Jan von Gerich: Keskustelu Euroopan vaalivuodesta keskittynyt liiaksi uhkakuviin

13.03.17 13:56 | Talous | Jan von Gerich

Puheet populismin hyökyaallosta, EU:n romahduksesta ja maahanmuuton rajoittamisesta ovat dominoineet keskustelua Euroopan vaalivuodesta. Vuosi tarjoaa myös mahdollisuuksia rakentaa paremmin toimiva unioni – sellainen, josta Suomikin hyötyisi.   

Kansalaiset haluavat muutosta, eivät välttämättä paluuta menneisyyteen

Keskustelu Euroopan poliittisista näkymistä on keskittynyt liiaksi uhkakuviin. On täysin totta, että vapauspuolueen nousulla valtaan Hollannissa, kansallisen rintaman johtamalla hallituksella Ranskassa tai vaihtoehto Saksalle -puolueen voitolla Saksassa olisi merkittäviä vaikutuksia koko Euroopan tulevaisuudelle. Kaikki nämä puolueet haluavat tavalla tai toisella palata menneisyyteen, jota ei kuitenkaan enää sellaisenaan ole olemassa. 

On myös totta, että useissa Euroopan maissa tyytymättömyys perinteisiin puolueisiin on kasvanut. Ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, onko populististen puolueiden kannatus noussut vahvasti heidän politiikkaehdotustensa vuoksi. Kannatuksen nousua voi selittää myös protestiäänten kasvulla sekä yleisellä tyytymättömyydellä perinteisten puolueiden saavutuksiin. 

Monet äänestäjät tuntuvatkin etsivän vain uutta vaihtoehtoa. Ranskassa oman puolueensa perustanut Emmanuel Macron on noussut vahvimmaksi ehdokkaaksi Ranskan presidentinvaaleissa. Nousu valtaan perinteisen puoluekoneiston ulkopuolelta olisi hyvin poikkeuksellista. 

Saksassa Martin Schulz on tarjonnut tuoreet kasvot ja piristänyt Saksan sosiaalidemokraattisen puoleen kannatusta.

Espanjassa uudistuspolitiikkaa ja Euroopan yhtenäisyyttä kannattava Ciudadanos-puolue on nähty varteenotettavana vaihtoehtona. 

Itävallassa presidentiksi nousi tiiviimpää Eurooppaa kannattava itsenäinen ehdokas, jolla tosin on tausta vihreiden riveissä. Hallituspuolueiden ehdokkaat eivät päässeet edes toiselle kierrokselle. 

Kreikassa uusi demokratia –puolue on jälleen noussut mielipidetiedusteluissa suurimmaksi puolueeksi sen saatua tuoreet kasvot uuden johtajan myötä ja kansalaisten petyttyä populistisen Syrizan saavutuksiin. 

Miten rakennetaan paremmin toimiva EU?

Mielipiteet Euroopan unionin kehittämisestä eroavat suuresti, mutta on helppo yhtyä kritiikkiin siitä, että EU nykymuodossaan ei ole optimaalinen. Siirtyminen kriisistä toiseen on kuitenkin viime vuosina jättänyt EU:n tuomat hyödyt ja pidemmän aikavälin kehitysprojektit taka-alalle. 

Mielipiteitä EU:n tulevaisuuden suhteen tuntuu olevan vähintään niin monta kuin on jäsenmaita. Enenevässä määrin hyväksyntää onkin saanut malli, jossa pienempi joukko maita tiivistää yhteistyötä muiden seuratessa sivusta. 

Britannian lähdön jälkeen perusedellytys tiiviimmälle unionille olisi Ranskan ja Saksan yhteisymmärrys, joka on ollut enemmän tai vähemmän hukassa viime vuosina. Ranskassa Macron on hyvin myönteinen Euroopan integraation suhteen, samoin Saksan Schulz. 

Vallan vaihtuminen Ranskassa ja Saksassa tarjoaakin mahdollisuudet lähteä kehittämään sekä euroaluetta että EU:ta tehokkaammin toimivaan suuntaan. 

Tie ei suinkaan ole tasainen ja helppo, mutta EU tarvitsee nyt uutta vahvaa näkemystä tulevaisuudesta, tuoreet kasvot ja poliittisen mandaatin. Kaikki nämä ovat tarjolla Saksan ja Ranskan vaaleissa.

Paremmin toimiva EU hyödyttäisi kaikkia jäsenmaita. Pienenä avotaloutena Suomi olisi suurimpien voittajien joukossa.  

Janin viimeisimmät kirjoitukset

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Korjaus, romahdus vai uusi finanssikriisi?

Finanssimaailma-blogi Markkinat Jan von Gerich

Monella tapaa korjausliike on jopa tervetullut, kirjoittaa Jan von Gerich.

Blogi: Italia ei kaada euroa, mutta aiheuttaa päänvaivaa

Markkinat Jan von Gerich

Vaikka pahimmat pelot Italian maaliskuun vaaleihin liittyen ovat ylimitoitettuja, hyviä uutisia Italian talousnäkymien suhteen tuskin on luvassa, kirjoitta J...

Blogi: Vaaniiko taantuma jo USA:n taloutta?

Talous Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

USA:n nousukauden jatkuminen on Suomen taloudelle positiivinen asia.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: USA:n mittava verouudistus näkyy myös Suomessa

Talous Jan von Gerich

Runsaasta kritiikistä huolimatta veromuutokset näkyvät vahvasti taloudessa ja markkinoilla ensi vuonna.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Maailman matalimmat korot Suomessa?

Talous Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

Yksikään Suomen kokoinen valtio ei saa markkinoilta rahoitusta yhtä halvalla kuin Suomi.