Jan von Gerich: Jos markkinat ovat oikeassa, suomalaisten elintaso laskee

07.03.17 11:46 | Talous | Jan von Gerich

Moni pitää prosentin kasvuennusteita Suomen taloudelle synkkinä. Pitkien markkinakorkojen taso ei kuitenkaan indikoi edes hidasta kasvua vaan selkeää supistumista, mikä toteutuessaan olisi kuolinisku Suomen nykyisen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle.

Korkotaso kertoo kasvuodotuksista

Suomen talouskehitys on ollut jo vuosikausia synkkää. Viime vuonna kasvu näyttäisi kuitenkin päässeen lopultakin käyntiin. Talouskasvu on olennaisessa osassa Suomen tulevaisuutta arvioitaessa: ilman kasvua pohjoismaista hyvinvointivaltiota ei voida säilyttää väestön ikääntyessä.

Markkinoiden kasvuennusteita voidaan arvioida korkomarkkinoiden hinnoittelun perusteella. Kuten ennusteisiin yleensäkin, markkinahinnoitteluun liittyy useita epävarmuuksia ja siihen vaikuttavat monet tekijät.

Pitkällä tähtäimellä pitkät nimelliskorot heijastavat talouden kasvua ja inflaatiota. Jakamalla nimelliskorot reaalikorkoihin ja inflaatio-odotuksiin voidaan arvioida suoraan reaalista kasvuodotusta, jonka siis kertoo pidempien reaalikorkojen taso

Lyhyellä tähtäimellä reaalikorkojen taso ei kuitenkaan ole kovin hyvä mittari markkinoiden kasvuodotuksista, koska EKP:n mittavat velkakirjaostot ovat vaikuttaneet vahvasti myös pitkien korkojen tasoon.

Korkomarkkinoilla inflaation hinnoitellaan palaavan vähitellen EKP:n tavoitteen mukaiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana, joten pidemmän aikavälin reaalikorkojen pitäisi heijastaa jälleen vahvemmin markkinoiden kasvuodotuksia kuin keskuspankin poikkeustoimia.

45 vuotta ilman kasvua

Reaalikorkojen hinnoittelu indikoi, että euroalueen talouskasvun odotetaan jäävän pitkällä aikavälillä negatiiviseksi. Tämä on huomattavan synkkä näkemys verrattuna useimpien ennustelaitosten arvioihin. Reaalikorot viittaavat 2020-luvun kasvun jäävän hitusen negatiiviseksi ja heikkenevän edelleen 2030- ja 2040-luvuilla.

Mitä tällainen kasvu-ura tarkoittaisi Suomelle? 

Jos oletamme Suomen talouden kasvavan keskimäärin 1%:n vuodessa seuraavan viiden vuoden ajan (koska emme halua käyttää keskuspankkipolitiikan vääristämiä reaalikorkotasoja lähivuosille) ja tämän jälkeen seuraavan markkinahinnoittelua euroalueen keskiarvolle, Suomen talous on reaalisesti (inflaation huomioiden) vuonna 2050 n. 5% pienempi kuin vuonna 2015. Tämä taso vastaa n. vuoden 2004 tasoa. Keskimäärin siis 45 vuoden talouskasvu olisi nolla.

Koska väestö kuitenkin kasvaa samanaikaisesti, BKT per capita – usein käytetty elintason mittari – laskisi samalla aikavälillä n. 12%. Vastaavalla tasolla se on ollut viimeksi vuonna 2000. Nämäkin laskelmat antavat liian positiivisen kuvan talouden kantokyvystä, koska väestö ikääntyy samanaikaisesti. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa lähes 50% vuosien 2015 ja 2050 välillä.

Kasvunäkymiin voidaan vaikuttaa

Jo nyt Suomen talous velkaantuu joka vuosi miljardikaupalla säilyttääkseen nykyisenkaltaisen hyvinvointimallin. Jos markkinoiden indikoima talouden supistuminen toteutuu, Suomen yhteiskunta näyttää hyvin erilaiselta vuonna 2050. Onneksi markkinat eivät ole aina oikeassa, ja kasvunäkymiin voi vaikuttaa monella tapaa. Itsestään talouskasvu ei kuitenkaan synny.

Korkomarkkinoilla hinnoitellaan inflaatiota ilman kasvua
Jan-07032017-1

Suomen talous supistuu huomattavasti, jos korkomarkkinoiden indikoima kasvu-ura toteutuu 

Jan-07032017-2

Janin viimeisimmät kirjoitukset

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Italia voi kaataa veneen

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Italiassa valtaan nousevan populistihallituksen potentiaalia heiluttaa koko euroaluetta ei pidä aliarvioida.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Euroalueen korkohuippu jää alle prosenttiin

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Taloussykli on edennyt jo pitkälle, mutta EKP:n koronnostot ovat vielä kaukana tulevaisuudessa.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Vaaniiko taantuma Suomea jo vuonna 2020?

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Globaali talous on vahvassa vedossa, mutta nousukausi ei jatku loputtomiin.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Korjaus, romahdus vai uusi finanssikriisi?

Finanssimaailma-blogi Markkinat Jan von Gerich

Monella tapaa korjausliike on jopa tervetullut, kirjoittaa Jan von Gerich.

Blogi: Italia ei kaada euroa, mutta aiheuttaa päänvaivaa

Markkinat Jan von Gerich

Vaikka pahimmat pelot Italian maaliskuun vaaleihin liittyen ovat ylimitoitettuja, hyviä uutisia Italian talousnäkymien suhteen tuskin on luvassa, kirjoitta J...