Blogi: Suomi selviää - robottien uhkaa yliarvioidaan

23.08.17 11:22 | Talous | Aki Kangasharju

Taloushistoria on pullollaan vääriksi osoittautuneita profetioita siitä, että uusi teknologia vie ihmisiltä työt. Ei ole vienyt, eikä vie nytkään. Suomen toimivien koulutus- ja tulonsiirtojärjestelmien avulla kestämme hienosti robottien rynnistyksen.

Tutkijat Frey ja Osborne julkaisivat vuonna 2013 paljon huomiota saaneen tutkimuksen, jonka mukaan jopa 47 prosenttia Yhdysvaltojen työpaikoista voisi korvautua roboteilla ja automaatiolla seuraavan 10–20 vuoden aikana.

Tutkimus inspiroi runsaaseen jatkotyöhön. Pajarinen ja Rouvinen tekivät vuonna 2014 vastaavan tutkimuksen ja havaitsivat, että jopa 35 prosenttia Suomen työpaikoista korvautuisi jatkossa koneilla. Saksassa vaarassa oli yli jopa 59 prosenttia työpaikoista (Brzeski ja Burk 2015).

Tutkimusten synkkä maailmankuva on sittemmin asetettu kyseenalaiseksi. Vuonna 2016 julkaistu OECD:n tutkimus (Arntz ym. 2016) kumoaa uhkakuvat ottamalla huomioon ammatteihin kuuluvat erilaiset työtehtävät. Kaikkia nykyisiin ammatteihin kuuluvista tehtävistä ei suinkaan pystytä automatisoimaan lähivuosikymmeninä. Tämä piirre jäi Freyltä ja Osbornelta väliin.

Työtehtävien vaihtelu ammattien, toimialojen ja maiden välillä selittää suuren osan robotisaation uhkista. OECD:n tutkimuksessa työpaikkojen tuhoutumisen riski väheneekin 9 prosenttiin työpaikoista sekä Yhdysvalloissa että koko 21 OECD-maan aineistossa.

Vielä lohdullisempaa tutkimuksessa oli se, että tämäkin riski lienee ylimitoitettu. Automaatioriskin arviointi perustuu teknologioiden näköpiirissä oleviin mahdollisuuksiin, ei siihen, saadaanko kaikki mahdollisuudet todellisuudessa käyttöön. Toisaalta tutkimuksessa ei otettu huomioon ihmisten kykyä sopeutua uuteen teknologiaan ja siirtyä tehtäviin, jotka korvattavuuden sijaan täydentävät digitalisoituja tehtäviä.

Kolmas syy yliarvioon on se, että automaatio nostaa tuottavuutta, mikä parantaa maan kilpailukykyä, sitä kautta tulotasoa ja tuotantoa, mikä jälleen lisää työn määrää. Tämä epäsuora vaikutus tuottaa lisää työtä automaatiolle menetettävien tehtävien korvaajaksi.

Suomen tilanne maailman parhaita

OECD:n tutkimuksessa oli mukana Suomikin. Suomessa työpaikkoja uhkaa kadota vähemmän kuin aineiston maissa keskimäärin, vain 7 prosenttia. Se on vähemmän kuin Suomessa syntyy ja tuhoutuu työpaikkoja joka vuosi muutenkin.

Tutkimuskirjallisuus ei ole vielä pystynyt selvittämään tyydyttävästi syitä maiden välisiin eroihin, mutta ne liittyvät maiden koulutustasoon ja työn organisointiin. Suomessa on esimerkiksi muita maita enemmän työtehtäviä, jotka edellyttävät sellaisia kommunikointitaitoja, joita koneilla ei voi korvata.

Yksi uhkakuva kuitenkin jää. Automaatio on korvaamassa vähän koulutettujen työpaikkoja enemmän kuin korkeasti koulutettujen. Vaikutukset uhkaavat olla siis samat kuin globalisaatiolla, joka on lisännyt ihmisten välisiä tuloeroja ja antanut sytykkeitä populismille ja nykyisen yhteiskuntajärjestyksen vastustajille.

Onneksi Suomi on hyvässä asemassa tässäkin suhteessa. Pohjoismaat yleisemminkin ovat korkean koulutuksen ja voimakkaan tulojen uudelleenjaon maita, mikä vähentää digitalisaatiolla korvattavien töiden määrää ja helpottaa tuloerojen kasvun vastaisessa taistelussa.

Edellytyksenä kuitenkin on se, että automaatio ja globalisaation eteneminen eivät vie veropohjaa pois maasta. Ilman vankkaa veropohjaa tulojen uudelleenjakoa on vaikea harjoittaa.

Nordea julkaisee uuden talousennusteen 6.9.2017, jonka teema-artikkelissa jatkamme digitalisaation käsittelyä pohjoismaisesta näkökulmasta.

Akin viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 27 tuloksesta

Lehman Brothers muutti kaiken – paitsi tämän

Finanssimaailma-blogi Talous Aki Kangasharju

Kriisi muutti paljon, mutta velkaantumista emme oppineet pelkäämään.

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju

Blogi: Trump uhittelee, mutta kauppasotaa ei tule

Finanssimaailma-blogi Talous Aki Kangasharju

Protektionistiset toimet ovat lisääntyneet maailmankaupassa finanssikriisistä lähtien.

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju

Blogi: Vuosittain jopa 60 000 kotitaloutta ottaa lyhennysvapaan

Finanssimaailma-blogi Asuminen ja lainat Aki Kangasharju

Lainoja jätetään lyhennettäväksi ajalle, jolloin korot ovat korkeammat, kirjoittaa Aki Kangasharju.

Finanssimaailma-blogi: Aki Kangasharju

Blogi: Terveen merkki on pelottava

Talous Finanssimaailma-blogi Aki Kangasharju

Korkeampi volatiliteetti olisi terveen merkki, mutta siihen pääseminen voi laukaista globaalin taantuman.

Näyttää 5 hakua 27 tuloksesta