Jan von Gerich: Jos markkinat ovat oikeassa, suomalaisten elintaso laskee

07.03.17 11:46 | Talous | Jan von Gerich

Moni pitää prosentin kasvuennusteita Suomen taloudelle synkkinä. Pitkien markkinakorkojen taso ei kuitenkaan indikoi edes hidasta kasvua vaan selkeää supistumista, mikä toteutuessaan olisi kuolinisku Suomen nykyisen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle.

Korkotaso kertoo kasvuodotuksista

Suomen talouskehitys on ollut jo vuosikausia synkkää. Viime vuonna kasvu näyttäisi kuitenkin päässeen lopultakin käyntiin. Talouskasvu on olennaisessa osassa Suomen tulevaisuutta arvioitaessa: ilman kasvua pohjoismaista hyvinvointivaltiota ei voida säilyttää väestön ikääntyessä.

Markkinoiden kasvuennusteita voidaan arvioida korkomarkkinoiden hinnoittelun perusteella. Kuten ennusteisiin yleensäkin, markkinahinnoitteluun liittyy useita epävarmuuksia ja siihen vaikuttavat monet tekijät.

Pitkällä tähtäimellä pitkät nimelliskorot heijastavat talouden kasvua ja inflaatiota. Jakamalla nimelliskorot reaalikorkoihin ja inflaatio-odotuksiin voidaan arvioida suoraan reaalista kasvuodotusta, jonka siis kertoo pidempien reaalikorkojen taso

Lyhyellä tähtäimellä reaalikorkojen taso ei kuitenkaan ole kovin hyvä mittari markkinoiden kasvuodotuksista, koska EKP:n mittavat velkakirjaostot ovat vaikuttaneet vahvasti myös pitkien korkojen tasoon.

Korkomarkkinoilla inflaation hinnoitellaan palaavan vähitellen EKP:n tavoitteen mukaiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana, joten pidemmän aikavälin reaalikorkojen pitäisi heijastaa jälleen vahvemmin markkinoiden kasvuodotuksia kuin keskuspankin poikkeustoimia.

45 vuotta ilman kasvua

Reaalikorkojen hinnoittelu indikoi, että euroalueen talouskasvun odotetaan jäävän pitkällä aikavälillä negatiiviseksi. Tämä on huomattavan synkkä näkemys verrattuna useimpien ennustelaitosten arvioihin. Reaalikorot viittaavat 2020-luvun kasvun jäävän hitusen negatiiviseksi ja heikkenevän edelleen 2030- ja 2040-luvuilla.

Mitä tällainen kasvu-ura tarkoittaisi Suomelle? 

Jos oletamme Suomen talouden kasvavan keskimäärin 1%:n vuodessa seuraavan viiden vuoden ajan (koska emme halua käyttää keskuspankkipolitiikan vääristämiä reaalikorkotasoja lähivuosille) ja tämän jälkeen seuraavan markkinahinnoittelua euroalueen keskiarvolle, Suomen talous on reaalisesti (inflaation huomioiden) vuonna 2050 n. 5% pienempi kuin vuonna 2015. Tämä taso vastaa n. vuoden 2004 tasoa. Keskimäärin siis 45 vuoden talouskasvu olisi nolla.

Koska väestö kuitenkin kasvaa samanaikaisesti, BKT per capita – usein käytetty elintason mittari – laskisi samalla aikavälillä n. 12%. Vastaavalla tasolla se on ollut viimeksi vuonna 2000. Nämäkin laskelmat antavat liian positiivisen kuvan talouden kantokyvystä, koska väestö ikääntyy samanaikaisesti. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa lähes 50% vuosien 2015 ja 2050 välillä.

Kasvunäkymiin voidaan vaikuttaa

Jo nyt Suomen talous velkaantuu joka vuosi miljardikaupalla säilyttääkseen nykyisenkaltaisen hyvinvointimallin. Jos markkinoiden indikoima talouden supistuminen toteutuu, Suomen yhteiskunta näyttää hyvin erilaiselta vuonna 2050. Onneksi markkinat eivät ole aina oikeassa, ja kasvunäkymiin voi vaikuttaa monella tapaa. Itsestään talouskasvu ei kuitenkaan synny.

Korkomarkkinoilla hinnoitellaan inflaatiota ilman kasvua
Jan-07032017-1

Suomen talous supistuu huomattavasti, jos korkomarkkinoiden indikoima kasvu-ura toteutuu 

Jan-07032017-2

Janin viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 80 tuloksesta

Blogi: Suomella ennätysmäiset lainamaksut edessä ensi vuonna

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Suuri lainanottotarve tuo sekä mahdollisuuksia että uhkia.

Blogi: Saksan vakauden linnake vapisee

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Saksan talous vältti ehkä teknisen taantuman, mutta sekä lyhyen että keskipitkän aikavälin haasteet ovat huomattavat.

Blogi: Usko negatiivisten keskuspankkikorkojen elvytyskykyyn hiipuu

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

EKP lopetti jo kertaalleen koronlaskut tasolle -0.40%, mutta tänä syksynä laskut aloitettiin uudelleen.

Blogi: Onko korkomarkkinoilla kupla?

Finanssimaailma-blogi Talous Markkinat Jan von Gerich

Korot voivat laskea vielä lisääkin, Jan von Gerich kirjoittaa.

America

Blogi: Fed petti kaikki – vai pelkästään Trumpin?

Finanssimaailma-blogi Talous Markkinat Jan von Gerich

Fedin asennoitumisen pitäisi rauhoittaa markkinoita.

Näyttää 5 hakua 80 tuloksesta