassa toiminut yläkoululaisille suunnattu Yrityskylä muuttaa Kaisaniemeen Nordea Henkivakuutuksen ti...

Young woman sitting on the jetty

Ystävänpäivä: ethän lankea rakkauden illuusioon

Vastuullisuus

Rakkauspetos tai rakkaushuijaus toteutetaan tavallisesti verkossa esimerkiksi Facebookissa tai treffisivustolla.Jos huomaat tulleesi huijatuksi, ilmoita asia...

Nordea mukana uudessa Keski-Suomen Yrityskylässä

Nordea Vastuullisuus

Kansainvälisestikin palkittu koulutusinnovaatio, Yrityskylä, aloittaa toimintansa lokakuussa Jyväskylässä. Nordea toimii uuden Yrityskylän yhteistyökumppanina.

Näyttää 5 hakua 1 472 tuloksesta