Blogi: Kilpailukyvyssämme ON ongelma

Aki Kangasharju
08.10.15 11:47 | Talous | Aki Kangasharju

Monimutkaisessa maailmassa pienikin äänekäs vähemmistö voi saada epäilyksen siemenen itämään vakavin seurauksin: tärkeät päätökset voivat jäädä tekemättä. Esimerkiksi maailmalla on ilmiselvän ilmastonmuutoksen vaikutuksia yritetty vesittää, ja Suomessa puolestaan kilpailukykyongelmaa on yritetty vähätellä.

Äänekäs vähemmistö ei kuitenkaan muuta totuutta miksikään. Suomen on parannettava kilpailukykyään.

Suomessa äänekäs vähemmistö väittää, että lähellä nollaa tehtävät palkankorotukset riittävät ongelmiemme ratkaisuksi. Muita yksikkötyökustannuksia alentavia uudistuksia ei tarvitse tehdä, koska Ruotsissa ja Saksassa palkat nousevat parin-kolmen prosentin vauhtia. Suomen ongelmat eivät ole kuulemma sen suuremmat, koska vaihtotase on tasapainossa. Vientimme on siis riittävää, sillä saamme tuonnin maksettua.

Väitteet ovat vääriä.

Kilpailukyvyn mittaaminen pelkästään yksikkötyökustannuksilla on vaarallista, koska ne korreloivat heikosti lyhyen tähtäimen vientikehityksen kanssa. Silti niidenkin mukaan olemme menettäneet asemiamme suhteessa OECD-maihin, joihin suuntautuu 85 prosenttia viennistämme (katso kuvio).

Kilpailukyky on kunnossa vasta, kun saavutamme talouden ulkoisen ja sisäisen tasapainon.

Vaihtotase on ulkoisen tasapainon indikaattori, joka mittaa kotitalouksien, yritysten ja julkisen sektorin yhteenlaskettua menojen ja tulojen erotusta. Taseen kuitenkin pitäisi nyt olla vahvasti ylijäämäinen sillä se alkaa pienentyä, kun 

1) investoinnit käynnistyvät,  
2) kulutus piristyy,  
3) öljyn hinta palautuu ja  
4) vanheneva väestö lisää julkisia menoja.

Suurempi yksityisen sektorin ylijäämä tarkoittaa parempaa yritysten kannattavuutta, joka luo pohjaa investoinneille ja uusille työpaikoille. Niitä ei synny ilman talouden rakenteiden uudistamista ja kilpailukyvyn parantamista. Vaihtoehto hallituksen lakot aiheuttaneille uudistuksille ovat nykyistä vielä suuremmat leikkaukset hyvinvointiyhteiskuntaan. 

Jos tyydymme nykyiseen vaihtotaseeseen ilman suurempaa yksityisen sektorin ylijäämää, meidän on säästettävä vielä enemmän julkisella sektorilla, jotta sen alijäämä saadaan sulatettua.

Kilpailukyvyn ulkoisen mitan ohella pitäisi myös kilpailukyvyn sisäisten indikaattorien olla kunnossa. Näin ei kuitenkaan ole. Työttömyys on nopeassa nousussa ja ylittää euromaiden keskiarvon tason lähivuosina. Sen ohella työllisten osuus työikäisistä on laskenut pelottavan matalalle. Sipilän hallitus ei ehdi nostaa sitä nykyisestä 68 prosentista tavoiteltuun 72 prosenttiin yhden hallituskauden aikana, vaikka päällään seisoisi.

Näissä talkoissa menee pitkään. Siksi uudistuksilla on kiire. 

Kuvio 1. Suomen yksikkötyökustannusten osatekijät ja niiden kehitys suhteessa kilpailijamaihin pitkällä aikavälillä.

Kuvio 1. Suomen yksikkötyökustannusten osatekijät ja niiden kehitys suhteessa kilpailijamaihin pitkällä aikavälillä.

Latest blog posts from Aki Kangasharju

Näyttää 5 hakua 27 tuloksesta

Lehman Brothers muutti kaiken – paitsi tämän

Finanssimaailma-blogi Talous Aki Kangasharju

Kriisi muutti paljon, mutta velkaantumista emme oppineet pelkäämään.

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju

Blogi: Trump uhittelee, mutta kauppasotaa ei tule

Finanssimaailma-blogi Talous Aki Kangasharju

Protektionistiset toimet ovat lisääntyneet maailmankaupassa finanssikriisistä lähtien.

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju

Blogi: Vuosittain jopa 60 000 kotitaloutta ottaa lyhennysvapaan

Finanssimaailma-blogi Asuminen ja lainat Aki Kangasharju

Lainoja jätetään lyhennettäväksi ajalle, jolloin korot ovat korkeammat, kirjoittaa Aki Kangasharju.

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju

Blogi: Terveen merkki on pelottava

Talous Finanssimaailma-blogi Aki Kangasharju

Korkeampi volatiliteetti olisi terveen merkki, mutta siihen pääseminen voi laukaista globaalin taantuman.

Blogi: Suomi selviää - robottien uhkaa yliarvioidaan

Talous Aki Kangasharju

Uusi teknologia ei vie ihmisiltä töitä, kirjoittaa Aki Kangasharju.

Näyttää 5 hakua 27 tuloksesta