Sijoittajan matka maailman ympäri: valtionlainat

12.01.15 14:51 | Säästäminen ja sijoittaminen

Matkaamme päästrategi Lippo Suomisen kanssa maailman ympäri tutustumassa eri sijoitusmarkkinoihin. Vuoden alkupuolella käymme läpi eri korkomarkkinoita. Aloitamme tutustumisen euroalueen valtionlainoista.

Lippo Suominen, miksi valtionlainoista puhutaan niin paljon?
Valtionlainat kertovat, millä korolla valtiot saavat lainattua rahaa sijoittajilta. Niitä pidetään yleisesti riskittömän korkotason määrittäjänä, sillä vakavaraisten valtioiden osalta luottoriski on erittäin vähäinen. Euroalueella tällaisena riskittömänä, yleisen korkotason mittarina pidetään Saksan valtionlainojen korkoja.

Toisaalta valtionlainakorko kertoo siitä, millaisia ovat sijoittajien pidemmän tähtäimen talouskasvu ja inflaatio-odotukset. Lainakoron tulisi olla suurin piirtein samaa tasoa kuin nimellinen talouskasvu eli talouskasvu ja inflaatio yhteensä.

Sijoittajalle valtionlainat ovat turvasatama, johon rahat voi laittaa talteen, jos ensisijainen tavoite on säilyttää varansa, eikä niinkään hakea niille erityisen korkeita tuottoja. Ne osoittavat pitkältikin sen minimituottotason, jota sijoittaja voi odottaa saavansa pitkällä aikavälillä.

Onko sama mitä lainoja ostaa?
Perinteisesti valtionlainoista puhuttaessa tarkoitetaan vakavaraisia valtioita, joiden lainojen takaisinmaksukykyä ei ole ollut syytä kyseenalaistaa. Tällaisia maita ovat olleet esimerkiksi teollisuusmaat niin euroalueella kuin Amerikassakin. Suurin osa teollisuusmaista kuuluu edelleenkin tähän joukkoon, mutta eurokriisi osoitti, että valtionlainoissakin on eroja.

Jos maa ei ole hoitanut talouttaan kunnolla, alkavat sijoittajat vaatia lisätuottoa lainatessaan sille rahaa, koska lainojen takaisinmaksu ei olekaan varmaa. Siten esimerkiksi Kreikan lainakorot nousivat muutama vuosi sitten voimakkaasti, kun sijoittajat tajusivat, ettei maa pystykään maksamaan lainojaan takaisin. Eri maiden valtionlainoissa onkin eroja perustuen siihen, mikä niiden valtiontalouden tilanne on.

Kannattaako valtionlainoihin sijoittaa?
Valtionlainoilla on sijoittajan salkuissa merkittävä rooli. Ne ovat ainoa omaisuuslaji, joka hyötyy siitä, että taloudessa menee huonosti. Maailman näkymien heiketessä rahaa virtaa turvaan valtionlainoihin, minkä seurauksena korkotaso laskee, ja olemassa olevien lainojen arvo nousee. Siten valtionlainoista voi lyhyellä tähtäimellä saada jopa yllättävän hyviä tuottoja. Esimerkiksi viime vuonna euroalueen valtionlainojen tuotto oli yli 13 prosenttia korkojen voimakkaan laskun myötä, vaikka vuoden alun korkotaso Saksassa olikin vain parin prosentin luokkaa.

Vaikka valtionlainojen tuotto-odotukset ovat nykyisellään erittäin matalat, kannattaa niitä pitää aina mukana sijoitussalkussa vakauttamassa salkun tuottoa. Markkinoilla voi aina tulla vastaan odottamattomia yllätyksiä, ja sellaisessa tilanteessa valtionlainat ovat usein ainoa sijoitus, joka tuo tuottoja sijoittajille.