Blogi: Kuohittu EKP ei pärjää seuraavalle taantumalle

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich
16.08.17 14:30 | Markkinat | Talous | Finanssimaailma-blogi | Jan von Gerich

Saksan perustuslakituomioistuin otti kriittisen kannan EKP:n velkakirjaostoihin. Jos Saksan keskuspankin osallistuminen ostoihin kielletään, EKP menettää tärkeän elvytysaseen seuraavan taantuman uhatessa. Tällöin Suomenkin näkymät kärsivät.

Saksan perustuslakituomioistuin linjasi, että EKP:n velkakirjaosto-ohjelma saattaa rikkoa Euroopan unionin perussopimuksen ehtoja eikä olisi keskuspankin mandaatin rajoissa. Tuomioistuin haluaa nyt kuulla Euroopan unionin tuomioistuimen näkemyksen asiasta. Tätä näkemystä saataneen odottaa niin kauan, että ainakin netto-ostot osto-ohjelmassa ehtivät jo loppua, mikä selittää myös vaisua markkinareaktiota.

Pidemmällä tähtäimellä perustuslakituomioistuimen päätöksellä voi kuitenkin olla suuriakin vaikutuksia. Euroopan unionin tuomioistuin antaa hyvin todennäköisesti ostojen laillisuutta tukevan päätöksen, mutta tämä ei estä Saksan perustuslakituomioistuinta kieltämästä Saksan Bundesbankin osallistumista ostoihin. Ilman suurimman euromaan keskuspankkia ei voi olla yhteistä elvytysohjelmaa.

Mahdollinen EKP:n velkakirjaosto-ohjelman kielto voisi pahimmassa tapauksessa vaikuttaa jo nykyiseen osto-ohjelmaan: vaikka netto-ostot ajettaneen alas ensi vuoden alkupuoliskolla, EKP aikoo jatkaa erääntyvien velkakirjojen jälleensijoituksia vielä useamman vuoden. Jo näiden jälleensijoitusten kieltämisellä olisi huomattavia markkinavaikutuksia.

Todennäköisemmässä skenaariossa Bundesbankin osallistumista kuitenkin rajoitettaisiin vasta mahdollisesti tuleviin valtion velkakirjaostoin tehtäviin elvytysohjelmiin. Tämä olisi hyvin ongelmallista EKP:n uskottavuuden ja toimintakyvyn kannalta.

Matalien korkojen maailmassa perinteisen korkoaseen elvytysteho on rajallinen, kuten EKP:kin on joutunut huomaamaan negatiivisista lyhyistä koroista huolimatta. Tässä maailmassa mittavat velkakirjaostot ovat olleet pääosassa useimpien suurten keskuspankkien elvytysstrategioissa.

Jos tämä ase poistetaan EKP:n arsenaalista, keskuspankin elvytyspotentiaali heikentyisi huomattavasti. Toki keskuspankki voisi taas yrittää keksiä jotain uutta, mutta esimerkiksi suorat osakemarkkinainterventiotkaan tuskin kuulostavat kovin houkuttelevilta.

Euroalueen osana myös Suomen näkymät kärsisivät EKP:n toimintakyvyn heikkenemisestä. Tulevista taantumista voisi tulla syvempiä ja pidempikestoisia, jos keskuspankki ei voi elvyttää kunnolla. Pahimmassa tapauksessa luottamus EKP:n inflaatiotavoitetta kohtaan murenisi, mikä voisi johtaa heikompaan talouskehitykseen myös pidemmällä aikavälillä.  

Jälleen kerran EU:n jäykät rakenteet ovat asettamassa koko euroalueen entistä heikompaan kilpailuasemaan Yhdysvaltoja ja muita talousmahteja vastaan.

Valtionlainat avainasemassa EKP:n velkakirjaostoissa

Joukkovelkakirjalainat EKPn taseessa

Janin viimeisimmät kirjoitukset

Blogi: Vaaniiko taantuma jo USA:n taloutta?

Talous Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

USA:n nousukauden jatkuminen on Suomen taloudelle positiivinen asia.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: USA:n mittava verouudistus näkyy myös Suomessa

Talous Jan von Gerich

Runsaasta kritiikistä huolimatta veromuutokset näkyvät vahvasti taloudessa ja markkinoilla ensi vuonna.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Maailman matalimmat korot Suomessa?

Talous Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

Yksikään Suomen kokoinen valtio ei saa markkinoilta rahoitusta yhtä halvalla kuin Suomi.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Satavuotiaan Suomen talouden menestystarina

Talous Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

Viimeisen vuosikymmenen takaiskuista huolimatta ensi viikolla sata vuotta täyttävän Suomen taloushistoria on menestystarina.

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Suomessa syytä pelätä korkojen nousua muita enemmän

Talous Finanssimaailma-blogi Jan von Gerich

Suomen asuntovelalliset ovat erityisen alttiita korkojen nousulle.