Draghin värityskirja ei poista deflaatioriskejä

04.07.14 9:43 | Jan von Gerich

Muuttumattomista rahapoliittisista näkymistä huolimatta Euroopan keskuspankin pääjohtaja Draghi onnistui värittämään eilistä EKP:n viestiä ilmoittamalla kokousrytmin harventamisesta ja pöytäkirjojen julkaisusta. Samalla kynnystä uusista elvytystoimista ainakin lyhyellä tähtäimellä nostettiin entisestään, vaikka kaukana tavoitteesta majaileva inflaatio puoltaisi selvästi aggressiivisempia elvytystoimia.

Draghi arvioi, että syksyllä alkavat kohdennetut rahoitusoperaatiot voisivat nousta yhteensä jopa tuhanteen miljardiin euroon – suunnilleen siis samaan suuruusluokkaan kuin EKP:n vuosien 2011–2012 kolmevuotiset rahoitusoperaatiot. Lisäksi EKP:n pääjohtaja uskoi näiden operaatioiden auttavan nostamaan inflaation tavoitteeseen ja tukevan talouskasvua. Positiivista tulkintaa tukivat uusien operaatioiden yksityiskohdat: myös nettolainanantoaan vähentävät pankit voivat osallistua operaatioihin, eikä osallistuville pankeille ole tiedossa muuta sakkoa kuin mahdollinen ennenaikainen takaisinmaksu kahden vuoden päästä ensimmäisestä operaatiosta.

Lisäksi Draghi kiinnitti poikkeuksellisesti huomiota inflaation alakomponentteihin, jossa hän näki merkkejä hieman korkeammista hintapaineista. Euroalueen hintapaineet ovat kuitenkin tällä hetkellä olemattomat, ja olisi täysin ennenaikaista julistaa inflaatiopohjien olevan nyt käsillä.

Draghin kommentit uusista rahoitusoperaatioista ja inflaatiosta viittaavat siihen, että kynnys lisäelvytykselle on huomattavan korkea – ainakin lyhyellä tähtäimellä. EKP haluaa selvästi nähdä kesäkuun elvytyspaketin vaikutuksen, ennen kuin se edes harkitsee uusia toimia.

Ongelmana on kuitenkin se, että deflaatioriskit ovat nyt jo huomattavat, ja silti kesäkuun elvytystoimien lisäksi tulevien toimien todennäköisyys lähikuukausina on häviävän pieni. Uusien rahoitusoperaatioiden makrovaikutusta voidaan arvioida aikaisintaan ensi vuonna, kun taas inflaationäkymät puoltavat aggressiivisempia elvytystoimia, kuten laaja-alaisempaa arvopaperien osto-ohjelmaa, jo nyt. Sitä ei kuitenkaan ole luvassa: vaikka Draghi kuinka vannoo keskuspankin olevan valmis tarvittaessa myös epätavanomaisiin keinoihin, päätöstä tuskin saadaan aikaiseksi, elleivät inflaationäkymät heikkene huomattavasti entisestään. Siinä vaiheessa tilanteen korjaaminen olisi jo paljon vaikeampaa.

Draghi kertoi eilen myös keskuspankin siirtyvän nykyisestä kuukausittaisesta kokousrytmistä kokoustamaan kuuden viikon välein ja lupasi EKP:n alkavan julkaista kokouspöytäkirjoja ensi vuoden alusta alkaen. Nämä ovat huomattavia muutoksia, varsinkin läpinäkyvyyden kannalta, mutta rahapolitiikan suuntaan niillä tuskin on suurta vaikutusta. Pöytäkirjatkaan tuskin paljastavat yksityiskohtia siitä, mitä mieltä yksitäiset EKP:n jäsenet ovat.

EKP:n toimista ei siis ole odotettavissa enää lisää laskupaineita koroille tai eurolle lähikuukausina. Nousupaineita tosin saadaan hakea mieluummin Atlantin toiselta puolen, jossa jenkkitalous puksuttaa huomattavasti euroaluetta reippaampaa tahtia.

Latest blog posts from Jan von Gerich

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Suomen rajalliset EU-paukut täytyy käyttää järkevästi

Talous Jan von Gerich

Vääntö EU:n ja euroalueen kehittämisprioriteeteista on pääsemässä täyteen vauhtiin.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: EU murrospisteessä

Talous Jan von Gerich

EU ei ole talouskasvumielessä yltänyt lähimainkaan potentiaaliinsa. Britannian lähtiessä on korkea aika siirtää huomiota kriisien torjumisesta paremmin toimi...

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Kuohittu EKP ei pärjää seuraavalle taantumalle

Markkinat Talous Jan von Gerich

Ilman suurimman euromaan keskuspankkia ei voi olla yhteistä elvytysohjelmaa.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Seireenien vastustamaton kutsu

Markkinat Jan von Gerich

Kreikka on taas noussut markkinoiden puheenaiheeksi maan suunnitellessa paluuta velkakirjamarkkinoille.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Suomi voittaa eurobondit

Talous Jan von Gerich

Suomen rahoituskustannukset ovat jo nyt markkinoilla olevia eurobondeja matalammat.