Maatalousmarkkinan herruus jaossa

16.06.15 14:46 | Säästäminen ja sijoittaminen | Kristian Tammela

Globaali yrityskauppa-aktiviteetti on käynyt kovilla kierroksilla myös kuluvan vuoden aikana. Runsaan uutistulvan sekaan hukkuvat usein tärkeät uutiset, joilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Yksi näistä yllättävän vähälle huomiolle jääneistä uutisista on kilpailu sveitsiläisestä maatalousyhtiö Syngentasta. Yhtiön kauppaaminen voisi vähentää kilpailua alalla, ja nostaa maataloustuotteiden hintoja sekä vaikeuttaa viljelijöiden asemaa laajalti. Syngenta pyrkii pysymään itsenäisenä, samalla kun ainakin yhdysvaltalainen Monsanto ja saksalainen BASF havittelevat yhtiön ostamista. Monsanto on ehtinyt tehdä 45 miljardin dollarin tarjouksen yhtiöstä, joka kuitenkin torpattiin riittämättömänä. Nyt odotetaan kuka tekee seuraavan liikkeen.

Torjunta-aineiden (rikkakasvit, hyönteiset, sienet), kylvösiementen ja siihen liittyvän bioteknologian markkinoita hallitsee tällä hetkellä kuusi yhtiötä (nk. Big 6), eli BASF, Bayer, DuPont, Dow Chemical, Monsanto ja Syngenta. Maatalouden arvoketjun alkupää on siis jo nyt ajautunut varsin harvalukuisen yhtiöjoukon käsiin.

Kyseenalaista mainetta niittänyt Monsanto on johtava siementuottaja, ja se on panostanut kovalla kädellä geneettisesti muunneltujen lajikkeiden kehittämiseen. Yhtiö tunnetaan kuitenkin parhaiten RoundUp-torjunta-aineestaan, vaikkakin torjunta-aineet tuovat vain noin kolmasosan yhtiön liikevaihdosta. Sille Syngentan ostaminen sopisi erittäin hyvin, sillä Syngentalla on vahva asema juuri torjunta-aineiden markkinalla. Yhdessä yhtiöillä olisi noin 35 prosentin markkinaosuus maailman siemenmarkkinasta sekä lähes yhtä suuri osuus torjunta-aineista. Näin ollen kyseessä olisi alan kiistatta suurin toimija globaalisti. Vahva markkina-asema parantaisi yhtiön hinnoittelumahdollisuuksia, ja tekisi siitä samalla erittäin tärkeän maailman elintarvikemarkkinoiden näkökulmasta.

Maataloudelle toimittajien keskittyminen ei ole toivottavaa, sillä se todennäköisesti vähentäisi kilpailua ja nostaisi kuluja. Tästä syystä viranomaisten hyväksymisten saaminen mahdolliseen kauppaan ei ole läpihuutojuttu. Riskinä pidetään myös sitä, että kauppa ajaa muut alan toimijat tekemään vastaavia liikkeitä. Myös sijoittajalle näissä megaluokan kaupoissa on omat riskinsä, sillä Monsanto saattaa joutua maksamaan hyvinkin kovan hinnan, jos se mielii voittaa Syngentan omistajat puolelleen. Toisaalta mahdollinen Monsanto-Syngenta -jätti loisi erittäin vahvan toimijan tärkeällä ja kasvavalla markkinalla. Panokset ovat siis korkeat, monesta eri näkökulmasta.

Kristian Tammela viimeisimmät kirjoituk