Draghin värityskirja ei poista deflaatioriskejä

04.07.14 9:43 | Jan von Gerich

Muuttumattomista rahapoliittisista näkymistä huolimatta Euroopan keskuspankin pääjohtaja Draghi onnistui värittämään eilistä EKP:n viestiä ilmoittamalla kokousrytmin harventamisesta ja pöytäkirjojen julkaisusta. Samalla kynnystä uusista elvytystoimista ainakin lyhyellä tähtäimellä nostettiin entisestään, vaikka kaukana tavoitteesta majaileva inflaatio puoltaisi selvästi aggressiivisempia elvytystoimia.

Draghi arvioi, että syksyllä alkavat kohdennetut rahoitusoperaatiot voisivat nousta yhteensä jopa tuhanteen miljardiin euroon – suunnilleen siis samaan suuruusluokkaan kuin EKP:n vuosien 2011–2012 kolmevuotiset rahoitusoperaatiot. Lisäksi EKP:n pääjohtaja uskoi näiden operaatioiden auttavan nostamaan inflaation tavoitteeseen ja tukevan talouskasvua. Positiivista tulkintaa tukivat uusien operaatioiden yksityiskohdat: myös nettolainanantoaan vähentävät pankit voivat osallistua operaatioihin, eikä osallistuville pankeille ole tiedossa muuta sakkoa kuin mahdollinen ennenaikainen takaisinmaksu kahden vuoden päästä ensimmäisestä operaatiosta.

Lisäksi Draghi kiinnitti poikkeuksellisesti huomiota inflaation alakomponentteihin, jossa hän näki merkkejä hieman korkeammista hintapaineista. Euroalueen hintapaineet ovat kuitenkin tällä hetkellä olemattomat, ja olisi täysin ennenaikaista julistaa inflaatiopohjien olevan nyt käsillä.

Draghin kommentit uusista rahoitusoperaatioista ja inflaatiosta viittaavat siihen, että kynnys lisäelvytykselle on huomattavan korkea – ainakin lyhyellä tähtäimellä. EKP haluaa selvästi nähdä kesäkuun elvytyspaketin vaikutuksen, ennen kuin se edes harkitsee uusia toimia.

Ongelmana on kuitenkin se, että deflaatioriskit ovat nyt jo huomattavat, ja silti kesäkuun elvytystoimien lisäksi tulevien toimien todennäköisyys lähikuukausina on häviävän pieni. Uusien rahoitusoperaatioiden makrovaikutusta voidaan arvioida aikaisintaan ensi vuonna, kun taas inflaationäkymät puoltavat aggressiivisempia elvytystoimia, kuten laaja-alaisempaa arvopaperien osto-ohjelmaa, jo nyt. Sitä ei kuitenkaan ole luvassa: vaikka Draghi kuinka vannoo keskuspankin olevan valmis tarvittaessa myös epätavanomaisiin keinoihin, päätöstä tuskin saadaan aikaiseksi, elleivät inflaationäkymät heikkene huomattavasti entisestään. Siinä vaiheessa tilanteen korjaaminen olisi jo paljon vaikeampaa.

Draghi kertoi eilen myös keskuspankin siirtyvän nykyisestä kuukausittaisesta kokousrytmistä kokoustamaan kuuden viikon välein ja lupasi EKP:n alkavan julkaista kokouspöytäkirjoja ensi vuoden alusta alkaen. Nämä ovat huomattavia muutoksia, varsinkin läpinäkyvyyden kannalta, mutta rahapolitiikan suuntaan niillä tuskin on suurta vaikutusta. Pöytäkirjatkaan tuskin paljastavat yksityiskohtia siitä, mitä mieltä yksitäiset EKP:n jäsenet ovat.

EKP:n toimista ei siis ole odotettavissa enää lisää laskupaineita koroille tai eurolle lähikuukausina. Nousupaineita tosin saadaan hakea mieluummin Atlantin toiselta puolen, jossa jenkkitalous puksuttaa huomattavasti euroaluetta reippaampaa tahtia.

Latest blog posts from Jan von Gerich

Working man stock exchange

Jan von Gerich: Suomi ei hyödyntänyt EKP-politiikan mahdollisuuksia

Talous Jan von Gerich

Euromaat ovat hakeneet kilpaa pitkää rahoitusta.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Riskit unohdettu markkinoilla – voi tulla kalliiksi

Talous Jan von Gerich

Markkinoilla hinnoiteltu epävarmuus tulevasta on painunut vuosien pohjalukemiin. Riskien hinnoittelu tuntuu unohtuneen, vaikka huima epävarmuus siintää horis...

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Sata päivää Trumpia: takinkääntöjä ja takaiskuja

Talous Jan von Gerich

Donald Trumpin presidenttikauden 100 ensimmäistä päivää ovat olleet täynnä poukkoilua, takinkääntöjä, takaiskuja ja lisää suuria lupauksia.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Ranskan vaalit: aikapommi jäi tikittämään

Talous Jan von Gerich

Pääanalyytikko Jan von Gerich tiivistää Ranskan vaalien tunnelmat

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Jan von Gerich: Epävarmuuden aalto hyökyy markkinoiden yli

Talous Markkinat Jan von Gerich

Suurimmat shokit markkinoille tulevat usein arvaamattomilta suunnilta.