Jan von Gerich: Suomi ei hyödyntänyt EKP-politiikan mahdollisuuksia

Working man stock exchange
25.05.17 11:09 | Talous | Jan von Gerich

Euromaat ovat hakeneet kilpaa pitkää rahoitusta markkinoilta EKP:n velkakirjaostojen painettua korkotason ennennäkemättömän matalalle. Suomi sen sijaan on jättänyt tilaisuuden käyttämättä, ja Suomen velan keskimaturiteetti on euromaiden lyhimpiä.

EKP:n poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka on lisännyt kysyntää pitkille valtionlainoille ja painanut korot aikaisemmin utopialta tuntuneille tasoille. Valtion kannalta ympäristö on tarjonnut otolliset olosuhteet laskea liikkeeseen entistä pidempää velkaa, leikata valtion korkokustannuksia ja pienentää tulevia jälleenrahoitusriskejä.

Useat euromaat ovat laskeneet liikkeeseen 50-vuotisia velkakirjoja viime vuosina. Belgia ja Irlanti ovat hakeneet jopa 100-vuotista lainaa. 

Suomikin emittoi kaikkien aikojen toisen 30-vuotisen euromääräisen valtionlainansa aiemmin tänä vuonna. Suomi erottuu silti selvästi euromaiden velkavertailussa: Suomen valtionvelan keskimääräinen maturiteetti on suurempien euromaiden vertailun lyhin. 

Maturiteetti on toki noussut hieman EKP:n aloitettua valtionlainaostot, mutta nousu on ollut suhteellisen pientä: viimeisen kahden vuoden aikana Suomen valtionvelan keskimääräinen maturiteetti on noussut vaivaiset 3,5 kuukautta noin kuuteen ja puoleen vuoteen. Vertailun vuoksi korkomielessä Suomen lähimmän verrokin, Itävallan, keskimaturiteetti on lähes kaksi vuotta pidempi. 

Suomen velan ollessa edelleen kasvu-uralla ja ikääntymisen haasteiden kasautuessa EKP:n tarjoamat poikkeusolosuhteet olisivat tarjonneet otollisen mahdollisuuden pienentää tulevia jälleenrahoitusriskejä. Pidempi keskimaturiteetti tarjoaisi paremman suojan epäsuotuisampaa korko- ja markkinaympäristöä vastaan ja pehmentäisi Suomen rahoituskustannusten nousua seuraavien vastoinkäymisten kohdatessa. Pidempi maturiteetti siis suojaisi veronmaksajia korkokustannusten äkilliseltä nousulta markkinaympäristön muuttuessa haastavammaksi. On kuitenkin päivänselvää, että Suomi tarvitsee mittavaa velkarahoitusta myös tulevaisuudessa. 

Pienelle maalle, jolla on vain vähän velkaa ja rahoitustarpeita, on haastavaa pitää yllä likvidiä, pitkälle ulottuvaa tuottokäyrää. Suomi täytti nämä ehdot pitkään, mikä puolsi osaltaan lyhyen keskimaturiteetin liikkeeseenlaskustrategiaa. Rahoitustarpeet ja velka ovat kuitenkin kasvaneet jo lähes vuosikymmenen mahdollistaen myös pidempien lainojen sisällyttämisen liikkeeseenlaskuihin. Uusista 15- ja 30-vuotisista lainoista huolimatta Suomen keskimääräinen maturiteetti ei ole pidentynyt enää viime vuosina merkittävästi.  

EKP:n velkakirjaostot lähenevät loppuaan, joten ikkuna hyötyä näiden ostojen tuomista mahdollisuuksista on alkanut sulkeutua. Kiinni se ei kuitenkaan vielä ole. Suomi on jäänyt jälkeen EKP:n ostojen täysimääräisessä hyödyntämisessä. Loppukiriin ehtii vielä mukaan. 

Pitkien valtionlainojen liikkeeseenlasku noussut vahvasti euroalueella
janne-25052017

Suomen valtionvelan maturiteetti häntäpäässä euromaiden vertailussa

janne-25052017-2

 

Janin viimeisimmät kirjoitukset

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Euroalueen korkohuippu jää alle prosenttiin

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Taloussykli on edennyt jo pitkälle, mutta EKP:n koronnostot ovat vielä kaukana tulevaisuudessa.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Vaaniiko taantuma Suomea jo vuonna 2020?

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Globaali talous on vahvassa vedossa, mutta nousukausi ei jatku loputtomiin.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Korjaus, romahdus vai uusi finanssikriisi?

Finanssimaailma-blogi Markkinat Jan von Gerich

Monella tapaa korjausliike on jopa tervetullut, kirjoittaa Jan von Gerich.

Blogi: Italia ei kaada euroa, mutta aiheuttaa päänvaivaa

Markkinat Jan von Gerich

Vaikka pahimmat pelot Italian maaliskuun vaaleihin liittyen ovat ylimitoitettuja, hyviä uutisia Italian talousnäkymien suhteen tuskin on luvassa, kirjoitta J...

Blogi: Vaaniiko taantuma jo USA:n taloutta?

Talous Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

USA:n nousukauden jatkuminen on Suomen taloudelle positiivinen asia.