Blogi: Vahvaa uskoa Wall Streetilla

20.01.16 13:23 | Markkinat | Säästäminen ja sijoittaminen | Lippo Suominen

Jos osakemarkkinoiden heikko vuoden avaus on yllättänyt suomalaiset sijoittajat, ei tilanne ole paljon parempi rahoitusmarkkinoiden hermokeskuksessa Wall Streetillakaan. Usko osakemarkkinoiden ylivertaisuuteen tänäkin vuonna oli selvästi vallitseva näkemys, kun vierailimme Nordean sijoituskomitean kanssa tapaamassa suurpankkeja New Yorkissa viime viikolla. Osakemarkkinoiden noususuhdanne on jo pitkällä, joten huikeisiin tuottoihin ei uskottu, mutta silti sijoittajien odotettiin saavan hyvä korvaus osakeriskin ottamisesta.

Perinteisesti amerikkalaisilla on vahva usko itseensä ja omaan talouteensa. Tällä kertaa luotto talouteen oli kuitenkin viime vuosiakin voimakkaampaa. Vahvat työmarkkinat, palvelualojen hyvä veto, kuluttajien velkaantuneisuuden lasku ja liittovaltion finanssipolitiikan keventyminen puhuivat kaikki vakaan talouden puolesta. Mahdollisuus Yhdysvaltain taantumalle tänä vuonna oli monen ekonomistin ja strategin mielestä lähellä nollaa. Edes Fedin koronnostojen ei odotettu uhkaavan talouden virettä. Ennusteet koronnostojen määrästä tälle vuodelle vaihtelivat kahden ja neljän välillä (yht. 0,5-1 %), mutta joka tapauksessa tahti on hidas ja talouskehityksestä riippuva, joten Fed ei markkinanousua estä.

Riskit talouteen ja markkinoille tulivat pääosin USA:n kotimarkkinoiden ulkopuolelta. Halpa öljy, Kiinan hidastuva kasvu ja vahva dollari olivat isoimmat ongelmat. Niiden suorat vaikutukset USA:n taloudelle nähtiin siinä määrin pieniksi, että ne eivät isoa kuvaa muuta.

Teollisuuden osuus USA:n taloudesta on enää vain 12 prosenttia, kun taas yksityinen kulutus on yli kaksi kolmasosaa. Energiasektori on puolestaan teollisuudesta vain pienen pieni osa. Siten ekonomistien mukaan liuskeöljy-yhtiöiden ongelmien talousvaikutus on vähäinen. Halvan öljyn myönteinen vaikutus kuluttajien käytettävissä oleviin tuloihin on selvästi suurempi. Tässä analyysissa on kuitenkin pieni ongelma, jonka varsinkin yrityslainastrategit toivat esille. Liuskeöljy-yhtiöiden konkurssilla voisi pahimmillaan olla luottomarkkinat lamauttava vaikutus, jonka seurauksena rahoitusmarkkinoiden toimimattomuuden kautta talouteen voisi tulla merkittäviäkin häiriöitä.

Kiinan talouskasvun hidastuminen on fakta. Merkittävää on lähinnä se, miten paljon ja kuinka nopeasti kasvu hidastuu. Vähittäinen talouden sopeutuminen ei maailman taloutta sotke, mutta taantuma Kiinassa tuntuisi kaikkialla. Luottamus siihen, että Kiinan äkkipysähdys vältetään, on kuitenkin vahva. Kiinan johtajien ensisijainen tavoite on säilyttää yhteiskuntarauha ja oma asemansa maan johdossa. Siten johto tulee tekemään kaikkensa riittävän talouskasvun ylläpitämiseksi. Keinoja talouden elvyttämiseen on vielä jäljellä, joten odotuksissa on, että kasvun hidastuessa uusia tukitoimia tullaan ilmoittamaan, ja siten kasvun hidastuminen pidetään hallittuna.

Myös yhdysvaltalaisyritysten tulosten supistuminen viime vuonna puhutti. Tulostaantuman taustalla oli ensisijaisesti raaka-aineiden hintojen lasku ja dollarin vahvuus. Wall Streetilla odotetaan kummankin tekijän helpottavan tänä vuonna, kun öljyn ja dollarin liikkeet rauhoittuvat, vaikka varsinaista käännettä ei tulisikaan. Siten tulosodotukset ovat maltillisen myönteiset.

Kokonaisuutena USA:n pankkiirit näkivät pilviä sijoitustaivaalla, mutta eivät uskoneet niiden aiheuttavan pysyvää laskua osakemarkkinoilla tänä vuonna, vaikka ajoittaista sadetta olisikin luvassa. Mielenkiintoista oli myös huomata, mistä tapaamisissa ei juuri puhuttu syvällisemmin; Yhdysvaltain presidentinvaalit kuitattiin lyhyesti (tulos täysin auki, ja talous- ja markkinavaikutukset vähäiset), Euroopan orastava talouskasvu ei kiinnostanut ja geopolitiikka sivuutettiin kokonaan. Mielenkiintoista oli myös havaita, että viime vuosien suosikkiaihe eli selvästi nousevat pitkät korot oli pyyhitty pois tämän vuoden odotuksista.

Latest blog posts from Lippo Suominen

Lippo Suominen: Trump ei tee kesää, muttei myöskään talvea

Markkinat Säästäminen ja sijoittaminen Lippo Suominen

Onko ”Trump-ralli” tulossa tiensä päähän?

Lippo Suominen: Mitäs seuraavaksi pelättäisiin?

Säästäminen ja sijoittaminen Markkinat Lippo Suominen

Viime viikko toi sijoittajille uutisia Atlantin molemmilta puolilta.

Lippo Suominen: Valoa Wall Streetillä

Säästäminen ja sijoittaminen Lippo Suominen

Tulevaisuudenusko oli odotuksia vahvempaa, kun tapasimme pankkiireita New Yorkissa.

Blogi: Vuoden 2016 topit ja flopit

Säästäminen ja sijoittaminen Lippo Suominen

2016 oli yllätyksellinen vuosi, mutta lopulta varsin tuottoisa sijoittajalle.

Blogi: Trumpin voitto, järki ja tunteet

Markkinat Lippo Suominen

Jos vaalien tulos oli yllättävä, niin oli myös markkinoiden reaktio, kun kurssit kääntyivät ripeään nousuun. Vai oliko sittenkään?