Blogi: Käänsikö Katainen Suomen talouden taantumaan?

16.10.15 10:14 | Talous | Aki Kangasharju

Elvytyspolitiikalla riittää edelleen kannattajia. Heidän keskeinen argumenttinsa on, että julkisen talouden säästöpolitiikka esti Euroopan elpymisen eurokriisistä. Samaa perustetta käytetään Suomen talouden kääntymisessä taantumaan vuonna 2012. Totuus on kuitenkin se, että vuonna 2011 valtaan tulleen Kataisen hallituksen säästölinja ei kääntänyt Suomea taantumaan.

Kuten kuviosta havaitaan, vuonna 2012 supistuivat eniten yksityiset investoinnit sekä varastojen muutoksesta ja tilastollisesta erosta koostuva komponentti (Kuviossa terminä ”Loput”). Sen sijaan säästöpolitiikka ei juuri näkynyt julkisessa kulutuksessa tai investoinneissa, jotka kasvoivat vielä 2012 ja 2013.

Kuvio 1. Kysyntätekijöiden vaikutus talouskasvuun

Mistä Suomen talouskasvu on tullut?

Kataisen sopeuttamispolitiikka tarkoitti käytännössä verojen korotuksia julkisen talouden säästöjen sijaan, mikä rokotti kotitalouksien kulutusta. Yksityinen kulutus ei kuitenkaan vähentynyt vielä 2012 vaan vasta 2013 ja silloinkin hyvin vähän suhteessa yksityisten investointien vähenemiseen.

Varsinainen taantuman syy vuonna 2012 oli eurokriisi, joka lisäsi tärkeimmän vientimarkkinamme epävarmuutta niin paljon, että uudet yksityisen sektorin investointihankkeet jäädytettiin. Toinen taantuman tekijä olivat varastot, jotka vähenivät selvästi, koska vanhat laivatilaukset saatiin toimitettua tilaajalle eikä uusia laivoja alettu rakentaa varastoon.

Nykyisen hallituksen kannattaa siis jatkaa sopeuttamislinjaansa, joka on itse asiassa Kataisen sopeuttamista vähäisempää. Ainakin jos vältetään lisäsopeutus, joka riippuu työmarkkinauudistusten läpimenosta. Sopeuttamispolitiikan sijaan Sipilän pitäisi olla huolestunut alhaisesta investointien tasosta, joka johtuu heikoista vientinäkymistä sekä tulevaisuuden uskosta.

Vireillä olevat talousuudistukset ovat siis tärkeitä lisäsopeutuksen välttämisen ohella myös toisesta syystä. Niiden läpimeno loisi uskoa tulevaan ja käynnistäisi investoinnit, joiden puute on ollut viime vuosina eniten talouskasvua taannuttanut tekijä.

Latest blog posts from Aki Kangasharju

Aki Kangasharju: Viekö käynnistynyt kasvu puhdin uudistuksilta?

Talous Aki Kangasharju

Suomen talouskasvu on ilahduttavasti käynnistynyt.

Aki Kangasharju: Suomella vielä hieno tulevaisuus

Talous Aki Kangasharju

Tulevaisuuttamme varjostaa kaksi tunnettua tekijää, mutta toivoa on.

Aki Kangasharju: Hallitus keskittyy liikaa työmarkkinoihin

Talous Aki Kangasharju

Yrityksiä pitäisi kannustaa siihen, että ne ottaisivat riskejä ja uusiutuisivat rohkeammin kuin nykyisin.

Aki Kangasharju: Näin Trumpin kauppalogiikka pettää

Talous Aki Kangasharju

Trump on luvannut tehdä Yhdysvalloista jälleen suuren

Blogi: Hallituksella onnistunutta sopeutusta – tarkoitusta vai sattumaa?

Talous Aki Kangasharju

Julkisen talouden sopeuttaminen häiritsee entistä vähemmän talouskasvua.