Draghin värityskirja ei poista deflaatioriskejä

04.07.14 9:43 | Jan von Gerich

Muuttumattomista rahapoliittisista näkymistä huolimatta Euroopan keskuspankin pääjohtaja Draghi onnistui värittämään eilistä EKP:n viestiä ilmoittamalla kokousrytmin harventamisesta ja pöytäkirjojen julkaisusta. Samalla kynnystä uusista elvytystoimista ainakin lyhyellä tähtäimellä nostettiin entisestään, vaikka kaukana tavoitteesta majaileva inflaatio puoltaisi selvästi aggressiivisempia elvytystoimia.

Draghi arvioi, että syksyllä alkavat kohdennetut rahoitusoperaatiot voisivat nousta yhteensä jopa tuhanteen miljardiin euroon – suunnilleen siis samaan suuruusluokkaan kuin EKP:n vuosien 2011–2012 kolmevuotiset rahoitusoperaatiot. Lisäksi EKP:n pääjohtaja uskoi näiden operaatioiden auttavan nostamaan inflaation tavoitteeseen ja tukevan talouskasvua. Positiivista tulkintaa tukivat uusien operaatioiden yksityiskohdat: myös nettolainanantoaan vähentävät pankit voivat osallistua operaatioihin, eikä osallistuville pankeille ole tiedossa muuta sakkoa kuin mahdollinen ennenaikainen takaisinmaksu kahden vuoden päästä ensimmäisestä operaatiosta.

Lisäksi Draghi kiinnitti poikkeuksellisesti huomiota inflaation alakomponentteihin, jossa hän näki merkkejä hieman korkeammista hintapaineista. Euroalueen hintapaineet ovat kuitenkin tällä hetkellä olemattomat, ja olisi täysin ennenaikaista julistaa inflaatiopohjien olevan nyt käsillä.

Draghin kommentit uusista rahoitusoperaatioista ja inflaatiosta viittaavat siihen, että kynnys lisäelvytykselle on huomattavan korkea – ainakin lyhyellä tähtäimellä. EKP haluaa selvästi nähdä kesäkuun elvytyspaketin vaikutuksen, ennen kuin se edes harkitsee uusia toimia.

Ongelmana on kuitenkin se, että deflaatioriskit ovat nyt jo huomattavat, ja silti kesäkuun elvytystoimien lisäksi tulevien toimien todennäköisyys lähikuukausina on häviävän pieni. Uusien rahoitusoperaatioiden makrovaikutusta voidaan arvioida aikaisintaan ensi vuonna, kun taas inflaationäkymät puoltavat aggressiivisempia elvytystoimia, kuten laaja-alaisempaa arvopaperien osto-ohjelmaa, jo nyt. Sitä ei kuitenkaan ole luvassa: vaikka Draghi kuinka vannoo keskuspankin olevan valmis tarvittaessa myös epätavanomaisiin keinoihin, päätöstä tuskin saadaan aikaiseksi, elleivät inflaationäkymät heikkene huomattavasti entisestään. Siinä vaiheessa tilanteen korjaaminen olisi jo paljon vaikeampaa.

Draghi kertoi eilen myös keskuspankin siirtyvän nykyisestä kuukausittaisesta kokousrytmistä kokoustamaan kuuden viikon välein ja lupasi EKP:n alkavan julkaista kokouspöytäkirjoja ensi vuoden alusta alkaen. Nämä ovat huomattavia muutoksia, varsinkin läpinäkyvyyden kannalta, mutta rahapolitiikan suuntaan niillä tuskin on suurta vaikutusta. Pöytäkirjatkaan tuskin paljastavat yksityiskohtia siitä, mitä mieltä yksitäiset EKP:n jäsenet ovat.

EKP:n toimista ei siis ole odotettavissa enää lisää laskupaineita koroille tai eurolle lähikuukausina. Nousupaineita tosin saadaan hakea mieluummin Atlantin toiselta puolen, jossa jenkkitalous puksuttaa huomattavasti euroaluetta reippaampaa tahtia.

Latest blog posts from Jan von Gerich

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Markkinasignaalit lähestyvästä taantumasta vahvistuvat

Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

Talousnäkymien ylle on kasaantunut tummia pilviä viime aikoina. USA:n tuottokäyrän signaalit tukevat arviota taantumasta vuonna 2020. Jos tummat pilvet muutt...

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: EKP:n ostojen loppuminen haaste myös Suomelle

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

EKP ilmoittaa kesän aikana – ehkä jo tällä viikolla – velkakirjaosto-ohjelman alasajosta.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Tästä syystä Espanja ei ole Italia

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Espanjan hallituksen kaatuminen uhkaa lisätä Italian tilanteen luomia riskejä euroalueen poliittisesta tilasta.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Italia voi kaataa veneen

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Italiassa valtaan nousevan populistihallituksen potentiaalia heiluttaa koko euroaluetta ei pidä aliarvioida.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Euroalueen korkohuippu jää alle prosenttiin

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Taloussykli on edennyt jo pitkälle, mutta EKP:n koronnostot ovat vielä kaukana tulevaisuudessa.