Blogi: Kun -5 prosentin korkokaan ei riitä

27.05.16 9:09 | Talous | Jan von Gerich

Kaikki tietävät, että useimpien keskuspankkien rahapolitiikka on ollut viime vuosina ennätyskevyttä. Kevennystoimet ovat myös käytännön toteutukseltaan olleet hyvin poikkeuksellisia.

Epätavanomaisten elvytyskeinojen käyttö on kuitenkin vaikeuttanut elvytyksen voimakkuuden arviointia. Todellisuudessa EKP:n rahapolitiikka on jo selvästi elvyttävämpää kuin missään vaiheessa USA:ssa. Siksi onkin erityisen huolestuttavaa, että huimasta rahapoliittisesta elvytyksestä huolimatta euroalueen – ja varsinkin Suomen – talouskehitys on ollut vaisua.

Perinteisesti keskuspankin rahapolitiikkaa on arvioitu lyhyiden korkojen tasolla. Tämä mittari on kuitenkin hyvin puutteellinen nykytilanteessa, jossa korkojen nollaraja on rajoittanut ohjauskoron laskuja ja keskuspankit ovat lisäksi elvyttäneet mittavilla velkakirjaostoilla ja muilla epätavanomaisilla keinoilla.

Tutkijat Cynthia Wu ja Fan Dora Xi ovat pyrkineet arvioimaan sellaisen korjatun ohjauskoron tason ottamalla huomioon myös pitkien korkojen tason eli käytännössä keskuspankkien suuret velkakirjaostot. Käytännössä heidänkään mallinsa ei ota huomioon valuutta-, yrityslaina- tai osakemarkkinoiden kautta tulevaa elvytysvaikutusta, joten myös heidän korjaamansa ohjauskorko on liian korkea ja aliarvioi rahapolitiikan elvyttävyyttä. Siitä huolimatta Wun ja Xin korjattu ohjauskorko antaa paljon paremman kuvan viime vuosien rahapolitiikan elvyttävyydestä kuin pelkkä tavallisen ohjauskoron tuijottaminen.

Euroalueella tämä korjattu ohjauskorko on laskenut lähes -5 %:iin, joka vielä viitisen vuotta sitten olisi tuntunut käsittämättömän matalalta. Vertailun vuoksi USA:n korjattu ohjauskorko ei missään vaiheessa laskenut alemmas kuin -3 %:iin. Euroalueen rahapolitiikka on siis nyt selvästi kevyempää kuin missään vaiheessa Yhdysvalloissa. Silti euroalueen talouskehitys on jäänyt kauas jälkeen USA:sta.

Johtopäätös on selvä: rahapolitiikka ei euroaluetta tästä suosta nosta.

Kun rahapoliittista elvytystä ei voida tästä enää kovin paljon kasvattaa, huomio siirtyy kasvavassa määrin finanssipolitiikkaan ja rakenneuudistuksiin. Finanssipoliittista elvytystä rajoittavat jo melko korkeat julkiset velkatasot. Toki euroalueen tasolla paremmalla finanssipoliittisella koordinaatiolla saataisiin vielä myönteistä elvytysvaikutusta aikaan korkeista velkatasoista huolimatta. Euroalueen edun ajatteleminen kansallisen näkemyksen kustannuksella saa kuitenkin vielä vähemmän suosiota kuin oman talouden rakenteiden muuttaminen.

Rakenteelliset jäykkyydet ovat euroalueen – ja Suomen – varsinainen murheenkryyni. Mantra on tuttu, mutta lähes samaan lopputulokseen päästään tarkastelunäkökulmasta riippumatta: soikeaa pyörää ei korjata pumppaamalla tyhjentyneeseen kumiin lisää ilmaa.

EKP heräsi myöhään. Perusteet aggressiivisemmalle elvytykselle olivat olemassa jo vuosia sitten. Nyt keskuspankkia ei voi kuitenkaan enää syyttää heikoista elvytystoimista.

Voi vain toivoa, että sama pätee poliitikkoihin: taloutta lähdetään uudistamaan, kun vihdoin huomataan, että toimet olisi pitänyt aloittaa jo kauan sitten. Myöhäiset uudistuksetkin olisivat parempia kuin ei uudistuksia ollenkaan – erityisesti Suomessa. Näitä toimia ei voida korvata edes -10 %:n korolla. 

Kuva: Euroalueen rahapolitiikka jo kevyempää kuin missään vaiheessa USA:ssa

Keskuspankkien korjatut ohjauskorot

Janin viimeisimmät kirjoitukset

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Maailman matalimmat korot Suomessa?

Talous Jan von Gerich

Yksikään Suomen kokoinen valtio ei saa markkinoilta rahoitusta yhtä halvalla kuin Suomi.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Satavuotiaan Suomen talouden menestystarina

Talous Jan von Gerich

Viimeisen vuosikymmenen takaiskuista huolimatta ensi viikolla sata vuotta täyttävän Suomen taloushistoria on menestystarina.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Suomessa syytä pelätä korkojen nousua muita enemmän

Talous Jan von Gerich

Suomen asuntovelalliset ovat erityisen alttiita korkojen nousulle.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Voisiko velkapommi ratkaista Suomen velkaantumisongelman?

Talous Jan von Gerich

Suomen valtio myi muutama viikko sitten 5-vuotista lainaa korolla -0.267 %.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Suomen rajalliset EU-paukut täytyy käyttää järkevästi

Talous Jan von Gerich

Vääntö EU:n ja euroalueen kehittämisprioriteeteista on pääsemässä täyteen vauhtiin.