Jäävätkö tuloskaudet historiaan?

19.08.15 10:26 | Säästäminen ja sijoittaminen | Kristian Tammela

Tuloskausi on tältä erää ohi, ja jännitettävää löytyi taas riittävästi. Varsin vähän keskustelua on käyty siitä, jäävätkö tuloskaudet nykymuodossaan ainakin joiltain osin historiaan. Suomen osakemarkkinoilla on totuttu perinteiseen rytmiin, jossa tuloraportteja julkaistaan vuosineljänneksittäin. Tätä vaatimusta ollaan nyt höllentämässä.

EU:n avoimuusdirektiiviin perustuvat lakimuutokset ovat muuttamassa raportointivaatimuksia vuodenvaihteen tienoilla. Jatkossa tulosraportteja olisi julkaistava minimissään puolivuosittain, tai vaihtoehtoisesti ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen raportit voisi korvata lyhyemmillä tiedotteilla.

Tämä on jo pitkään ollut yleistä esimerkiksi briteissä, ja myös Ruotsissa suppeammat ensimmäisiä ja kolmansia vuosineljänneksiä koskevat katsaukset ovat olleet sallittuja viime vuoden alusta. Itse asiassa siihen on ollut lupa myös Suomessa, mutta vain yhtiöillä, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. Kovin moni yhtiö ei ole sitä hyödyntänyt. Perinteistä on vaikea luopua, kun valtaosa pörssiyrityksistä on kiinni vanhassa mallissa.

Lakiesitys ei sisällä mahdollisuutta muuttaa raportointiväliä kolmesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Puoli- ja koko vuoden tulosraportit on siis julkaistava totuttuun tapaan. Esitys on jatkoa raportointivaateiden helpottamisessa. Jo aiemmin pörssiyhtiöiltä on poistettu vaatimus kertoa tulevaisuudennäkymistään tarkalla tasolla. Nyt yhtiöt voivat itse päättää, millä tarkkuustasolla asiasta haluavat kertoa. Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja siten yritysten kilpailuedellytyksiä.

Niin hyötyjä kuin haittoja
Uudistus vaikuttaa niin sijoittajiin kuin yhtiöihin hyvin monella tavalla. Selvimmät hyödyt pörssiyhtiöille tulevat mahdollisuudesta keventää raportointia, mikä alentaa pörssiyritysten kustannuksia. Nykyiset kovat raportointivaateet voivat olla erityisen hankalia pienille pörssiyhtiöille, sillä raportointi nostaa kuluja ja sitoo johdon resursseja.

Raportointivaateiden lieventäminen voisi myös tehdä pörssistä houkuttelevamman vaihtoehdon rahoituksen hakemiseksi. Lisäksi muutos asettaisi suomalaiset pörssiyhtiöt tasavertaisempaan asemaan suhteessa keskieurooppalaisiin kilpailijoihin, kun yhtiöiden ei tarvitsisi paljastaa kilpailijoita enemmän tietoa liiketoiminnastaan.

Osalla yhtiöistä harvemmat tulosraportit antavat jopa paremman kuvan niiden liiketoiminnasta. Esimerkiksi joidenkin konepajojen liiketoiminnan luonteeseen kuuluvat epätasaisesti kertyvät uudet tilaukset. Kun kyseessä ovat harvalukuiset, mutta taloudellisesti hyvin merkittävät projektit, voi yksittäisen projektin ajoitus heiluttaa tilauskantaa selvästi suhteessa odotuksiin. Silloin yksittäisen neljänneksen lukujen tuijottaminen antaa helposti väärän kuvan yhtiön tilasta.

Kolikon kääntöpuolena on luonnollisesti se, että sijoittajainformaation määrä vähenee. Suursijoittajille voi tulla tarvetta rukata riskienhallintamalleja, jos ne käyttävät yritysten vuosineljänneksien tuloksiin perustuvaa tietoa malleissaan. Mutta varsinkin piensijoittajille tilanne voi olla haastava, sillä suursijoittajat saavat perinteisesti tärkeää lisätietoa yrityksistä yritysjohtoa tavatessaan. Piensijoittajalla ei ole tätä mahdollisuutta käytössään. Mitä pidemmät raportointivälit ovat, sitä suurempi on riski, että eri sijoittajaryhmien saamat tiedot poikkeavat toisistaan ja asettavat sijoittajat siten aiempaa epätasa-arvoisempaan asemaan.

Tästä problematiikasta huolimatta raportointivaatimusten höllentämiselle on selvä tarve. Siksi raportointimalli, jossa ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulosraportit voidaan korvata lyhyemmillä katsauksilla, vaikuttaa varsin järkevältä kompromissilta.

Näyttää 5 hakua 9 tuloksesta

snow lights

Blogi:Pörssiyhtiöiden investoinnit eivät ole romahtamassa

Säästäminen ja sijoittaminen Kristian Tammela

Blogi: Perjantaista verkkokaupan tähtihetki?

Säästäminen ja sijoittaminen Kristian Tammela

Blogi: Alihinta – liian maistuva yksinkertaistus

Säästäminen ja sijoittaminen Kristian Tammela

Blogi: Suuret pörssiyhtiöt yltämässä huipputuloksiin

Säästäminen ja sijoittaminen Kristian Tammela

Blogi: Yhdysvaltain osinkoaristokraatit – ymmärrettävä silmänkääntötemppu

Säästäminen ja sijoittaminen Kristian Tammela

Näyttää 5 hakua 9 tuloksesta