Yhä useampi meistä on rahastosäästäjä

04.02.15 11:23 | Säästäminen ja sijoittaminen

Yhä useampi meistä on rahastosäästäjä

04.02.2015 11:55 Uutiset

Rahastosäästämisen suosio jatkaa kasvuaan. Viime vuonna suomalaisiin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti lähes 8,6 miljardia euroa, joista markkinajohtaja Nordean osuus ylitti 50 prosenttia. Mikä tärkeintä, rahastot tuottivat niihin sijoittaneille viimekin vuonna hyvin.

Mistä tässä rahastobuumissa on kysymys, Nordea Fundsin toimitusjohtaja Jari Kivihuhta?
- Ensinnäkin suomalaiset säästävät ja sijoittavat yhä suunnitelmallisemmin. He ovat pidentäneet sijoitusaikaansa ja sietävät paremmin maltillista riskiä. Toiseksi alhainen korkotaso ja kotimarkkinoiden ongelmat ovat kannustaneet monia hajauttamaan ja hakemaan tuottoja kansainvälisiltä markkinoilta, mikä rahastojen avulla käy vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.

Minkälaiset rahastot kiinnostavat suomalaisia?
- Viime vuonna eniten uutta pääomaa keräsivät pitkänkoron rahastot. Toiseksi eniten rahaa virtasi yhdistelmärahastoihin, jotka ovat monen rahastosäästäjän suosiossa niiden vaivattomuuden vuoksi. Nordean yhdistelmärahastojen pääoma nousi viime vuonna yli 5 miljardin, joka on yli 40 prosenttia kaikkien yhdistelmärahastojen pääomista Suomessa.

- Syy yhdistelmärahastojen kysynnän kasvuun on selvä: yhä useampi suomalainen haluaa ottaa maltillisesti riskiä säästöilleen, muttei halua tehdä itse yksittäisiä sijoituspäätöksiä. He haluavat valmiin ja yksinkertaisen ratkaisun, jolla ulkoistavat säästöjensä säännöllisen hoidon ammattilaiselle – salkunhoitajalle. Lisäksi moni instituutiosijoittaja on ottanut yhdistelmärahastot sijoitussalkkunsa ytimeksi. Uskon näiden rahastojen kysynnän jatkavan kasvuaan myös tänä vuonna.

Minkälaisiin tuottoihin rahastosijoittamisella on viime vuosina päässyt?
- Yhä useampi suomalainen on päässyt osaksi sijoitusmarkkinoiden suotuisaan kehitystä juuri varainhoitorahastojen avulla. Suomalaisten uskallus pidentää sijoitusaikaa ja ottaa maltillista riskiä on kannattanut, esimerkiksi matalariskisen yhdistelmärahastomme keskimääräinen vuosituotto viimeisen viiden vuoden aikana on ylittänyt 9 prosenttia.

Miltä rahastosijoittajan vuosi 2015 näyttää?

- Rahastosijoittajalle vuosi näyttää hyvältä. Maailman arvopaperimarkkinat tarjoavat neuvokkaalle sijoittajalle aina mahdollisuuksia. Rahastot ovat parhaimmillaan, kun haetaan tuottoja ja hajautusmahdollisuuksia ympäri maailman eri omaisuuslajeista.