Blogi: Kun -5 prosentin korkokaan ei riitä

27.05.16 9:09 | Talous | Jan von Gerich

Kaikki tietävät, että useimpien keskuspankkien rahapolitiikka on ollut viime vuosina ennätyskevyttä. Kevennystoimet ovat myös käytännön toteutukseltaan olleet hyvin poikkeuksellisia.

Epätavanomaisten elvytyskeinojen käyttö on kuitenkin vaikeuttanut elvytyksen voimakkuuden arviointia. Todellisuudessa EKP:n rahapolitiikka on jo selvästi elvyttävämpää kuin missään vaiheessa USA:ssa. Siksi onkin erityisen huolestuttavaa, että huimasta rahapoliittisesta elvytyksestä huolimatta euroalueen – ja varsinkin Suomen – talouskehitys on ollut vaisua.

Perinteisesti keskuspankin rahapolitiikkaa on arvioitu lyhyiden korkojen tasolla. Tämä mittari on kuitenkin hyvin puutteellinen nykytilanteessa, jossa korkojen nollaraja on rajoittanut ohjauskoron laskuja ja keskuspankit ovat lisäksi elvyttäneet mittavilla velkakirjaostoilla ja muilla epätavanomaisilla keinoilla.

Tutkijat Cynthia Wu ja Fan Dora Xi ovat pyrkineet arvioimaan sellaisen korjatun ohjauskoron tason ottamalla huomioon myös pitkien korkojen tason eli käytännössä keskuspankkien suuret velkakirjaostot. Käytännössä heidänkään mallinsa ei ota huomioon valuutta-, yrityslaina- tai osakemarkkinoiden kautta tulevaa elvytysvaikutusta, joten myös heidän korjaamansa ohjauskorko on liian korkea ja aliarvioi rahapolitiikan elvyttävyyttä. Siitä huolimatta Wun ja Xin korjattu ohjauskorko antaa paljon paremman kuvan viime vuosien rahapolitiikan elvyttävyydestä kuin pelkkä tavallisen ohjauskoron tuijottaminen.

Euroalueella tämä korjattu ohjauskorko on laskenut lähes -5 %:iin, joka vielä viitisen vuotta sitten olisi tuntunut käsittämättömän matalalta. Vertailun vuoksi USA:n korjattu ohjauskorko ei missään vaiheessa laskenut alemmas kuin -3 %:iin. Euroalueen rahapolitiikka on siis nyt selvästi kevyempää kuin missään vaiheessa Yhdysvalloissa. Silti euroalueen talouskehitys on jäänyt kauas jälkeen USA:sta.

Johtopäätös on selvä: rahapolitiikka ei euroaluetta tästä suosta nosta.

Kun rahapoliittista elvytystä ei voida tästä enää kovin paljon kasvattaa, huomio siirtyy kasvavassa määrin finanssipolitiikkaan ja rakenneuudistuksiin. Finanssipoliittista elvytystä rajoittavat jo melko korkeat julkiset velkatasot. Toki euroalueen tasolla paremmalla finanssipoliittisella koordinaatiolla saataisiin vielä myönteistä elvytysvaikutusta aikaan korkeista velkatasoista huolimatta. Euroalueen edun ajatteleminen kansallisen näkemyksen kustannuksella saa kuitenkin vielä vähemmän suosiota kuin oman talouden rakenteiden muuttaminen.

Rakenteelliset jäykkyydet ovat euroalueen – ja Suomen – varsinainen murheenkryyni. Mantra on tuttu, mutta lähes samaan lopputulokseen päästään tarkastelunäkökulmasta riippumatta: soikeaa pyörää ei korjata pumppaamalla tyhjentyneeseen kumiin lisää ilmaa.

EKP heräsi myöhään. Perusteet aggressiivisemmalle elvytykselle olivat olemassa jo vuosia sitten. Nyt keskuspankkia ei voi kuitenkaan enää syyttää heikoista elvytystoimista.

Voi vain toivoa, että sama pätee poliitikkoihin: taloutta lähdetään uudistamaan, kun vihdoin huomataan, että toimet olisi pitänyt aloittaa jo kauan sitten. Myöhäiset uudistuksetkin olisivat parempia kuin ei uudistuksia ollenkaan – erityisesti Suomessa. Näitä toimia ei voida korvata edes -10 %:n korolla. 

Kuva: Euroalueen rahapolitiikka jo kevyempää kuin missään vaiheessa USA:ssa

Keskuspankkien korjatut ohjauskorot

Janin viimeisimmät kirjoitukset

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: EKP:n ostojen loppuminen haaste myös Suomelle

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

EKP ilmoittaa kesän aikana – ehkä jo tällä viikolla – velkakirjaosto-ohjelman alasajosta.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Tästä syystä Espanja ei ole Italia

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Espanjan hallituksen kaatuminen uhkaa lisätä Italian tilanteen luomia riskejä euroalueen poliittisesta tilasta.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Italia voi kaataa veneen

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Italiassa valtaan nousevan populistihallituksen potentiaalia heiluttaa koko euroaluetta ei pidä aliarvioida.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Euroalueen korkohuippu jää alle prosenttiin

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Taloussykli on edennyt jo pitkälle, mutta EKP:n koronnostot ovat vielä kaukana tulevaisuudessa.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Vaaniiko taantuma Suomea jo vuonna 2020?

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Globaali talous on vahvassa vedossa, mutta nousukausi ei jatku loputtomiin.