Jan von Gerich: Keskustelu Euroopan vaalivuodesta keskittynyt liiaksi uhkakuviin

13.03.17 13:56 | Talous | Jan von Gerich

Puheet populismin hyökyaallosta, EU:n romahduksesta ja maahanmuuton rajoittamisesta ovat dominoineet keskustelua Euroopan vaalivuodesta. Vuosi tarjoaa myös mahdollisuuksia rakentaa paremmin toimiva unioni – sellainen, josta Suomikin hyötyisi.   

Kansalaiset haluavat muutosta, eivät välttämättä paluuta menneisyyteen

Keskustelu Euroopan poliittisista näkymistä on keskittynyt liiaksi uhkakuviin. On täysin totta, että vapauspuolueen nousulla valtaan Hollannissa, kansallisen rintaman johtamalla hallituksella Ranskassa tai vaihtoehto Saksalle -puolueen voitolla Saksassa olisi merkittäviä vaikutuksia koko Euroopan tulevaisuudelle. Kaikki nämä puolueet haluavat tavalla tai toisella palata menneisyyteen, jota ei kuitenkaan enää sellaisenaan ole olemassa. 

On myös totta, että useissa Euroopan maissa tyytymättömyys perinteisiin puolueisiin on kasvanut. Ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, onko populististen puolueiden kannatus noussut vahvasti heidän politiikkaehdotustensa vuoksi. Kannatuksen nousua voi selittää myös protestiäänten kasvulla sekä yleisellä tyytymättömyydellä perinteisten puolueiden saavutuksiin. 

Monet äänestäjät tuntuvatkin etsivän vain uutta vaihtoehtoa. Ranskassa oman puolueensa perustanut Emmanuel Macron on noussut vahvimmaksi ehdokkaaksi Ranskan presidentinvaaleissa. Nousu valtaan perinteisen puoluekoneiston ulkopuolelta olisi hyvin poikkeuksellista. 

Saksassa Martin Schulz on tarjonnut tuoreet kasvot ja piristänyt Saksan sosiaalidemokraattisen puoleen kannatusta.

Espanjassa uudistuspolitiikkaa ja Euroopan yhtenäisyyttä kannattava Ciudadanos-puolue on nähty varteenotettavana vaihtoehtona. 

Itävallassa presidentiksi nousi tiiviimpää Eurooppaa kannattava itsenäinen ehdokas, jolla tosin on tausta vihreiden riveissä. Hallituspuolueiden ehdokkaat eivät päässeet edes toiselle kierrokselle. 

Kreikassa uusi demokratia –puolue on jälleen noussut mielipidetiedusteluissa suurimmaksi puolueeksi sen saatua tuoreet kasvot uuden johtajan myötä ja kansalaisten petyttyä populistisen Syrizan saavutuksiin. 

Miten rakennetaan paremmin toimiva EU?

Mielipiteet Euroopan unionin kehittämisestä eroavat suuresti, mutta on helppo yhtyä kritiikkiin siitä, että EU nykymuodossaan ei ole optimaalinen. Siirtyminen kriisistä toiseen on kuitenkin viime vuosina jättänyt EU:n tuomat hyödyt ja pidemmän aikavälin kehitysprojektit taka-alalle. 

Mielipiteitä EU:n tulevaisuuden suhteen tuntuu olevan vähintään niin monta kuin on jäsenmaita. Enenevässä määrin hyväksyntää onkin saanut malli, jossa pienempi joukko maita tiivistää yhteistyötä muiden seuratessa sivusta. 

Britannian lähdön jälkeen perusedellytys tiiviimmälle unionille olisi Ranskan ja Saksan yhteisymmärrys, joka on ollut enemmän tai vähemmän hukassa viime vuosina. Ranskassa Macron on hyvin myönteinen Euroopan integraation suhteen, samoin Saksan Schulz. 

Vallan vaihtuminen Ranskassa ja Saksassa tarjoaakin mahdollisuudet lähteä kehittämään sekä euroaluetta että EU:ta tehokkaammin toimivaan suuntaan. 

Tie ei suinkaan ole tasainen ja helppo, mutta EU tarvitsee nyt uutta vahvaa näkemystä tulevaisuudesta, tuoreet kasvot ja poliittisen mandaatin. Kaikki nämä ovat tarjolla Saksan ja Ranskan vaaleissa.

Paremmin toimiva EU hyödyttäisi kaikkia jäsenmaita. Pienenä avotaloutena Suomi olisi suurimpien voittajien joukossa.  

Janin viimeisimmät kirjoitukset

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: EU murrospisteessä

Talous Jan von Gerich

EU ei ole talouskasvumielessä yltänyt lähimainkaan potentiaaliinsa. Britannian lähtiessä on korkea aika siirtää huomiota kriisien torjumisesta paremmin toimi...

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Kuohittu EKP ei pärjää seuraavalle taantumalle

Markkinat Talous Jan von Gerich

Ilman suurimman euromaan keskuspankkia ei voi olla yhteistä elvytysohjelmaa.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Seireenien vastustamaton kutsu

Markkinat Jan von Gerich

Kreikka on taas noussut markkinoiden puheenaiheeksi maan suunnitellessa paluuta velkakirjamarkkinoille.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Suomi voittaa eurobondit

Talous Jan von Gerich

Suomen rahoituskustannukset ovat jo nyt markkinoilla olevia eurobondeja matalammat.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Trump ei onnistu romuttamaan maailmantaloutta

Markkinat Jan von Gerich

Amerikka ensin voikin jättää Amerikan yksin.