Nordean tilinpäätöstiedote 2014

Christian Clausen, konsernijohtaja
28.01.15 12:13 | Nordea

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:


”Vuoden 2014 tulos oli vahva. Tuotot pysyivät vakaina, kulut pienenivät ja luottojen laatu parani. Liikevoitto kasvoi 9 %[1]. Tulos oli vahva, vaikka toimintaympäristö oli haasteellinen: kasvu oli hidasta, korot olivat matalat ja geopoliittiset jännitteet kasvoivat.

Uutta varallisuutta saatiin hoidettavaksi ennätykselliset 18,6 miljardia euroa. Markkinaosuudet paranivat säästämisen tuotteissa. Nordea vahvisti jälleen asemaansa yritysten pankkina. Nordea nimettiin Greenwichin tutkimuksessa johtavaksi suurten yritysasiakkaiden pankiksi Pohjoismaissa. Lisäksi Nordean osakevälitys valittiin Pohjoismaiden parhaaksi Prosperan tutkimuksessa.

Pääomarakenne parani edelleen vuoden 2014 aikana pääasiassa siksi, että pääomaa kasvatettiin. Pääoman kasvu vastasi 2,1 % riskipainotetuista eristä ennen osinkoa. Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,62 euroa osakkeelta (0,43 euroa). Ydinvakavaraisuussuhde koheni 1,8 prosenttiyksikköä 15,7 prosenttiin.

Olemme valmistautuneita siihen, että vuonna 2015 kasvu jatkuu hitaana ja korot pysyvät matalina. Myös asiakkaiden asiointitapojen muutos jatkuu. Jatkamme pääoman tehokkaaseen käyttöön ja kustannustehokkuuteen tähtäävien suunnitelmiemme toteuttamista. Näin varmistamme Nordean vahvan taloudellisen perustan. Jatkamme myös palvelujemme kehittämistä, jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi investoimme tietoteknisiin järjestelmiimme, jotta voimme tarjota asiakkaille entistä yksilöllisempiä ja helppokäyttöisempiä ratkaisuja myös pitkällä aikavälillä.”

Vertailu 1–12/2014 vs. 1–12/2013 (Q4/2014 vs. Q3/2014)[2]:
• Liiketoiminnan tuotot olivat aiemmalla tasollaan, kun ei oteta huomioon kertaluonteisia eriä[2] (kasvoivat 6 %[2]). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 2 %[2] (kasvoivat 7 %[2]).
• Liiketoiminnan kulut pienenivät 4 %[2] (kasvoivat 5 %[2]). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 1 %[2] (kasvoivat 6 %[2]).
• Liikevoitto parani 9 %[2] (parani 6 %[2]). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se parani 12 %[2] (parani 7 %[2]).
• Ydinvakavaraisuussuhde koheni 13,9 prosentista[3] 15,7 prosenttiin (Q3: 15,6 %).
• Kulu/tuotto-suhde parani 51 prosentista 49,1 prosenttiin[2] (parani 0,5 prosenttiyksikköä 48,8 prosenttiin[2]).
• Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,21 prosentista 0,15 prosenttiin (nousi 0,03 prosenttiyksikköä 0,15 prosenttiin).
• Oman pääoman tuotto nousi 11,0 prosentista 11,6 prosenttiin[2] (Q4: 11,8 %[2], Q3: 11,2 %[2]).
• Ehdotettu osinko on 0,62 euroa osakkeelta (0,43 euroa vuodelta 2013).

Lue lisää:
Lehdistötiedote
Konsernijohtajan kommentti
Tilinpäätös englanniksi