Negatiivinen euribor, mitä siitä?

12.09.14 12:00 | Päivittäiset raha-asiat

Euroopan Keskuspankki EKP laski kesäkuussa 2014 talletuskorkonsa negatiiviseksi ensimmäistä kertaa sen historiassa. Myös lyhimmät korot, esimerkiksi viikon euriborkorko, ovat olleet negatiivisia 5.9.2014 alkaen. Seuraavaksi negatiiviseksi saattaa laskea yhden kuukauden euribor.

 

Mitä vaikutusta sillä on, jos asuntolainan viitekorkona oleva euribor menee miinukselle?

Asiakkaan maksama kokonaiskorko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Mikäli olemassa olevan lainan viitekorko muuttuu negatiiviseksi, asiakkaan maksama marginaali pienenee negatiivisuuden verran.

Esimerkki: Jos lainan viitekorkona käytetyn euriborin arvo on -0,5 % ja asiakkaan maksama marginaali on 2 %, kokonaiskorko on 1,5 % seuraavaan koronmääräytymishetkeen saakka.

1. joulukuuta 2012 jälkeen otetuissa lainoissa viitekorko on kuitenkin aina vähintään 0. Näissä uusissa asuntolainoissa asiakas maksaa siis lainastaan täyttä marginaalia.

Esimerkki: Jos lainan viitekorkona käytetyn euriborin arvo on -0,5 %, ja asiakkaan maksama marginaali on 2 %, kokonaiskorko on 2 % seuraavaan koronmääräytymishetkeen saakka.

On hyvä huomata, että kuukauden euribor on hyvin harvinainen asuntolainassa käytetty viitekorko. Yleisin asuntolainan viitekorko on 12 kuukauden euribor.

Talletuksista Nordean asiakas ei maksa pankille mitään, vaikka talletuskorko olisi negatiivinen.

Nordean ekonomistien näkemyksen mukaan EKP ei laske enää ohjaus- eikä talletuskorkoaan. Myös EKP:n pääjohtaja teki selväksi syyskuun kokouksessa, ettei EKP enää laske korkoja.

Euriborkorkojen päivittäiset arvot löydät täältä.

Täältä löydät lisätietoa Nordeassa yleisimmin käytössä olevista koroista.